global warming


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Waarom de opwarming van de aarde niet door
mensen wordt veroorzaakt


Ongemakkelijke waarheid

2007 was het jaar van Al Gore. Hij bracht een film uit, An Inconvenient Truth, en kreeg een Oscar. Samen met het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van de VN kreeg Gore ook nog eens een Nobelprijs. De opwarming van de aarde was als issue dankzij Gore massaal op de kaart gezet en hij wordt vereerd als een superster. De 'ongemakkelijke waarheid' van Al Gore zelf is dat hij een kast van een huis bezit in Tennessee en daarmee een grootverbruiker is van stroom:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/28/
AR2007022801823.html

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/6401489.stm

Een andere ongemakkelijke waarheid achter Al Gore is dat hij vriendjes is met de zeer machtige kernenergielobby:

http://www.counterpunch.org/nukes.html

In Nederland zien we nu ook dat de discussie over kernenergie als oplossing voor het 'klimaatprobleem' opnieuw oplaait. Hoe is groene en duurzame energie te combineren met kernenergie? Wordt ons niet een gigantische loer gedraaid? Om het antwoord op die vraag te vinden moeten we eerst kijken naar een aantal basisprincipes van de natuur.

Koolstofdioxide, CO2, wordt uitgestoten door de natuur, namelijk door mensen, dieren, vulkanen en de zee. Wat is de koolstofconnectie met mensen en dieren? Mensen en dieren eten groene planten en zijn genetisch ingesteld op het eten ervan. Koolstof speelt een rol bij de vorming van bladgroen (chlorofyl), omdat het een broeierig klimaat schept dat plantengroei stimuleert. De zon en koolstof werken dus samen om leven te scheppen op deze planeet. Dit proces wordt fotosynthese genoemd, de interactie tussen zonlicht en water. Groen is de kleur van het leven en je hoeft alleen maar om je heen te kijken om te zien hoeveel groene plantgroei er is.

Groene planten en bomen hebben als functie om de CO2 'in te ademen' en via de wortels vast te houden in de bodem. Over een tijdsbestek van duizenden jaren levert dit samen met het vergaan van de planten fossiele brandstoffen op als olie, gas en kool. De CO2 zit dus in de planten en bomen en in de bodem. Als mensen en dieren deze planten eten, krijgen ze ook de koolstof in de planten binnen. Deze ademen ze vervolgens uit, de planten en bomen verwerken de CO2 en zo vormen mensen en dieren een kringloop met de natuur waarin niets verspild wordt. De zee 'vangt' tevens gigantische hoeveelheden CO2. Hoe kan deze ingenieuze cirkel van het leven een bedreiging zijn voor het leven op onze planeet? Waarom wordt een levenscheppend gas tot vijand gemaakt? Planten en bodem hebben eveneens als functie om stikstof vast te houden in de bodem. Wordt dat de volgende stof die de oorlog wordt verklaard?

Junk science

Maar er is momenteel teveel CO2 in de atsmosfeer als gevolg van industrialisatie, zul je zeggen. Dat is immers wetenschappelijk bewezen door de 1500 meest vooraanstaande klimaatexperts verenigd in het IPCC. Een aantal van hen blijkt echter zonder hun medeweten op de lijst gezet te zijn terwijl ze een tegenovergestelde visie hebben! Al Gore's film en de media-aandacht die daarmee gepaard ging hebben mede bijgedragen aan een beeld van een wetenschappelijke consensus, het zou de algemeen heersende visie op het klimaat zijn. De werkelijkheid is dat de wetenschappelijke wereld eerder hopeloos verdeeld is over de oorzaken van opwarming. Zo is er een groep van honderden 'dissidenten' die lang niet zoveel in de media komen:

http://infowars.net/articles/august2007/300807Warming.htm
http://www.prisonplanet.com/articles/december2007/121407_carbon_tax.htm
http://www.prisonplanet.com/articles/may2007/160507_b_Climate.htm

Hun visie is gebaseerd op het feit dat er niet zoiets bestaat als een constante temperatuur op de aarde en dat deze fluctueert, net zoals je eigen lichaamstemperatuur onderhevig is aan fluctuatie. Fluctuatie is een basisprincipe van de natuur en heeft te maken met resonante energie. Je hoeft maar op een ziekenhuismonitor te kijken om te weten dat een 'flat line' de dood betekent en dat juist fluctuatie letterlijk een teken van leven is. De aarde kent constant warme en koude periodes. Zo is bijvoorbeeld Groenland aan zijn naam gekomen, het was er ooit een stuk warmer dan nu:

http://www.breitbart.com/article.php?id=070705191403.gahmdtoi&show_article=1

Groenland was letterlijk groen land. Wat was de reactie destijds van de aarde op deze warmte? Juist, veel groen. De broeierige warmte veroorzaakt uitbundige plantengroei en omdat groene planten koolstof in de bodem vasthouden, hebben deze planten weer een koelende werking op de aarde. Hetzelfde zie je momenteel gebeuren: geen global warming, maar global greening. Planten en bomen krijgen nu meer bloeiseizoenen per jaar, vlinders hebben meerdere broedseizoenen en komen terug. Zo trekt de natuur de balans weer recht door het scheppen van meer leven. Zal Groenland zijn ijs verliezen daardoor? Of de Noordpool? Onderzoeken tonen aan dat het ijs juist toeneemt:

http://www.commondreams.org/headlines05/0520-08.htm

Niet alleen dat, het is over de hele wereld behoorlijk koud momenteel:

http://www.express.co.uk/posts/view/35266/Global-warming-
It-s-the-coldest-winter-in-decades

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_
article_id=516969&in_page_id=1811&in_a_source=

http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/
2008/01/06/br_r_r_where_did_global_warming_go/

http://www.washingtontimes.com/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20071219/COMMENTARY/10575140

http://www.dailytech.com/Temperature%2BMonitors%2BReport%2BWorldwide
%2BGlobal%2BCooling/article10866.htm

http://www.nationalpost.com/opinion/columnists/story.html?id=332289

http://newsbusters.org/blogs/noel-sheppard/2008/03/02/winter-2008-making-
climate-alarmists-question-global-warming

http://www.dailytech.com/Temperature%20Monitors%20Report%20
Worldwide%20Global%20Cooling/article10866.htm?a

Zoals gezegd, de natuur hervindt haar eigen evenwicht. De feiten zijn dat sinds 2001 de temperatuur niet gestegen is:

http://nzclimatescience.net/index.php?option=com_content&task=
view&id=180&Itemid=1

Over een paar jaar lachen we allemaal om de hysterie rondom de opwarming van de aarde.

Maar hoe zit het dan met die 'hockeystick-grafiek' die Gore laat zien in zijn film die een direct verband aantoont tussen de temperatuurontwikkeling en CO2-uitstoot als gevolg van menselijk toedoen? Welnu, deze is een vinding van de Amerikaanse klimatoloog Michael Mann en is inmiddels al genadeloos door wetenschappers onderuit gehaald. Het IPCC heeft deze grafiek zelfs al sinds 2001 niet meer gebruikt om die reden. In de grafiek is de warmere periode van de middeleeuwen van ongeveer 1000 jaar geleden niet opgenomen. Evenmin is de Kleine IJstijd van 1350 tot 1850 terug te vinden. Maar voor Gore was het geen belemmering om hem voor zijn film opnieuw van stal te halen. Zijn film staat bol van de bangmakerij en goedkope sentimenten. Zo zou er een nieuwe ijstijd uitbreken. Zelfs afkoeling is volgens deze redenatie het gevolg van opwarming geworden. We worden bang gemaakt voor mogelijke overstromingen als gevolg van een stijgende zeespiegel terwijl de opwarming juist zorgt voor verdamping van zeewater, met als prettig afkoelend gevolg meer wolkenvorming waardoor de zon minder vrij spel krijgt. Opnieuw een briljante zet van de natuur waardoor de balans hersteld wordt. En zo zit de film van Gore vol met onwaarheden:

http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml;jsessionid=
FT2IJHLCH3ZUBQFIQMGCFF4AVCBQUIV0?xml=/earth/2007/10/11/scigore111.xml

http://www.junkscience.com/ByTheJunkman/20071019.html
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/
guest_contributors/article2852551.ece

http://www.prisonplanet.com/articles/july2007/060707badweek.htm

Als je nog niet overtuigd bent, bedenk dan dat alle planeten in ons zonnestelsel momenteel onderhevig zijn aan opwarming:

http://motls.blogspot.com/2006/05/global-warming-on-jupiter.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html

Hebben wij ook fabrieken op Mars, Jupiter en Pluto staan? Rijden er ook auto's daar? De conclusie is onontkomelijk: de opwarming wordt veroorzaakt door verhoogde zonneactiviteit. Het is ronduit arrogant om te denken dat onze industrialisatie verantwoordelijk is voor de opwarming van de gehele aarde. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervuiling die dat met zich meebrengt:

http://www.etherzone.com/2007/bish031407.shtml

Alleen de zon is verantwoordelijk en krachtig genoeg voor de opwarming van de aarde en alle andere planeten om hem heen:

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/07/18/wsun18.xml&s
http://canadafreepress.com/index.php/article/908
http://www.prisonplanet.com/articles/december2007/121107_global_warming.htm

Maar er is zoveel vervuiling en ontbossing en de natuurrampen nemen alleen maar toe. Er moet toch iets aan de hand zijn waarbij de mens een rol speelt? Jazeker. Ontbossing veroorzaakt woestijnvorming. Daardoor krijgt de zon vrij spel op het ontboste stuk aarde waardoor er opwarming plaats vindt. Dat is een vreselijk ingrijpen in de natuur door mensen met vreselijke gevolgen voor mensen. Veroorzaakt dat echter wereldwijde opwarming en klimaatverandering? Nee, het blijft beperkt tot dat stuk aarde waar de ontbossing heeft plaatsgevonden. Ontbossing kan ook bij regenachtige periodes regionaal modderverschuivingen veroorzaken. Groene planten en bomen nemen niet alleen koolstof en stikstof op, ze houden ook met hun wortels de bodem vast. De bodem wordt door ontbossing letterlijk los zand en gaat verschuiven door heftige regenval met opnieuw vreselijke gevolgen. Is dit een teken van wereldwijde opwarming? Nee, het is een teken van regionale ontbossing. Elke regionale natuurramp wordt nu automatisch toegeschreven aan wereldwijde opwarming.

Milieu als religie

Het razendsnelle tempo waarmee ontbost wordt veroorzaakt inderdaad een steeds geringer vermogen van de natuur om door middel van bomen en planten de koolstof op te nemen. En daarom is ze hard aan het werk om deze planeet in sneltreintempo groener te maken. Global greening. Het is juist geweldig om zoveel toename van leven op deze planeet mee te maken momenteel! Volgens de redenatie van Gore en anderen moeten we moeter natuur zien als woedend over wat haar wordt aangedaan. Natuurrampen als Hurricane Katrina worden onmiddellijk toegeschreven aan global warming, als 'wraak' voor wat we haar aandoen. Moeder natuur is echter vergevingsgezind omdat het leven en het licht haar voornaamste energiekracht is. Gore maakt zich hier doelbewust schuldig aan religieus denken waarbij wordt uitgegaan van een God die 'in toorn ontsteekt' en plagen ontketent als 'straf'. Zelfs niet-religieuze mensen zijn hiervoor gevoelig, omdat onze hele samenleving en cultuur is doordrenkt van een dualistisch denken waarin een God en een Duivel, een 'wij' en 'zij', niet in onszelf maar buiten onszelf wordt gezocht. Zo vallen ook alternatieve, 'milieubewuste' mensen massaal voor de propagande van Gore en het IPCC, die hierin driftig gesteund worden door de media, de politiek en de milieubewegingen.

En zo zijn we aanbeland bij een vorm van ecofascisme, waarbij het milieu tot religie wordt verklaard en andersdenkenden tot 'ketters' worden bestempeld en hun meningen gelijkgesteld worden aan het ontkennen van de Holocaust:

http://www.prisonplanet.com/articles/february2007/090207holocaustdenial.htm
http://www.prisonplanet.com/articles/february2007/130207globalwarming.htm

Een aalgladde politicus als Al Gore wordt op handen gedragen door zowel de linker- als de rechterkant van de politiek, zowel door conservatieve als alternatieve burgers en groeperingen. De woorden 'holocaust', 'nachtmerrie' en 'ramp' doen het daarbij goed als steekwoorden voor het doemscenario dat ons voorgehouden wordt als we nķ niet ingrijpen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Met andere woorden: er is een sfeer van 'group think' ontstaan waarbij de meerderheid geen vragen meer stelt en diegenen die dat wel doen verkettert.

Een ander argument dat regelmatig van stal gehaald wordt is dat skeptici van het global warming-dogma wel in dienst moeten zijn van de oliemaatschappijen. Ik kan je verzekeren dat ik geen cent krijg voor het schrijven van dit artikel van wie dan ook, en al zeker niet van olie- en energiemaatschappijen. Dit geldt evenmin voor de moedige wetenschappers die tegen de heersende stroom durven in te gaan:

http://www.counterpunch.org/cockburn05122007.html

De meerderheid van de wetenschappers is echter overtuigd van de theorie dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Als deze theorie niet zou kloppen, hoe kan het dan dat de meerderheid van deze knappe koppen er in stinkt? Het antwoord hierop wordt verklaard door hetzelfde mechanisme waarmee 'wetenschappelijk bewijs' wordt geleverd voor het meerendeel van de 'medicatie' en 'voeding' waaraan wij als menselijke proefkonijnen worden blootgesteld: de bedrijven of instanties die het overgrote deel leveren van de fondsen voor wetenschappelijke studies beziiten tevens de financiŽle macht om deze fondsen in te trekken als de uitkomsten van de studies hen niet bevallen. Probeer als skepticus van global warming vandaag de dag maar eens aan fondsen te komen voor je onderzoek! Op basis van precies hetzelfde mechanisme wordt de cholesterol- en verzadigd vetleugen ons nu al sinds de jaren 1950 voorgehouden. En dat op basis van regelrechte 'junk science' en 'group think'. Zo wordt ons ook wijsgemaakt dat een zwaar kankerverwekkende neurotoxische zoetstof als aspartaam volkomen veilig is en dat het consumeren van genetisch gemodificeerde gewassen zonder risico is.

Een wereldwijd probleem, een wereldwijde oplossing

Wie heeft er het meeste baat bij de verspreiding van de gangbare theorie dat de mens de opwarming veroorzaakt? Dat zijn in ieder geval de politici, de olie- en energiemaatschappijen en de milieubeweging. De politici varen er wel bij omdat ze alleen nog burgers met bangmakerij in plaats van ideeŽn aan zich kunnen binden. Denk hierbij ook aan de 'terreurdreiging'. Het is bijna acceptabel geworden voor een politicus om er zelf extremistische meningen op na te houden ter bestrijding van 'het extremisme'. Daarnaast is het natuurlijk een prima manier om de bevolking te belasten door ons een collectief schuldgevoel aan te praten omdat we een auto hebben. Zo worden er al plannen gemaakt om mensen die meer dan gemiddeld energie verbruiken extra te belasten. Voor het klimaat uiteraard. Uiteindelijk zal de norm van wat 'groen' is stelselmatig worden verlaagd, net als de afgelopen decennia is gebeurd met de norm voor wat een acceptabel cholesterolniveau is. Zo is uiteindelijk de hele bevolking aan de beurt. Er wordt in Brussel al gesproken over een 'ecotax' op Europees niveau. Straks word je nog belast voor het uitademen van CO2, een 'ademtax'. Kassa! Durf maar eens niet 'groen' te zijn.

Hand in hand met de mythe dat de opwarming van de aarde door mensen gebeurt is de mythe van 'peak oil'. Deze heb je vast ook al gehoord: we putten de wereldwijde olievoorraden uit waardoor de olieproductie zijn piek bereikt en er daarna schaarste ontstaat. Dat er wereldwijd nog vele onontgonnen olie- en gasvoorraden zijn en er nog steeds nieuwe worden ontdekt past niet in dit doemscenario. De laatste jaren maken olie- en energiemaatschappijen woekerwinsten met deze theorie die kunstmatig de olieprijs omhoog drijft. De gewone burger heeft het nakijken en ervaart 'pijn aan de pomp'. Het moge duidelijk zijn dat de energiegiganten gebaat zijn bij dergelijke angstscenario's.

En de mileubeweging dan, hoe winnen die bij de instandhouding van dergelijke mythes? Allereerst maakt het ze natuurlijk belangrijk, omdat het milieu ineens hoog op de internationale agenda staat. Het is dus een soort 'gelijk' voor milieugroeperingen en instanties, waarvan er vele ongetwijfeld de beste bedoelingen hebben. Er is echter nog iets veel sinisters aan de hand. Het Wereld Natuurfonds werd opgericht door Sir Julian Huxley en Prins Bernhard. Julian Huxley was de broer van Aldous Huxley, de auteur van het boek Brave New World. Dit boek schetst een beeld van een dictatoriale wereldregering die elke vorm van gevoel en menselijkheid systematisch onderdrukt. Zelfs menselijke voortplanting gebeurt uitsluitend via klinische wetenschappelijke methodes. Het boek weerspiegelt de natte droom van de racistische eugeneticabeweging die voor de Tweede Wereldoorlog een ongekende populariteit genoot, met name in Amerika. Zij stonden onder andere het steraliseren en zelfs euthaniseren van gehandicapten, zwarten en homosexuelen voor. Deze beweging beleefde zijn hoogtepunt in Nazi-Duitsland met directe financiering van vooraanstaande Amerikaanse zakenlui als J. D. Rockefeller en Prescott Bush, grootvader van George W. Bush. Gedurende het bewind van de Nazi's werd er volop geŽxperimenteerd op mensen en werd ook steralisatie en moord toegepast. De Nazi-wetenschappers werden na de oorlog ingelijfd door de Amerikanen. Het zenuwgas Sarin is zo onze voedselketen binnengekomen in een lichtere variant als 'pesticide'. Mosterdgas is zo verworden tot 'medicijn' en noemen we 'chemokuur'.

Julian Huxley, de broer van Aldous, was een prominent en uitgesproken voorstander van eugenetica. Prins Bernhard was ook al geen lievertje. Hij was lid van de SS gedurende de oorlog en nam in de jaren 1970 steekpenningen aan van de militaire vliegtuigfabrikant Lockheed. Zijn voornaamste 'prestatie' is echter het oprichten van de Bilderberggroep, genoemd naar Hotel Bilderberg in Oosterbeek, bij Arnhem, waar deze club voor het eerst bij elkaar kwam. Naast Bernhard maakte onder andere ook de toenmalige directeur van voedselgigant Unilever deel uit van die eerste bijeenkomst. De Bilderberggroep komt jaarlijks bij elkaar op wisselende lokaties en vertegenwoordigt de top van de internationale politiek, bank-, defensie- en zakenwezen. Onze eigen koningin Beatrix is er elk jaar bij, maar hoeveel Nederlanders zijn hiervan op de hoogte? Het zou ons een stuk minder koningshuisgezind maken als we wisten dat 'Bilderbea' jaarlijks meedenkt over hoe de taart die de wereld heet deze keer zal worden verdeeld onder de machtigste 1% van de wereldbevolking. Deze denktank van intelligente maar zieke individuen bedenkt slimme manieren om ons langzaam maar zeker op sluipende wijze alle burger- en mensenrechten af te nemen. Het gevoel van dreiging door een vijand van buitenaf (terrorisme) werkt hieraan mee. Maar ook onszelf tot vijand verklaren door ons te bestempelen als een 'virus' dat de aarde 'besmet'. Milieubewegingen komen als wolf in schaapskleren goed van pas als geloofwaardige verspreider van deze boodschap. Ondertussen maakt deze club het jaarlijks mogelijk dat de industrialisering alsmaar meer verplaatst wordt naar 'lagelonenlanden' die drijven op regelrechte slavernij en waarbij uiteraard geen enkele CO2-beperking geldt. Dankzij onder andere Julian Huxley en Prins Bernhard is de eugeneticabeweging verre van verdwenen. Het wordt nu alleen toegepast onder de vlag van 'wetenschappelijk onderzoek', 'vaccinaties' en 'genetische modificatie'. Zij hebben ook de mythe van 'overbevolking' de wereld in geholpen:

http://www.infowars.net/articles/december2007/101207Depopulation.htm
http://www.knowledgedrivenrevolution.com/Articles/200801/20080107_
Bomb_Gore_GW.htm

Geloof je me niet? Lees deze artikelen dan eens goed door:

http://www.newstarget.com/022389.html
http://www.newstarget.com/022383.html
http://www.newstarget.com/008511.html
http://www.infowars.com/print/misc/history_human_experimentation.htm

Het is overigens een andere globalistische denktank, de Club van Rome, die de global warming-theorie in 1972 bedacht, nog voor we de huidige opwarming hadden:

http://www.prisonplanet.com/articles/march2007/140307hysteria.htm
http://www.knowledgedrivenrevolution.com/Articles/200802/20080218_
MTP_2_New_Man.htm

En zo vinden de vooraanstaande politici, energiemaatschappijen en mileubewegingen elkaar. Je zou onraad moeten ruiken als je het nieuwste 'groene' alternatief voor fossiele brandstof goed onder de loep neemt: biobrandstof. Een zieker idee dan het opbranden van voedsel als brandstof is bijna niet te bedenken. De graanprijzen zijn hierdoor in korte tijd verdubbeld en de allerarmsten op deze aarde die al voor minder dan een dollar per dag werken om deze kant van de planeet rijk en gevoed te houden, betalen wederom de prijs:

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article3500954.ece

Ik voorspel dat men al snel afstapt van biobrandstof als alternatief. Vervolgens zal er 'kritisch' gekeken worden naar zonne- en windenergie als alternatieven, waarbij men tot de conclusie komt dat deze vormen van energie 'niet haalbaar' zijn op 'zo'n grote schaal'. Het enige 'schone' alternatief dat ons dan nog rest is…kernenergie, precies de industrie waar Al Gore zulke goede banden mee heeft. Datgene waartegen we in de jaren 1980 zo massaal hebben gestreden zal in de nabije toekomst door iedereen probleemloos worden geaccepteerd. Ons zal worden verteld dat het 'veilig' is en het 'afvalprobleem' uit de wereld is. Klopt: dat afval wordt verkocht aan de defensie-industrie die zijn kogels en projectielen voorziet van verarmd uranium. Dat dit 'verarmde' uranium, dat op grote schaal is gebruikt in voormalig JoegoslaviŽ en nog wordt gebruikt in Irak en Afghanistan, maar liefst 4.5 miljard jaar blijft hangen en via de wind over de hele wereld verspreid wordt is iets wat ze je liever niet vertellen. Je wordt zo vanzelf 'groen' - van radioactiviteit. Laat dit een 'global warning' zijn.

Als alternatief voor 'An Incovenient Truth' beveel ik Martin Durkin's documentaire met de klinkende titel 'The Great Global Warming Swindle' aan:

http://www.ekudos.nl/artikel/frame/38510/the_great_global_warming_swindle

Ook de documentaire 'End Game' van Alex Jones is een aanrader. Hierin is onze Bea nog te zien:

http://video.google.com/videoplay?docid=1070329053600562261&q=end+game&total=
31494&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

Mike Donkers

Interessante links
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=P107&l=NL


 

 


 


View My Stats