Deze studie suggereert dus dat slaaptekort, een verschijnsel dat in onze moderne maatschappij alsmaar meer voorkomt, een rol zou kunnen spelen bij de overconsumptie van energie en bij obesitas. Alhoewel bijkomend onderzoek nodig is, wijzen we nog op een andere studie op grotere schaal (1024 deelnemers), op dezelfde dag gepubliceerd, waarvan de resultaten in dezelfde zin gaan: bij mensen die minder dan 8 uur per 24 uur slapen, is er een stijging van de BMI in verhouding tot de vermindering van de slaaptijd (2). De auteurs vermelden dat het verminderen van de slaap van 8 uur naar 5 uur gepaard gaat met een daling van de leptineconcentratie met 15,5 % en een stijging van de ghrelineconcentratie met 14,9 %.