gentech voedsel en voeding


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Gentech voedsel


Uitzending met Greenpeace of gentech gewassen

Greenpeace over GMO / Monsanto - Wat is gentech nou eigenlijk precies? Waar vind je het? En waarom is Greenpeace er eigenlijk tegen? Als gast komt van Greaanpeace Dhr. Herman van Bekkem milieu / landbouw specialist. Onderwerpen GMO zaden - pesticiden - duurzame landbouw.

http://www.thuisbiz.nl/mp3/slog-24032009.mp3

Henk Mutsaers


BT katoenzaad van Monsanto doodt niet alleen de grond maar ook boeren (zelfmoord)

Monsanto's Bt Cotton Kills the Soil as Well as Farmers

Biosafety refers to ensuring that GMO’s do not harm the environment or health. The soil, its fertility, and the organisms which maintain the fertility of soil are a vital aspect of the environment, especially in the context of food and agricultural production. A recent scientific study carried out by Navdanya, compared the soil of fields where Bt-cotton had been planted for 3 years with adjoining fields with non GMO cotton or other crops. The region covered included Nagpur, Amravati and Wardha of Vidharbha which accounts for highest GMO cotton planting in India, and the highest rate of farmers suicides (4000 per year). In 3 years, Bt-cotton has reduced the population of Actinomycetes by 17%. Actinomycetes are vital for breaking down cellulose and creating humus. Bacteria were reduced by 14%. The total microbial biomass was reduced by 8.9%. Vital soil beneficial enzymes which make nutrients available to plants have also been drastically reduced. Acid Phosphatase which contributes to uptake of phosphates was reduced by 26.6%. Nitrogenase enzymes which help fix nitrogen were reduced by 22.6%. At this rate, in a decade of planting with GM cotton, or any GM crop with Bt genes in it, could lead to total destruction of soil organisms, leaving dead soil unable to produce food. The ISAAA in its recent release has stated that there are 7.6 mha of Bt-cotton in India. This means 7.6 mha of dying soils. The impact of GMO’s on soil organisms is not commonly studied. This is a vital lacunae because Bt toxin crops such as Mon 810 corn or Bt-cotton or Bt Brinjal have serious impact on beneficial soil organisms. The government of India is trying to grant approval to Bt Brinjal without Bio safety studies on impact on Soil organisms. The European Commissión is trying to put pressure on GMO free countries to introduce Mon 810. The Navdanya study the first that has looked at the long term impact of Bt cotton on soil organisms is a wake up to regulators worldwide. It also shows that the claims of the Biotechnology industry about the safety of GM crops are false.

To get a copy of the report and for further information, please contact –

Navdanya
A-60, Hauz Khas
New Delhi – 110 016
Phone : 91-11-26535422 / 26532124
Email : vandana@vandanashiva.com
Website : www.navdanya.org


Gentech populieren met de groeten uit Belgie

Een proef met gentech populieren is gepland in Zeeland. De publicatie van vergunningverlening heeft op 28 januari 2009 plaatsgevonden.Hier vind je de PDF van een voorbeeldbezwaarschrift (1A4-tje), dat iedereen op kan sturen .

In Belgie is de proef verboden. Zie persbericht van VIB:

VIB kreeg een positief advies van de Nederlandse Commissie Genetische Modificatie voor een veldproef met genetisch gewijzigde populieren in Nederland. De populieren hebben een gewijzigde houtsamenstelling, waardoor ze beter geschikt zijn voor de productie van bio-ethanol. De opdracht van VIB is eigenlijk om dit soort onderzoek in Vlaanderen te stimuleren, maar de federale overheid weigerde de toelating voor een veldproef in België. VIB verwacht in Nederland geen moeilijkheden om wel een
vergunning te krijgen.

Geeft u dit aan zoveel mogelijk belanghebbenden door svp.

Jochem

--

we zijn nog steeds de Gekke Henkie van de EU.....

Ron


Gentech zaden hebben wel degelijk Mexicaanse mais vervuild

Study - Modified genes contaminated Mexican corn

One of the more acrimonious scientific debates of the decade may have ended with the publication of a study showing that genetically modified material did contaminate native corn in the crop's birthplace in southern Mexico, scientists said Wednesday.

Link


De wereld volgens Monsanto

Marie-Monique Robin, die al drie andere documentaires op haar naam heeft staan over biodiversiteit en patenten op leven, kwam daarbij steeds de naam Monsanto tegen en ging daarom op onderzoek uit naar het bedrijf zelf.

Dit keer Nederlands ondertiteld


Proefvelden gengewassen moeten openbaar

De plaats van veldproeven met genetisch aangepaste gewassen mag niet geheim blijven. Het Europees Hof van Justitie heeft dat vandaag bepaald.

Lees verder

xxx


Door even te Googlen heb ik de uitspraak zelf gevonden waar onder meer dit in staat:

Recht op toegang van derden tot informatie over de introductie

De richtlijn bepaalt nauwkeurig welke van de verschillende gegevens die in het kader van de in de richtlijn voorziene procedures van kennisgeving en uitwisseling van informatie worden meegedeeld, vertrouwelijk zullen worden behandeld. Zo mag geen vertrouwelijke informatie openbaar worden gemaakt waarvan krachtens de richtlijn kennis is gegeven aan of die krachtens de richtlijn is uitgewisseld met de Commissie en de bevoegde instantie, evenmin als informatie die een nadelige invloed kan hebben op een concurrentiepositie, en moeten de intellectuele-eigendomsrechten worden beschermd. Bovendien besluit de bevoegde instantie na overleg met de kennisgever welke informatie gelet op de door deze laatste aangevoerde „controleerbare motivering” vertrouwelijk zal worden behandeld. Derhalve mag de informatie over de plaats van introductie in geen geval vertrouwelijk blijven. In die omstandigheden kunnen overwegingen in verband met de bescherming van de openbare orde en van andere wettelijk beschermde vertrouwelijke gegevens, als door de verwijzende rechter vermeld, geen redenen vormen om de toegang te beperken tot de in de richtlijn vermelde gegevens, waaronder informatie over de plaats van introductie. Deze uitlegging wordt gesteund door het in de richtlijn gestelde vereiste dat de gegevens betreffende de milieurisicobeoordeling niet vertrouwelijk mogen blijven. Bovendien kan een lidstaat zich niet beroepen op een uitzonderingsbepaling in één van de richtlijnen betreffende de vrije toegang tot milieu-informatie om de toegang te weigeren tot informatie die zich in het publieke domein zou bevinden.2Bijgevolg kan er geen voorbehoud in verband met de bescherming van de openbare orde of van andere wettelijk beschermde belangen worden aangevoerd tegen de mededeling van de in de richtlijn vermelde informatie. Vrees voor binnenlandse moeilijkheden kan geen rechtvaardiging zijn voor een lidstaat om het gemeenschapsrecht niet correct toe te passen.

Lees verder

 

Het Hof van Justitie (Vierde kamer) verklaart voor recht:

1) De „plaats van introductie” in de zin van artikel 25, lid 4, eerste streepje, van richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG van de Raad, wordt bepaald door alle informatie over de locatie van de introductie die de kennisgever verstrekt aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat op het grondgebied waarvan deze introductie zal plaatsvinden in het kader van de procedures van de artikelen 6 tot en met 8, 13, 17, 20 of 23 van deze richtlijn.

2) Er kan geen voorbehoud in verband met de bescherming van de openbare orde of van andere wettelijk beschermde belangen worden aangevoerd tegen de mededeling van de in artikel 25, lid 4, van richtlijn 2001/18 vermelde informatie.

Lees verder

 

Ron


GMO - A danger to sustainable agriculture

Een informatieve pdf file over de gevaren van genetisch gemanipuleerde gewassen. Persoonlijk denk ik dat dit soort Frankenstein voeding de grootste bedreiging van de mensheid zal gaan worden. We hebben een paard van Troje binnengehaald waarvan we de gevolgen op termijn niet kunnen overzien. En we zitten hier met een landbouwminister (link) die goedkoop varkensvoer belangrijker vindt dan onze gezondheid. Dus die MRSA varkens worden straks helemaal een toxine tijdbom. En wie we daarvoor generaties lang "dankbaar" mogen zijn naast deze arrogante minister Verburg: Monsanto en Pioneer Hi-Bred. Pioneer is weer onderdeel van Dupont dus dan is het chemische cirkeltje weer rond....

http://assets.panda.org/downloads/gmosadangertosustainableagriculture.pdf

Ron


Register van vervuiling door genetisch gemanipuleerde gewassen

GM Contamination Register

Genetically modified crops were first commercially grown on a wide scale in 1996. But, there has always been concern about their effects on both health and the environment. A specific concern has been that once released, it would not be possible to contain or control these organisms yet there is no global monitoring system. Because of this failure of national and international agencies, GeneWatch UK and Greenpeace International launched this joint initiative in 2005 to record all incidents of contamination arising from the intentional or accidental release of genetically modified (GM) organisms (which are also known as genetically engineered (GE) organisms). It also includes illegal plantings of GM crops and the negative agricultural side-effects that have been reported. Only those incidents which have been publically documented are recorded here. There may be others that are, as yet, undetected.

http://www.gmcontaminationregister.org/

Voorbeeld van een recente melding:

Germany - GM maize (MIR604 and Mon88017) found in dog food

On 19 January 2009, the German authorities notified the other EU member states that they had identified 2 types of unauthorised genetically modified maize in pet food from the United States.

They were;

* MIR604 maize, developed by Syngenta Seeds inc, has been genetically modified to be resistant to western corn rootworm (Diabrotica vigifera vigifera), northern corn rootworm (D. berberi), and Mexican corn rootworm (D. vigifera zeae). This resistance is conferred by the gene mcry3A gene, but this GM plant also contains the selectable market gene pmi.

* MON88017 maize, developed by Monsanto Company has been genetically modified to contain two novel traits. Protections against the western corn rootworm (Diabrotica vigifera) and northern corn rootworm (Diabrotica barberi) is from the gene Cry3Bb1. Tolerance to the herbicide glyphosate comes from the gene cp4 epsps.


Diverse roundup (gentech bestrijdingsmiddelen) formules leiden tot schade aan embryo, ruggegraat en placenta cellen

For the first time, the toxicity mechanisms of four different Roundup formulations were studied in human cells. They act at doses where they are not herbicides anymore. The cells were neonatal cells freshly isolated from the umbilical cord, or less sensitive cell lines specially used to measure pollutant toxicity. The various components of these major herbicides were tested because they are among the most common in the world. Their residues are among the major pollutants, and moreover they are authorized as residues contaminating GM foods and feed at the tested levels.

As a matter of fact, Roundup formulations are the most common herbicides used with cultivated GMOs.

* Roundup Ready soya, the main GMO imported in Europe for food and feed, contains Roundup residues.

In this research, the formulations were diluted at minimal doses (up to 100
000 times or more) and they programmed cell death in a few hours in a cumulative manner. We also noted membrane and DNA damages, and found that the formulations inhibit cell respiration.

In addition, it was shown that the mixture of the components used as Roundup
adjuvants amplified the action of the active principle called glyphosate; one of its metabolites may be even more toxic. These effects are greatly underestimated by the legislation, which does not take these phenomena into account, but instead simply sets arbitrary contaminant thresholds in food or feed. The rules apply to glyphosate whatever its formulation may be, this is wrong.

The authorizations for using these Roundup herbicides must now clearly be revised, since their toxic effects depend on, and are multiplied by, other compounds used in the mixtures placed on the market; and glyphosate is only one of them. The detailed blood analyses of each mammal which has received this herbicide during regulatory tests before commercial release must be published immediately, since our research points to undesirable effects which are currently masked or hidden from scientific scrutiny.

This independent work was performed by Nora Benachour and Prof. Gilles-Eric Séralini in the  University of Caen in France. It is published in the Scientific American journal Chemical Research in Toxicology. It was supported by CRIIGEN and the Regional Council of Basse Normandie. The support of the Human Earth Foundation and Denis Guichard Foundation is also acknowledged.

Contact in France: Pr Gilles-Eric Séralini, Biochemistry, Institute of Biology, University of
Caen, Esplanade de la Paix, 14032 Caen, France. Tel: 33(0)2-31-56-56-84. Fax: 33(0)2-31-56-53-20. Corinne Lepage President of CRIIGEN criigen@unicaen.fr

“Glyphosate Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical, Embryonic and Placental Cells” by Nora Benachour and Gilles-Eric Séralini.
( http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx800218n )

--

* dit is dus de soja die onze minister van Landbouw naar Nederland wil halen, spelen met vuur zullen we maar zeggen en de consument betaalt straks de prijs.

Ron


Hungary to defy European Commission call to scrap ban on GMO crops

Hungary will keep its ban on GMO (genetically modified organisms) maize imports and the planting of GMO seeds, Agriculture Ministry undersecretary Zoltán Gogös announced.

Lees verder

Tenminste nog 1 land wat zich verzet tegen GMO !

Michel


Discussie over genmais in Drenthe

Er zijn plannen om in Drenthe proeven te doen met maisrassen die bestand zijn tegen gewasbeschermingsmiddelen. Daardoor zou je bijvoorbeeld tegen onkruid kunnen spuiten zonder dat de maisplant dood gaan. Maar wat zijn de consequenties? Hoe verspreidt deze gemanipuleerde plant zich? We weten het niet. Daarom moet de minister van MIlieu volgens natuurorganisaties geen vergunning afgeven voor de proeven.


Frankrijk : het eerste dorp zonder OGM (gentech) in de Vaucluse !

De burgemeester van Thor (Vaucluse) heeft 4 oktober 2008 een bord bij de ingang van het dorp geplaatst: Le Thor, Commune sans OGM; een gemeente zonder genetisch gemanipuleerde culturen op het veld; dit vanwege de 'eventuele impact van OGM op gezondheid en milieu'. Thor heeft zijn 'FAITES SANS OGM' gevierd met conferenties, animaties, debatten en een markt met boerenproducten. Het meest perfecte is dat de Administratieve rechtbank van Nîmes de burgemeester gelijk heeft gegeven nadat de Gemeente een klacht had ingediend tegen de burgemeester. Het ziet er naar uit dat er een 'club des villes propres' ( club van schone steden - dorpen) aan zit te komen.

Lees verder

xxx

Mogen alle burgemeesters in de Eu deze persoon als voorbeeld nemen……! Ook in Nederland !


Vliegende OGM in de Tortilla's

Een onderzoek bestemd om de polemiek rond de verontreiniging / besmetting weer te doen oplaaien. Amerikaanse, Mexicaanse en Hollandse onderzoekers aan de nationale universiteit van Mexico (Unam) hebben de aanwezigheid van genen van genetisch gemodificeerde maïs aangetoond in de basismaïs die gecultiveerd wordt in de staat Oaxaca, in het zuiden van Mexico. We onderstrepen dat in Mexico een uitstel van OGM van kracht is. De studie van de Unam, gecoördineerd door professor Alvarez-Buylla, geeft aan dat in 3 van de 23 onderzochte terreinen OGM-maïs is gevonden. ' Ik heb nooit zoveel moeilijkheden ondervonden om resultaten van een onderzoek te publiceren', zegt de professor.  Hoe is het mogelijk dat deze maïs in de verlaten hoogten van Mexico is terechtgekomen ? De eerste veronderstelling is dat een aantal telers illegaal genetisch gemodificeerd materiaal hebben geïmporteerd. Maar er zijn ook sterke aanwijzingen dat multinationaal PIONEER hybride zaden distribueert middels een programma gefinancierd door de Overheid. Sommige analyses duiden aan dat sommige partijen van de PIONEER zaden besmet zijn met het OGM en dat MONSANTO erin geslaagd is te verbieden dat op de etiketten vermeldt staat dat het product uit genetisch gemanipuleerd OGM bestaat. De grote angst achter dit probleem is dat de farmaceutische industrie hun projecten gaan uitwerken om uit de biomassa van deze maïs vaccins te gaan maken. Daar zijn al moeilijkheden mee geweest en het risico is dat het maïsafval van de farma terechtkomt in de tortilla's van de Mexicanen.

Luca Bernardini
l.bernardini@slowfood.it

Fonte : Le Monde

Link

xxx


Minister Verburg negeert stem Kamer tegen gentech

verburg.jpg (28595 bytes)

Minister Verburg heeft de motie van de Tweede Kamer genegeerd en gestemd voor toelating van gentechsoja van Monsanto op de Europese markt. Zij deed dat in de Europese Landbouwraad van 18 en 19 november 2008. Greenpeace en Stichting Natuur en Milieu vinden het ongehoord dat de minister niet naar de meerderheid van de Kamer luistert.

Lees meer

--

Dit noemen ze dus een democratische vertegenwoordiger. Iemand die zaken wil doen met Monsanto. Een minister die onze gezondheid minder belangrijk vindt dan de belangen van een monopolist zoals Monsanto. Voor de mensen die Monsanto niet kennen moeten maar eens Googlen en deze pagina bekijken:

http://www.fonteine.com/monsanto.html

Macht corrumpeert, ook nu nog

Ron


Studie door de Oostenrijkse overheid bevestigd dat genetisch gemanipuleerd mais van Monsanto de menselijke gezondheid en vruchtbaarheid bedreigt

Austrian Government Study Confirms Genetically Modified (GM) Crops Threaten Human Fertility and Health Safety

Advocates Call for Immediate Ban of All GM Foods and GM Crops

A long-term feeding study commissioned by the Austrian Agency for Health and Food Safety, managed by the Austrian Federal Ministry of Health, Family and Youth, and carried out by Veterinary University Vienna, confirms genetically modified (GM) corn seriously affects reproductive health in mice. Non-GMO advocates, who have warned about this infertility link along with other health risks, now seek an immediate ban of all GM foods and GM crops to protect the health of humankind and the fertility of women around the world.

Feeding mice with genetically modified corn developed by the US-based Monsanto Corporation led to lower fertility and body weight, according to the study conducted by the University of Veterinary Medicine in Vienna. Lead author of the study Professor Zentek said, there was a direct link between the decrease in fertility and the GM diet, and that mice fed with non-GE corn reproduced more efficiently.

In the study, Austrian scientists performed several long-term feeding trials over 20 weeks with laboratory mice fed a diet containing 33% of a GM variety (NK 603 x MON 810), or a closely related non-GE variety used in many countries. Statistically significant litter size and pup weight decreases were found in the third and fourth litters in the GM-fed mice, compared to the control group.

The corn is genetically modified with genes that produce a pesticidal toxin, as well as genes that allow it to survive applications of Monsanto’s herbicide Roundup.

Lees verder

Bekijk de studie


Genetic Foods/Monsanto Revealed

We are told genetic foods are safe but in this documentary we are told something very different, and what we are told in this documentary is backed up by shocking facts. The connections between Monsanto and the FDA are very alarming, many highly influential politicians have worked for and or have tie with Monsanto. We are told that the FDA can be trusted but when you look at the facts they prove they can't when it comes to Monsanto. Look at this: Clarence Thomas, Prior to being the Supreme Court Judge who put George W. Bush in office, Clarence Thomas was Monsanto's lawyer, Anne Veneman, Former US Secretary of Agriculture Anne Veneman was on the Board of Directors of Monsanto's Calgene Corporation, Donald Rumsfeld Secretary of Defense was on the Board of Directors of Monsanto's Searle pharmaceuticals, Tommy Thompson Former US Secretary of Health received $50,000 in donations from Monsanto during his winning campaign for Wisconsin's governor and the two congressmen receiving the most donations from Monsanto during the 2000 election were Larry Combest (Former Chairman of the House Agricultural Committee) and Missouri senate candidate John Ashcroft is Attorney General. (Source: Dairy Education Board


GMO

Monsanto was ook het bedrijf dat claimde dat Agent Orange en PCB's veilig waren.....


Europa's geheime plan om gentech voeding door te drukken

De zorg rond GM (genetisch gemanipuleerd voedsel) is volstrekt gefundeerd. We weten niet precies wat de gevolgen zijn. Al het gemanipuleer en met pesticiden behandelde gewassen, creëren GEEN gezond voedsel. De oogst blijkt niet hoger te liggen om de groeiende bevolking te voeden. Kleine (maar ook middelgrote) boeren worden kapot gemaakt door de grote giganten als bijvoorbeeld Monsanto (aanvankelijk een chemisch bedrijf) dat zowat de hele zaadhandel in handen heeft en zoekt naar wegen om God's natuur zelfs te patenteren (zoek maar eens op YouTube of Google naar Monsanto). Het gevaar van monoculturen en gemanipuleerde gewassen is dat gewassen zwakker worden en hele oogsten kunnen mislukken zoals in Peru in de 30'er jaren gebeurd is, toen er van de aanvankelijk +/- 90 aardappelgewassen uit 'efficiëntie' nog maar 3 of 4 soorten overbleven, waardoor meer dan een miljoen mensen stierven. Wat zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen voor de (mono)rijstcultuur in Indonesië?

Lees verder

Bron: Frontier


Greenpeace : gentech is doodlopende weg

Kamerleden gaan vandaag naar de film en Greenpeace trakteert daarbij popcorn met honing. Voorafgaand aan het overleg in de Tweede Kamer over biotechnologie vertoont Greenpeace samen met Milieudefensie de film 'Gen zoekt boer' van de organisatie A SEED. Onder het motto 'Schone popcorn en schone honing: hoe lang nog?' deelt Greenpeace in honing gezoete popcorn uit. De kamerleden ontvangen ook een nieuw rapport van Greenpeace over bijen en gentechnologie. Omdat bijen de eigenschappen van gentechgewassen overal vrij kunnen verspreiden is het voor sommige gewassen gevaarlijk om naast gangbare teelt ook gentechgewassen te telen.  "Het is onbegrijpelijk dat bijen zijn vergeten in alle discussies over gentech. Ze zijn cruciaal voor bestuiving van gewassen. Iedereen kan bedenken dat bijen vliegen waar ze willen en geen onderscheid kunnen maken tussen gentechgewassen en andere gewassen", zegt Herman van Bekkem, campagneleider gentech bij Greenpeace Nederland. "Dat de Nederlandse bijenhouders blijkbaar geen recht hebben op gentechvrije productie en zijn uitgesloten van het coexistentie-overleg dat het naast elkaar bestaan van biologische, gentechvrije en gentechlandbouw zou moeten regelen is onaanvaardbaar". Bijen zijn zeer belangrijk voor de landbouw. Zij nemen 75% van de bestuiving van landbouwgewassen voor hun rekening, op het open veld en in kassen. Volgens het rapport van Greenpeace over bijen en gentechnologie is het onmogelijk om naast gangbare en biologische teelt ook gentechgewassen te telen in Nederland. Bijen vliegen over grote afstanden tot wel 10 kilometer van hun korf om stuifmeel en nectar te verzamelen. Daarmee kunnen ze gewassen besmetten met gentech-bestanddelen. Ook kunnen bijen op hun tochten door de natuur stuifmeelkorrels van bijvoorbeeld gentechmaïs mee terug nemen naar hun bijenkorf. Zo raakt ook de honing besmet met gentechstuifmeelkorrels. Terwijl in Europa de kritiek op gentech groeit, wordt in Nederland volop geëxperimenteerd met gentechgewassen, waaronder maïs van Monsanto. Greenpeace vindt dit onaanvaardbaar. Greenpeace is tegen deze proeven vanwege de onvoorspelbare effecten van gentechgewassen voor mens en milieu. Genetische eigenschappen gaan zwerven door de natuur en zijn onbeheersbaar. De bijen laten dit haarfijn zien. Greenpeace wil dat de Nederlandse overheid kiest voor duurzame landbouw en de poorten sluit voor gentechgewassen. Deze verergeren de problemen in de landbouw alleen maar. Alleen dan kan de keuzevrijheid van consumenten, boeren en bijenhouders voor gentechvrije producten gewaarborgd blijven.


Authors@Google: Andrew Kimbrell

Andrew Kimbrell visits Google's Mountain View, CA headquarters to discuss his book "Your Right to Know: Genetic Engineering and the Secret Changes in Your Food." This event took place on July 22, 2008, as part of the Authors@Google series. More than half of America's processed grocery products -- from corn flakes to granola bars to diet drinks -- contain genetically altered ingredients. They are unlabeled and untested, and we are eating them. "Your Right to Know" is a complete, full-color reference guide outlining how unmarked genetically modified foods go from the factory to the family dining table, and what consumers can do about the health risks they present. This accessible guide is for concerned parents -- as well as anyone concerned about genetically altered foods -- who want to know more about the potential health risks, the organic alternatives, and the methods available to counter the corporate takeover of the food we eat.


Video - Islands at Risk  - Genetic Engineering in Hawai'i


Monsanto verliest beroep Frans verbod GMO-maïs

De Franse Raad van State, die ook dient als hoge raad voor bestuurszaken, heeft besloten dat het Franse verbod op genetisch gemodificeerde maïs legaal is.De Amerikaanse zaadfirma Monsanto had met een groep boeren beroep aangetekend. Het Conseil d’Etat oordeelt dat de bezwaren die het Franse landbouwministerie tegen maïsvariant MON810 in het veld brengt gegrond zijn. Volgens een Franse associatie van graantelers hebben boeren in totaal ongeveer 21.000 hectare van deze insectendodende variant geplant. Volgens de bezwaarmakers baseerde de overheid zich niet op wetenschappelijke gronden. De overheid claimt dat onderzoek aantoont dat stuifmeelkorrels wellicht niet minder dan 250 meter reizen, zoals Monsanto beweert, maar wellicht 1000 meter. Een versnelde procedure is voor Monsanto nu van de baan. Gewacht moet worden op een uitgebreide studie naar verricht wetenschappelijk onderzoek later dit jaar.


'GMO / OGM': de onzichtbare bedreiging

ARTE: 3 jaar onderzoek naar de grootste zaadhandel van de planeet

Een magistrale en alarmerende reportage over de multinational Monsanto die 90% van de OGM -culturen wereldwijd 'in handen heeft'. De documentaire legt uit dat talrijke wetenschappers in diskrediet zijn gebracht of zijn ontslagen omdat zij tegengestelde conclusies hebben gesteld; conclusies die Monsanto niet 'uitkwamen'; Monsanto die een extreme lobby hanteert. Alle gegevens van deze reportage zijn vrij te vinden via Internet.

Nota bene: de reportage is vanaf 11 maart 2008 7 dagen te zien op Internet.

De vrucht van een enquête gedurende 3 jaar : 'Le Monde selon Monsanto - de wereld volgens Monsanto', hertraceert de geschiedenis van de grootste zaadhandelaar van onze aarde. Transgenetische soja, maïs en katoen winnen snel terrein richting de grote barrière die de milieubeschermers hebben opgeworpen.
Journaliste en schrijfster Marie-Monique Robin, van het homonyme boekwerk (Uitgeverij La Découverte) wat vorige week is uitgekomen, heeft zich gebogen over het verleden van de firma van Saint-Louis in de Missouri (USA); producent van de PCB (polychlorobiphenyles, verkocht in Frankrijk onder de naam 'pyralene'), van een 'oranje' onkruidverdelger wat op een destructieve wijze is gebruikt in Vietnam en van groeihormonen in de melk en vlees, verboden in Europa.

Een snelle en continue ontwikkeling.

Vandaag de dag komt het werkelijke gevaar - volgens de documentaire - uit de hoek van de snelle en continue ontwikkeling van de OGM, die zo'n 100 miljoen HA omvatten in 2007, waarvan 90% overeenkomt aan de genetische karakteristieke brevetten afgegeven door Monsanto. Het begin van de enquete : duizenden van officiele documenten, wetenschappelijke publicaties en artikelen, verzameld op Google. Om al deze informatie te verifiëren een aan te vullen, is Marie-Monique Robin (prijs Albert London 1995) afgereisd naar 4 hoeken van de wereld: de USA, India, Paraquay en Mexico, waar 15 originele variëteiten van de maïs worden bedreigd door de muterende varianten afkomstig van de andere kant van de Rio Grande. James Maryanski, vroegere coordinator van de Amerikaanse Food and Drug Administation (FDA), bekend dat de autorisatie van het op de markt brengen van de OGM-producten in 1992 het resultaat is van een 'politieke beslissing', op het moment dat de afwijkende meningen in de FDA te horen waren.

Het spectrum van de globalisering

Door de OGM te fabriceren, heeft Monsanto zichzelf verzekerd van een nieuw afzetgebied voor zijn OGM-pesticiden, waarvan 70 % de 'Roundup ready' is, wat inhoudt dat de OGM resistent is aan de onkruidverdelger die alle onkruid verwijderd, maar die ook andere aangrenzende culturen besmet.
' Het is een aanvullende verheldering'. Het is geen film of boek tegen de OGM, maar een deel van het dossier wat heel erg belangrijk is', onderstreept Nicolas Hulot, die het voorbericht heeft geschreven. ' Het perspectief dat de bronnen van voedsel wereldwijd 'geregeld' worden, is voor mij het slechtste spectrum van de globalisering'. En :' de mensen die zich verdedigen, worden voor de rechtbank van Monsanto gestuurd en veroordeeld (omdat zij de zaden zouden hebben gebruikt zonder de 'royalties' te hebben betaald), dat is dus wat ons te wachten staat.' Het tijdelijke verbod van de transgenetische maïs (MON810) in Frankrijk is alleen een 'strategie' om hierna nog beter het veld te kunnen openen aan de OGM-culturen'.

TV: http://www.arte.tv/lemondeselonmonsanto 11 maart 2008 21h ARTE

Dagblad: www.nicematin.fr, 11 maart 2008 page 54

xxx

 

 

Video - The Genetic Conspiracy


Video - Percy Schmeiser

A speech by Percy Schmeiser, a Canadian farmer sued by Monsanto because pollen from GM canola blew onto his field.


Frankrijk : MONSANTO OGM - MAIS 19h20 !

Maïs OGM: "wetenschappelijke feiten opnieuw negatief" (Hoge autoriteiten)
http://info.france2.fr/flashinfo/

en :

Parijs : 19h50

OGM : de mening van de Hoge Autoriteiten opent de weg naar een schorsing van deze cultuur

De provisoire Autoriteit wat betreft de OGM MON 810 (genetisch gemanipuleerde producten) heeft opnieuw een aantal wetenschappelijke feiten onthult die negatieve effecten hebben op de flora en de fauna. Het gaat om ' de uitzaaiing - verspreiding over lange afstanden, over tientallen, honderden kilometers ' - hoewel de meest recente onderzoeken spraken over enkele tientallen kilometers…'. Ook de resistentie bij insecten baart grote zorgen, net zoals de negatieve effecten op flora en fauna, met name op de regenwormen en de micro-organismen.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-OGM_l_avis_de_la_Haute_autorite_ouvre_la_
voie_a_une_suspension_des_cultures.htm?idrub=14&xml=080109195050.dae7aa6d.xml

xxx

Ga maar eens etiketten lezen in de supermarkt : verbazingwekkend hoeveel maïspoeder - meel er gebruikt wordt……in de pudding, in de mayonaise, in koek, in ….nog net niet, de wijn en de sigaretten…..het slaat helemaal nergens op ! Waarom moet er maïsmeel in de mosterd ? Ik ben toch benieuwd hoeveel genetisch gemanipuleerde mensen ik per dag al tegen kom……..misschien een ''idee'' voor de genealogische onderzoekers, de fameuze racistische DNA- fanaten ….., dat eens te onderzoeken, ze zeggen wel van niet, maar volgens mij verkopen die over 10 jaar gewoon hun gegevens aan de verzekeraars enzo……..olé, lang leve de wetenschap ! Tevelen al gehersenspoeld ?; ik denk van wel. Nog een beetje bioresonantie eroverheen en de robot stapt in de auto met GPS……hopelijk doen de remmen het……


Frankrijk: Op naar een bevriezing van de OGM ? (genetisch manipulatie).

22.000 ha MONSANTO 810 is er aangeplant in Frankrijk. Bestemd voor diervoeder. Gelijk aan 1% van de gecultiveerde maïs.

Als de beslissing bevestigt wordt, dan zal er een onderbreking zijn….De cultuur en de verkoop van de OGM-maïs zal dan binnenkort verboden worden in Frankrijk; alleen voor wetenschappelijk onderzoek blijft het toegestaan. Dit is aangekondigd door de Minister van Ecologie, M.BORLOO. Een aankondiging die felle reacties heeft veroorzaakt bij de landbouwers…die deze maïs aanplanten.

http://jt.france2.fr/20h/ > journal 20 septembre 2007 > 20h > Vers un gel des OGM ?

http://www.lemonde.fr/web/panorama/0,11-0@2-3224,32-957695@51-951150,0.html

xxx


Duitsland : Zaden van koolzaad; een schandaal van OGM - besmetting.

De Duitse autoriteiten hebben genetisch gemodificeerde zaden van koolzaad tussen de conventionele koolzaadcultuur gevonden. Een woordvoerder van het Ministerie van Milieu (Nord-Rhein-Westfalen) heeft bevestigt dat enkele transporten zaden bevatten die resistent zouden zijn aan glufosinaat (onkruidverdelger). Dit glufosinaat wordt verkocht door het Duitse bedrijf BAYER onder de merknaam Liberty e Basta. Ongeveer 1500 ha zijn al aangeplant met genetisch gemodificeerd materiaal.  Jan Pehrke van de coalitie tegen gevaarlijke stoffen zegt : " Niet de handelaars van de zaden noch de landbouwers zijn verantwoordelijk voor dit schandaal. BAYER is 100 % verantwoordelijk en moet de schade vergoeden. BAYER is de wereldleider op de markt van de pesticiden. Zij verkopen een totaal gamma aan zaden die resistent is aan glufosinaat: rijst, katoen, graan en soja. Het schandaal geeft aan dat de risico's verbonden aan de genetisch gemodificeerde zaden op lange termijn niet te controleren zijn, wij vragen een rigoreuze aanpassing in het principe van de preventie. De besmetting breidt zich steeds verder uit, als er niets gedaan wordt aan een strenge controle".

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=
3E6E345B1670316BC1TOMw83565B

xxx


Video - Monsanto patenteert varkens

Documentaire over de praktijken van gentech-bedrijf Monsanto. Over varkens die onvruchtbaar worden na het eten van BT-Corn, boeren die ... alle » boetes moeten betalen omdat hun land verontreinigd is met gepatenteerde gewassen, en over boeren die straks moeten betalen voor elk nieuw biggetje omdat Monsanto de genetische code van het varken heeft gepatenteerd. Uitgezonden op Canvas Terzake Zomer d.d. 9 juli 2007

 

 

Terminator Seed


Genetisch gemodificeerde maïs heeft effect op de bodem

Ecologische effecten die toegewezen kunnen worden aan de introductie van genetisch gemodificeerd materiaal in het veld zijn steeds onderwerp van discussie geweest. Dergelijke effecten zijn echter moeilijk te toetsen.

De genetisch gemodificeerde maïs, ook wel BT-Maïs genoemd, is genetisch veranderd door toevoeging van het gen van de voor insecten dodelijke stof Cry1Ab (afkomstig van de bacterie Bacillus thuringiensis). Deze gifstof maakt de genetisch gemodificeerde maïs resistent tegen insectenplagen.

In een experiment dat het RIVM onder gecontroleerde omstandigheden uitvoerde is voor het eerst gebleken dat de aanwezigheid van stro van transgene maïs invloed heeft op het bodemleven. De bodem reageert duidelijk anders op genetisch gemodificeerde maïsstro dan op gewone maïsstro. De bacteriën groeien sneller, waarbij een groter scala aan koolhydraten wordt afgebroken. Daarnaast blijken ze actiever te worden. De reactie van bodembacteriën op het toevoegen van genetisch gemodificeerd maïsstro uit zich dus onder andere in een stijging van de fysiologische activiteit. Deze effecten zijn tijdelijk en treden alleen de eerste paar dagen op. Nader onderzoek moet aantonen of de effecten goed of slecht zijn voor het milieu.

Bron: RIVM


Genetische manipulatie van voedingsmiddelen in het kort
Auteur: Miep Bos

Genen, de bouwstenen van elk levend wezen, (op de Europese markt zijn gentech soja, -maïs, -koolzaad, – katoen en -anjers met een gewijzigde kleur, toegelaten), worden nu gemanipuleerd, dus veranderd, in een laboratorium. Genetische manipulatie is een onzekere techniek, die gebrekkig is onderzocht op veiligheid en een bedreiging  vormt voor de biologische - en gewone landbouw vanwege uitkruising en een wereldwijd, door multinationals uitgevoerd grootschalig experiment is, waarbij de  onwetende consument en zijn huisdieren sinds 1996 het proefdier zijn. Zie ook www.gentechvrij.nl

(Dieren kunnen ook genetisch gemanipuleerd worden, maar dat ter zijde. Doel; laboratoriumonderzoeken.)

Over gentech voedsel
Door in het geheim, in 1996, (de Consumentenbond en de regering wisten er van, maar waarschuwden ons niet) zonder dat consumenten het wisten, gentech voedsel te gaan importeren en verkopen, werden de Europese consumenten proefkonijnen, zonder daar toestemming voor te hebben gegeven. De risico`s voor de consumenten zijn onbekend. Onbekend is of er allergische reacties zullen voorkomen, die gaan van een beetje hoofdpijn tot ernstige ziekte. Sinds 1996 al wordt er in diverse producten genetisch gemanipuleerde soja gebruikt. Sinds april 1998 zijn er ook  drie of meer verschillende soorten genetisch gemanipuleerde maïs (eerst alleen veevoer maar later ook mais voor menselijke consumptie) en een genetisch gemanipuleerde koolzaadsoort toegelaten in de Europese Unie. In 2004 werd gentechkatoen (ook als veevoer en katoenzaadolie voor de mens) toegelaten en eerder al een gentech anjer met een veranderde kleur. Tegenwoordig moet dit op het etiket staan als er voor meer dan 0.9 % gentech ingrediënten inzitten.

Wat te doen als je geen gentech wilt eten?
Lees het etiket (declaratielijst) Als er sprake is van genetische manipulatie kan dit als volgt zijn aangegeven: "geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja" of "Geproduceerd met genetisch gemodificeerde maïs". Op oude etiketten kan nog staan: "Geproduceerd met behulp van moderne biotechnologie." Eet biologisch voedsel. De biologische boeren streven er naar geen gentech te gebruiken.

Voedingsmiddelen, die je nog officieel gentechvrij kunt krijgen:

o  Alle aardappelen en groenten, die in de EU worden verbouwd.
o  Al het fruit en onbewerkte noten uit de EU.
o  Alle granen uit de EU, behalve gentechmais (Wordt verbouwd in b.v. Spanje, voor een paar soorten is toestemming, meestal gebruikt als veevoer).
o  Alle zaden uit de EU. Behalve gentechkoolzaad (ook wel raapolie genoemd) en gentechkatoenzaad, dat laatste wordt ook in Spanje verbouwd. (Wordt o.a. katoenzaadolie uit gewonnen).

o  Alle kruiden uit de EU. Vers en gedroogd.
o  Alle bonen en peulvruchten uit de EU.
o  Ontkiemde zaden (b.v. sterrekers) uit de EU.
o  Ontkiemde bonen uit de EU.
o  Niet gekweekte vis.

Gentech en Biologische landbouw
Lelystad heeft het grootste oppervlak aan biologische landbouw van Nederland. Het is daarom zaak dat deze gewassen niet worden vervuild met gentech organismen. Als de gewassen eenmaal zijn besmet, kunnen ze niet meer verkocht en gegeten worden als biologische gewassen. Zo’n gewas kan je ook niet meer tegenhouden als het zich heeft verspreid. Het eerste Burgerinitiatief wilde Lelystad gentechvrij verklaren. Dat wilde de gemeenteraad niet, met name vanwege het Bio Science Park. Dit is nu van de baan en nu zou men opnieuw kunnen kijken of de biologische landbouw eigenlijk niet het belangrijkste zou moeten zijn in Lelystad. En dat Lelystad toch gentechvrij kan worden verklaard. De verwachting is, dat biologische producten erg gewild zullen worden. Veel regio’s in Europa hebben zich gentechvrij verklaard en willen uitsluitend streekproducten verbouwen. Men gaat massaal weer terug naar vroeger, dit wordt: “ De Slow Food Beweging” (langzaam, op je gemak eten) genoemd.


Van onze lezer Ellen ontving ik nog wat aanvullingen mbt dit zeer gevoelige onderwerp waar nog veel problemen van de verwachten zijn

Even wat aanvullingen:

GM-food: er bestaan inmiddels ook GM erwten.

In 1999 heeft Belgisch onderzoek aangegeven dat 4 van de 53 producten
GM-bestandelen bevatten. Ik neem aan dat dit inmiddels een groter aandeel
uitmaakt dan in 1999.

In 1998 is GM-olie toegelaten op de Engelse markt, onlangs waren er verontrustende cijfers over het groeiend aantal leveraandoeningen bij de Engelsen. In Amerika is 70% van de soja/canola-olie genetisch gemanipuleerd.

Een grote onbekende in de voedingsbranch is Cargill, ze zijn veantwoordelijk voor producten en half fabrikaten in vrijwel de gehele voedingssector, drukken hier door de derdewerld boer en onze boeren en bepaalde sectoren uit de markt en hoe langer hoe meer zijn we overgeleverd aan dit soort reuzen die bepalen wat op ons bord komt. Als je meer wilt weten over Cargill (ook bekend van de ramp in Bopal India) en de rol van Cragill in onze voedingsketen:

(Eigenlijk is het hele boek de moeite waard)
http://www.ddh.nl/duurzaam/landbouw/duisteremachten/synthetisch.html

Lees en huiver over de gevolgen van soja:
http://www.soyonlineservice.co.nz/
http://66.249.93.104/


Greenpeace: illegale verspreiding van gentech-gewassen neemt wereldwijd toe

Genetisch gemanipuleerde gewassen verspreiden zich steeds vaker illegaal in het milieu. Dit blijkt uit een gezamenlijk rapport van Greenpeace en GeneWatch UK, die een volledig overzicht hebben samengesteld over besmetting van normale gewassen met gentech-gewassen. Niet eerder werd zo onomstotelijk vastgesteld dat gentech-besmettingen geen incidenten zijn. Gentechnologie is onlosmakelijk verbonden met milieuschandalen.

In dit Contamination report zijn de belangrijkste voorvallen opgenomen die verzameld zijn in het online register van Greenpeace en GeneWatch UK. Dit zou wel eens het topje van de ijsberg kunnen zijn. Er is tot dusverre geen officieel besmettingsregister, niet op nationaal niveau, en niet wereldwijd, aldus Jeroen Scharroo van Greenpeace Nederland. Zowel bedrijven als nationale regeringen houden de meeste voorvallen van besmetting
geheim onder het mom van vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Enkele van de meest verontrustende voorvallen uit het rapport zijn:
- In de Verenigde Staten wordt varkensvlees van genetisch gemanipuleerde varkens illegaal verkocht aan consumenten;
- In onder andere Duitsland en Nederland worden verschillende gentech-soorten lukraak met elkaar gemengd, zelfs in belangrijke veldproeven;
- In Brazilië worden onwettige gentech-gewassen geteeld die het land zijn
binnengesmokkeld;
- Niet-goedgekeurde gentech-gewassen worden gemengd met voedsel, ook voor voedselhulp naar onder andere Bolivia;
- In landen als de Verenigde Staten zijn normale gewassen besmet met genetisch
gemanipuleerde gewassen met farmaceutische bestanddelen.

Het rapport onthult 113 besmettingsgevallen vanaf 1996, het jaar dat gentech-gewassen voor het eerst commercieel beschikbaar kwamen. De voorvallen spelen wereldwijd, in 39 landen. In slechts de helft van deze gevallen is het officieel toegestaan genetisch gemanipuleerde gewassen te telen. Greenpeace vindt het zorgwekkend dat de frequentie van de voorvallen toeneemt. Alleen al in 2005 speelden in elf landen besmettingsschandalen. Besmetting komt zelfs voor in landen zoals Groot-Brittannië, waar belangrijke en zogenaamd zorgvuldig gecontroleerde evaluaties van gentech-gewassen plaatsvinden.

Verder belicht het rapport uitgebreid de fouten die zijn gemaakt rondom de maïssoort Bt10. Vorig jaar bleek dat deze illegale gentech-maïs jarenlang geplant was in de Verenigde Staten en van daaruit verspreid naar onder meer Europa en Japan. Het rapport concludeert na een uitgebreide analyse dat herhaling van dergelijke besmettingen in de toekomst nauwelijks is uit te sluiten.

Zoals blijkt uit het rapport is genetische manipulatie oncontroleerbaar en onomkeerbaar. De veiligheid van gentech voor mens en milieu is nog allerminst aangetoond. Greenpeace voert dan ook campagne om verspreiding van genetisch gemanipuleerde gewassen in het milieu te voorkomen.

Het Contamination Register is online beschikbaar op www.gmcontaminationregister.org


 

 


 


View My Stats