gebit en voeding


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Ontstekingshaarden gebit


Suggesties voor deze pagina? email dan ugamedia@wirehub.nl


Een focale ontsteking in het gebit kan een algemene ziekte of aandoening veroorzaken

Volgens uit 650 v Chr.daterende Egyptische tafels, die in de ruÔnes van Ninive werden aangetroffen, leed de machtige koning Annaper-Essa aan een vreselijke ziekte die bestond uit hevige hoofdpijnen en pijnen in de gewrichten. In die tijd was hiervoor geen behandeling mogelijk. Toen werden op aanraden van zijn lijfarts alle slechte tanden en kiezen van de koninklijke patiŽnt getrokken en als door een wonder, verdwenen onmiddellijk al zijn klachten.

In de 17e eeuw merkte de Franse chirurg Petit op dat tandwolf allerlei kwalen in het hele lichaam kan veroorzaken en dat deze kunnen worden genezen door ontstoken en dode tanden en kiezen te trekken. Omstreeks 1890 verscheen er een artikel van W.D. Miller, destijds een grootheid in de tandheelkunde, waarin gewezen werd op het feit dat in de mond belangrijke infectiehaarden aanwezig kunnen zijn die chronische ontstekingen in de gewrichten veroorzaken.

Daarna berichtten tal van artsen dat infecties in mond en keel aandoeningen in ver verwijderde organen kunnen veroorzaken. Het is echter de grote verdienste van de Amerikaanse arts Billings dat hij, in een klassiek artikel uit 1912 over focale ontstekingen in verband met gewrichts- en nieraandoeningen, het probleem zo nauwkeurig formuleerde dat het wereldwijd de aandacht trok van medici.

Russel L.Cecil definieert in zijn `Textbook of Medicine`(1943) een focale ontsteking als ī een gelokaliseerde ontsteking die ziekteverschijnselen veroorzaakt in andere delen van het lichaam en waarbij gewoonlijk geen bacteriŽn in de bloedbaan zijn aan te tonenī. In de laatste druk van het leerboek ''Pathology'' van W.A.D.Anderson wordt de mogelijkheid geopperd īdat focale ontstekingen de oorzaak kunnen zijn van een verscheidenheid aan symptomen zoals acuut reuma, chronische reumatische gewrichtsaandoeningen, ischias, spierontstekingen, neuralgieŽn enz. Dikwijls zijn bij zulke ziekten en aandoeningen, ontstoken of dode tanden en kiezen de oorzaak`.

Ondanks het feit dat met regelmaat in de literatuur artikelen verschenen waarin bijvoorbeeld verslag werd gedaan van de relatie tussen mondbacteriŽn en hart- en vaatziekten, reumatische afwijkingen en oogaandoeningen alsmede auto-immuunziekten, raakte langzamerhand de hypothese van de focale infectie in diskrediet. De verbanden tussen ontstekingsprocessen in de mond en afwijkingen of aandoeningen elders in het lichaam alsook ernstige ziekten, vormden wel steeds een onderwerp van discussie.

Nu, ruim 110 jaar na de publicaties van Miller, en de toegenomen kennis op het gebied van de immunologie, blijkt een hernieuwde belangstelling voor het fenomeen. De toename van kennis en nieuwe inzichten over de werking van weerstandsfactoren en de verbeterde onderzoeksmogelijk-heden op dat terrein, maken dat infectiehaarden in de mond wederom een boeiend studieobject vormen.

De bacteriegiften, die door de dood van micro-organismen ontstaan tengevolge van ontstoken kaakbot of avitale (endobehandelde-) tanden of kiezen en bijvoorbeeld pocketvorming, noemt men endotoxinen. Behalve dat lokale ontstekingsmediatoren worden gevormd, zoals pro-inflammatoire cytokinen en prostaglandinen, worden deze, samen met voornoemde endotoxinen, via de bloed- en lymfesystemen in het gehele lichaam verspreid. Dat men bij dergelijke chronische focale haardactivteit geen ontstekingsactiviteit in het bloed kan aantonen, wijt men thans aan de structuur van de ontstekingsbarricade rondom de ziektekiemen. Deze zijn van dien aard dat de permanente endotoxinenstroom telkens maar enkele van hen of kleine hoeveelheden van hun vergiften in de bloedbaan afgeeft.

Dit voorkomt een uitgebreide invasie in het bloed met daarin aantoonbare, levende, bacteriŽn en kan daardoor het verloop van de ziekte steeds (tijdelijk) wijzigen. Het gevolg is wel dat een en ander leidt tot een cascade van reacties in de afweersystemen en dat juist dit feit de schakel is naar de īgevolgen op afstandī, met andere woorden: reacties elders in het lichaam.

Dit wordt door wetenschappelijk ondersteund omdat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat ook sprake is van aanpassingsstoringen (in dit geval te wijten aan onvoldoende aanpassing van het organisme aan de binnengedrongen bacteriŽn) van neurale- humorale- en hormonale regelsystemen. Door inadequate antigeen - antilichaamreacties is ook een allergische component niet uit te sluiten.
Verder is bijvoorbeeld het bewijs geleverd dat bij mensen die reeds licht ontstoken vaatwanden van hart en hersenen hebben, deze ontstekingen worden verergerd door de chronische ontstekingen van tanden en kiezen. Met als uiteindelijk gevolg een vergrote kans op hart- en herseninfarcten. Blijkens recente onderzoeken is de dentogene haardactiviteit de grootste veroorzaker van (neuro-) humorale- endocriene (hormonale)- en allergische storingen. Thans lijkt de tijd rijp om de oude, verworpen, theorieŽn uit het verleden nieuw leven in te blazen.

Gezien de hoeveelheid dollars die door Amerikaanse subsidieverstrekkers aan dit onderwerp worden gefourneerd, is het zeer waarschijnlijk dat de komende jaren nog veel over de relatie tussen ontstekingen van mondslijmvlies en/of kaakbot en het optreden van algehele ziekteverschijnselen zal worden gepubliceerd.

Een eerste aanzet lijkt trouwens gezet. Sedert een aantal jaren, beschouwt men het gebit op ontstekingshaarden bij patiŽnten die een open hartoperatie moeten ondergaan. Het strooihaardeffect vanuit ontstoken kaakbot is zo ernstig gebleken dat men het gebit behandeld alvorens tot een dergelijke ingreep over te gaan. Wat mij betreft zou dit protocol mogen worden uitgebreid door de gebitstatus van elke patiŽnt met een chronische ziekte of aandoening, te beschouwen op eventuele haardactiviteit.

Theo Michiels


(Bewerkte auteurs: H. Seyle ; M.A.J. Eijkman, J.v.Breemen)


Indirect ziekmakende effecten van chronische ontstekingen in mond en kaken

Hier gaat het om sluimerende gebitsontstekingen, die geen pijn en/of andere klachten veroorzaken, die dus symptoomloos aanwezig zijn.

Jarenlang onopgemerkt aanwezig in tandvlees en kaakbot veroorzaken deze ontstekingen een continue belasting van de weerstand tengevolge van de voortdurende infiltratie van (anaŽrobe) bacteriŽn en toxinesĻ. Een deel van de weerstand van het individu wordt continu bezet gehouden. Daardoor is de patiŽnt gevoeliger voor alle andere ontstekingen en infecties, zoals bijvoorbeeld malaria, tuberculose, cholera, HIV, longontsteking, etc. Als voorbeeld: bij een patiŽnt met een weerstandsvermindering tengevolge van een chronische wortelpuntontsteking, zal de besmetting met malaria eerder plaats vinden en bovendien heftiger verlopen. Het eerste indirecte (chronische) effect van symptoomloze tandheelkundige ontstekingen is uitputting van de lichaamsweerstand.

http://www.fada.nl/beleid.html


Mondproblemen en diabetes

Mensen met diabetes hebben twee keer zoveel kans op tandvleesaandoeningen als mensen zonder diabetes. Ook zijn mondinfecties vaak ernstiger bij mensen met slecht gereguleerde diabetes. Gebitsontstekingen kunnen zich zeer snel en agressief ontwikkelen. U kunt deze complicaties voorkomen door regelmatig naar de tandarts te gaan en uw tandvlees goed te verzorgen.

http://www.accu-chek.nl/nl/rewrite/content/nl_NL/50.7.8:80/
article/ACCM_general_article_259.htm


Reuma en gebitsontstekingen

Sinds de reuma 4 wortelkanaalbehandelingen ondergaan, 1 appexresectie van 2 kiezen door de kaakchirurg en na een half jaar liep de pus er toch gewoon weer uit en moest ik de kies laten trekken. Mijn reumatoloog zei wel dat de reuma actiever blijft als er een infectie in het lichaam zit. (P.S. Ik heb ongeveer 1 jaar reuma) Maar of er direct verband staat met ontstekingen in de kiezen en reuma? Misschien door een verminderde weerstand?

http://www.reumaforum.nl/viewtopic.php?f=42&t=288


Suggesties voor deze pagina? email dan ugamedia@wirehub.nl


 

 


 


View My Stats