fijnstof


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Fijnstof


Fijnstof, af en toe in het nieuws maar een belangrijke oorzaak van problemen met luchtwegaandoeningen zoals astma. Je bent pas echt de klos als je naast een snelweg/rondweg woont, dat wordt dus verkassen of je kansen op een lang en gezond leven verkleinen volgens de studies die ik vond.....

Ron


Radio - Argos - Cramers Fijnstof

In de afgelopen jaren werd de Nederlandse overheid regelmatig op de vingers getikt omdat de Europese normen voor Luchtkwaliteit niet werden gehaald. Met als gevolg dat bouwprojecten werden afgeblazen en de aanleg van wegen enorme vertraging opliepen. Er moest dus een nieuw Besluit Luchtkwaliteit komen om de bouwprojecten weer op gang te krijgen. Eind juni van dit jaar presenteerde minister van Milieu Jacqueline Cramer, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. In dat plan kondigt de minister maatregelen aan, die ervoor moeten zorgen dat Nederland wel voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Met het nieuwe besluit verwacht Cramer dat Nederland de norm voor fijnstof in 2011 haalt. De vraag is echter of Cramer die belofte kan waarmaken. In juni 2007 maakte Argos een uitzending over het oprekken van de fijnstofnormen. Vandaag een gesprek met Tobias Arnoldussen, rechtssocioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij onderzoekt waarom fijnstof een sociaal probleem werd, terwijl de luchtkwaliteit de laatste jaren alleen maar toeneemt. Hij keek onder andere naar de onderhandelingsstrategie van Nederland. En wat blijkt: De Nederlandse overheid stemde in 1999 al in met een Europese richtlijn waar ze kritisch over waren. En dat had grote gevolgen.

Luister naar de uitzending
http://weblogs.vpro.nl/argos/2008/07/30/cramers-fijnstof/


Gebouwen lijken poreus voor meest schadelijke fijnstof-deeltjes

Lange termijn oplossing nu echt noodzakelijk; ONRI pleit voor brede integrale proces aanpak De kleinste fijnstof-deeltjes dringen zeer waarschijnlijk gemakkelijk door poreuze gevels een kantoorgebouw binnen, aldus een afstudeeronderzoek van Jaap Balvers aan de Technische Universiteit Eindhoven, opleiding Installatietechnologie (waar hij vandaag zijn bul ontvangt). Dit is een belangrijk gegeven, want uit steeds meer studies blijkt dat deze kleinste fijnstof-deeltjes (kleiner dan PM2,5) het grootste gezondheidsverlies veroorzaken. Voor het kleinste fijnstof zijn nog geen regels en normen. Opgepast moet wel worden om normen en regels als dť oplossing te zien. Volgens ONRI, de brancheorganisatie van advies-, management- en ingenieursbureaus, is alleen een brede integrale proces aanpak de uiteindelijke oplossing. Het onderzoek van Balvers geeft aan dat naast kennis uit vakgebieden zoals transport, milieu, volksgezondheid, bouw en ruimtelijke ordening ook de bouwfysische en installatietechnische kennis noodzakelijk is voor het fijnstof-probleem. Met aanvullend onderzoek en nieuwe regelgeving op de kleinste en gevaarlijkste fijnstof-deeltjes staan we in de bouwpraktijk pas aan het begin. Want indien nieuwe regels niet direct worden ingebed in een integrale proces aanpak, leidt elk nieuw inzicht weer tot nieuwe vertragingen van infrastructuur- en bouwprojecten en blijven we continu 'repareren'. Een ongewenste situatie voor heel Nederland. Over hoe dit proces vormgegeven kan worden verwijst ONRI naar (het voorstel voor de uitwerking van) het rapport 'De fijnstofclash', dat ONRI in 2006 publiceerde.

http://www.onri.nl/fijnstof


18000 doden per jaar

Elk jaar sterven 18000 Nederlanders tien jaar te vroeg door fijn stof in de lucht. Het is een reŽel cijfer waarop de politiek moet reageren, vinden deskundigen, al zijn er onzekere factoren. Tijdens de presentatie van de Milieubalans, een maand geleden, meldden deskundigen dat jaarlijks 18000 Nederlanders ongeveer tien jaar te vroeg overlijden als gevolg van fijn stof. Dat is 13 procent van alle 142000 sterfgevallen. Anders gezegd: ťťn op de acht Nederlanders sterft te vroeg door vuile lucht.

http://www.richel.org/grk/db/get_article.php3?id=36519


Waar in Nederland worden de hoogste concentraties NO2
en fijn stof gemeten?

Volgens het RIVM zijn de concentraties voor stikstofoxiden (NO2) en fijn stof (PM10) het hoogst in de Randstad en het laagst in het noordoosten. Er zijn twee soorten normen voor deze vervuilende stoffen. De ene norm gaat uit van het jaargemiddelde. De jaargemiddelde concentratie mag dan niet boven een bepaald niveau uitkomen. De andere norm gaat uit van het daggemiddelde. De norm drukt dan het maximaal aantal dagen per jaar uit dat het daggemiddelde wordt overschreden.

De EU-norm voor NO2 bedraagt 40 microgram/m3 (jaargemiddelde). Overschrijding van deze norm treedt met name op langs drukke wegen, vooral in de Randstad. Het aantal knelpunten zal in 2010 (vergeleken met 2005) ongeveer 20 procent kleiner zijn langs de snelwegen en 50 procent kleiner langs de wegen in de steden. Tussen 2010 en 2015 wordt het aantal knelpunten bij snelwegen meer dan gehalveerd en in steden met ongeveer twee derde verlaagd.

De jaargemiddelde norm voor fijn stof wordt slechts op beperkte schaal langs zeer drukke wegen in de Randstad overschreden. Dat ligt anders voor de daggemiddelde norm. De EU-norm bepaalt dat maximaal 35 dagen per jaar de concentratie fijn stof 50 microgram/m3 mag worden overschreden. Deze norm werd in 2005 in steden op veel locaties overschreden. Naar verwachting zullen de hoogste concentraties in 2010 vooral in de regio's Rijnmond, Amsterdam, Utrecht en op enkele locaties in Noord-Brabant optreden.

Na 2010 zal het aantal knelpunten verder dalen en zich beperken tot locaties in de grote steden in de Randstad. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) verwacht dat met extra lokaal, nationaal en Europees beleid de NO2- en fijnstof-problemen tegen 2015 mogelijk zijn opgelost.

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=17855


Banden, remblokken, asfalt en dieselauto's

Banden en remblokken dragen in Nederland zorg voor 1,6 miljoen kilo fijnstof. Asfalt is goed voor 1,4 miljoen kilo. De vervuiling is niet te voorkomen. Dieselauto’s zijn verantwoordelijk voor 8 miljoen kilo fijnstof, maar door de montage van roetfilters is hier wel iets aan te doen.

,,Het is op de totale hoeveelheid fijnstof die er wordt geproduceerd een relatief kleine hoeveelheid'', zegt Van de Brink, ,,maar mede hierdoor halen we de Europese normen voor fijnstof niet.''

Door slijtage verliest een autoband met een gemiddelde levensduur een ŗ twee kilo rubber. Vrachtwagen banden verliezen zelfs zo’n negen ŗ twaalf kilo. Dit betekent dat negen procent van het bandenslijpsel als fijnstof in de lucht verdwijnt.

http://www.planet.nl/planet/show/id=434623/
contentid=595426/sc=79362d


Luchtkwaliteit in Nederland

Forse overschrijdingen Europese grenswaarde voor fijn stof en in mindere mate voor NO2. Hoge overschrijdingen van de Europese fijnstofnorm komen in Nederland op grote schaal voor. De jaargemiddelde norm voor stikstofdioxide wordt langs wegen in en om steden nog in lichte mate overschreden. De stedelijke luchtkwaliteit in Nederland is voor stikstofdioxide vergelijkbaar met die in andere Europese steden. Maar de regionale achtergrondconcentraties zijn in de Benelux en het Duitse Ruhrgebied relatief hoog. Ook in 2010 zal de fijnstofnorm nog op grote schaal worden overschreden.

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701066.pdf


Studies naar effect van luchtvervuiling door het verkeer


Long-Term Exposure to Ambient Air Pollution and Cardiopulmonary Mortality in Women.

BACKGROUND:: Living close to major roads or highways has been suggested to almost double the risk of dying from cardiopulmonary causes. We assessed whether long-term exposure to air pollution originating from motorized traffic and industrial sources is associated with total and cause-specific mortality in a cohort of women living in North Rhine-Westphalia, Germany.

CONCLUSIONS:: Living close to major roads and chronic exposure to NO2 and PM10 may be associated with an increased mortality due to cardiopulmonary causes.

PMID: 16755270

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve
&dopt=AbstractPlus&list_uids=16755270&query_hl=4&itool=pubmed_docsum


Association between mortality and indicators of traffic-related air pollution in the Netherlands: a cohort study.

BACKGROUND: Long-term exposure to particulate matter air pollution has been associated with increased cardiopulmonary mortality in the USA. We aimed to assess the relation between traffic-related air pollution and mortality in participants of the Netherlands Cohort study on Diet and Cancer (NLCS), an ongoing study.

INTERPRETATION: Long-term exposure to traffic-related air pollution may shorten life expectancy.

PMID: 12401246

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve
&dopt=AbstractPlus&list_uids=12401246&query_hl=4&itool=pubmed_docsum


Urban air pollution and emergency admissions for asthma in four European cities: the APHEA Project.

BACKGROUND: A study was undertaken to assess the combined association between urban air pollution and emergency admissions for asthma during the years 1986-92 in Barcelona, Helsinki, Paris and London.

CONCLUSIONS: The evidence of an association between air pollution at current urban levels and emergency room visits for asthma has been extended to Europe. In addition to particles, NO2 and SO2--by themselves or as a constituent of a pollution mixture--may be important in asthma exacerbations in European cities.

PMID: 9371204

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?itool=abstractplus&db=
pubmed&cmd=Retrieve&dopt=abstractplus&list_uids=9371204


Traffic related air pollution as a determinant of asthma among Taiwanese school children.

BACKGROUND: There is evidence that long term exposure to ambient air pollution increases the risk of childhood asthma, but the role of different sources and components needs further elaboration. To assess the effect of air pollutants on the risk of asthma among school children, a nationwide cross sectional study of 32 672 Taiwanese school children was conducted in 2001.

CONCLUSIONS: The results are consistent with the hypothesis that long term exposure to traffic related outdoor air pollutants such as NOx, CO, and O3 increases the risk of asthma in children.

PMID: 15923246

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve
&dopt=AbstractPlus&list_uids=15923246&query_hl=4&itool=pubmed_docsum


Urban air pollution and lung cancer in Stockholm.

We conducted a population-based case-control study among men 40-75 years of age encompassing all cases of lung cancer 1985-1990 among stable residents of Stockholm County 1950-1990. Questionnaires to subjects or next-of-kin (primarily wives or children) elicited information regarding smoking and other risk factors, including occupational and residential histories. A high response rate (>85%) resulted in 1,042 cases and 2,364 controls. We created retrospective emission databases for NOx/NO2 and SO2 as indicators of air pollution from road traffic and heating, respectively. We estimated local annual source-specific air pollution levels using validated dispersion models and we linked these levels to residential addresses using Geographical Information System (GIS) techniques. Average traffic-related NO2 exposure over 30 years was associated with a relative risk (RR) of 1.2 (95% confidence interval 0.8-1.6) for the top decile of exposure, adjusted for tobacco smoking, socioeconomic status, residential radon, and occupational exposures. The data suggested a considerable latency period; the RR for the top decile of average traffic-related NO2 exposure 20 years previously was 1.4 (1.0-2.0). Little association was observed for SO2. Occupational exposure to asbestos, diesel exhaust, and other combustion products also increased the risk of lung cancer. Our results indicate that urban air pollution increases lung cancer risk and that vehicle emissions may be particularly important.

PMID: 10955399

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve
&dopt=AbstractPlus&list_uids=10955399&query_hl=4&itool=pubmed_docsum


Long-term exposure to background air pollution related to respiratory and allergic health in schoolchildren.

BACKGROUND: The impact of air pollution on asthma and allergies still remains a debate. OBJECTIVE: Our cross-sectional study was intended to analyse the associations between long-term exposure to background air pollution and atopic and respiratory outcomes in a large population-based sample of schoolchildren.

CONCLUSIONS: A moderate increase in long-term exposure to background ambient air pollution was associated with an increased prevalence of respiratory and atopic indicators in children.

PMID: 16238786

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve
&dopt=AbstractPlus&list_uids=16238786&query_hl=4&itool=pubmed_DocSum


Respiratory health and long-term exposure to air pollutants in Swiss schoolchildren.

The impact of long-term exposure to air pollution on respiratory and allergic symptoms and illnesses was assessed in a cross-sectional study of schoolchildren (ages 6 to 15 yr, n = 4,470) living in 10 different communities in Switzerland. Air pollution measurements (particulate matter less than 10 microns in diameter [PM10], nitrogen dioxide [NO2], sulfur dioxide [SO2], and ozone) and meteorologic data were collected in each community. Reported symptom rates of chronic cough, nocturnal dry cough, and bronchitis, adjusted for individual risk factors, were positively associated with PM10, NO2, and SO2. The strongest relationship was observed for PM10 (adjusted odds ratios for chronic cough, nocturnal dry cough, and bronchitis between the most and the least polluted community for PM10 were 3.07 [95% CI: 1.62 to 5.81], 2.88 [95% CI: 1.69 to 4.89], and 2.17 [95% CI: 1.21 to 4.89], respectively). The high correlation between the average concentrations of the pollutants makes the assessment of the relative importance of each pollutant difficult. No association between long-term exposure to air pollution and classic asthmatic and allergic symptoms and illnesses was found. There was some indication that frequency of fog is a risk factor of chronic cough and bronchitis, independent of air pollution.

In conclusion, this study provides further evidence that rates of respiratory illnesses and symptoms among children augment with increasing levels of air pollution even in countries like Switzerland with moderate average air pollution concentrations.

PMID: 9116984

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve
&dopt=AbstractPlus&list_uids=9116984&query_hl=4&itool=pubmed_DocSum


Vehicle exhaust exposure in an incident case-control study of adult asthma.

The objective of this case-control study was to evaluate whether traffic-related air pollution exposure at home increases the risk of asthma in adults and to compare two commonly used exposure variables and differences between urban and rural living. Incident cases of asthma and matched controls of subjects aged 20-60 yrs were recruited in Lulea, Sweden. In total 203 cases and 203 controls were enrolled in the study. Exposure was estimated by traffic flow and measured levels of outdoor nitrogen dioxide (NO2) in the surrounding environment of each home, respectively. The relationship between measured levels of NO2 and traffic flow was studied using linear regression. The results indicated a nonsignificant tendency between living in a home close to a high traffic flow and an increased risk of asthma. The association between asthma and measured NO2 was weak and not significant, but the skin-prick test result acted as an effect modifier with a borderline significant association among positives. The correlation between traffic flow and outdoor NO2 was low.

The results suggest that living close to high traffic flows might increase the asthma incidence in adults, while the tendency for nitrogen dioxide was only seen among atopics. Traffic flow and nitrogen dioxide had a lower than expected correlation.

PMID: 16540504

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve
&dopt=AbstractPlus&list_uids=16540504&query_hl=4&itool=pubmed_DocSum


The association between low level exposures to ambient air pollution and term low birth weight: a retrospective cohort study.

BACKGROUND: Studies in areas with relatively high levels of air pollution have found some positive associations between exposures to ambient levels of air pollution and several birth outcomes including low birth weight (LBW). The purpose of this study was to examine the association between LBW among term infants and ambient air pollution, by trimester of exposure, in a region of lower level exposures.

CONCLUSION: Our results suggest that exposure during the first trimester to relatively low levels of some air pollutants may be associated with a reduction in birth weight in term-born infants. These findings have implications for the development of effective risk management strategies to minimize the public health impacts for pregnant women.

PMID: 16503975

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve
&dopt=AbstractPlus&list_uids=16503975&query_hl=4&itool=pubmed_DocSum


Long-term air pollution exposure and living close to busy roads are associated with COPD in women.

BACKGROUND: Lung function and exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have been associated with short-term exposure to air pollution. However, the effect of long-term exposure to particulate matter from industry and traffic on COPD as defined by lung function has not been evaluated so far. Our study was designed to investigate the influence of long-term exposure to air pollution on respiratory symptoms and pulmonary function in 55-year-old women. We especially focused on COPD as defined by GOLD criteria and additionally compared the effects of air pollution on respiratory symptoms by questionnaire data and by lung function measurements.

CONCLUSION: Chronic exposure to PM10, NO2 and living near a major road might increase the risk of developing COPD and can have a detrimental effect on lung function.

PMID: 16372913

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve
&dopt=AbstractPlus&list_uids=16372913&query_hl=4&itool=pubmed_DocSum


 

 

 100% Fruitreep
Acerola superbes
Acne
Adhd
Afname van mineralen
Afvallen
Afvallen 2
Allergie
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Antikanker dieet
Anti-oxydanten
Anti-oxydanten top20
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astma
Autisme
Boeken gezondheid
Borstkanker
Borstvoeding
Broccoli
Candida
ChemicaliŽn
Cholesterol
Cholesterol mythe
Chlorella
Co-enzym Q10
Daglichtlampen
Darmkanker
Depressie
De ziekte ME
Dieet & afvallen
Doodmoe ?
Eczeem
Ei hoort er wel bij
Elektroallergie
E621 - Vetsin
Farmacie
Fatale vetten
Fluor
Fructose
Fructose intolerantie
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde vetten
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hart
Hoge bloeddruk
Hooikoorts
Huidproblemen
Kanker
Keelontsteking

Kefir

Koffie & caffeÔne
Koolhydraten
Lichttherapie
LuteÔne
Magnetron
Melk sprookje
ME (CVS)
ME en CGT

Migraine
Multiple sclerose

Nachtwerk
Olijfolie
Olijfolie 2
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 6
Ontstekingen/infecties
Osteoporose
Prostaatkanker
Roken
SC darm Dieet
Schijf van vijf
Selenium

Slaapproblemen
Smaak maakt dik ?
Soja gezond?
Spiritualiteit
Spirulina Zee alg
Statines
Statines II
Stevia
Stoelgang
Stress
Suiker = gif
Suikerziekte
Superalgen
Tarwegras
Tarwekiem olie
Teflon antiaanbak pan
Tomaat
Transvetzuren
Umts problemen
Vermoeidheid
Vervuiling
Verzuring
Vetarm = slecht
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Voeding bij kanker
Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Water = levenskracht
Zink
Zoet maar dodelijk
Zonlicht = noodzaak !
Zuurdesem
Zware metalen

 


View My Stats