Stemming over EU-verdrag


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Stemming over EU-verdrag: Laten wij onze stem verheffen in Ierland!


Op 13 december 2007 hebben de regeringsleiders van de EU hun handtekening gezet onder het "verdrag van Lissabon", dat 2009 in werking moet treden. Dit verdrag moet in de toekomst het werk van de Europese Unie regelen. Net zoals bij de in 2005 door Frankrijk en Nederland afgewezen EU-grondwet zal dit verdrag de actuele economisch-liberale realiteit van de Europese Unie nog sterker verankeren. Met belangen in een sociaal evenwichtig Europa van de mensen zelf werd te weinig of geen rekening gehouden.

In plaats van ingaan op de eisen van de bevolking naar een demokratisch, sociaal, vreedzaam en ecologisch Europa, moet het verdrag de `neoliberale` orientering van de EU onderbouwen. Om deze coup te laten lukken, worden de verzoeken om  volksstemmingen geweigerd en de mensen met bedriegerijen afgescheept. Wij vragen de Ierse bevolking, tegen de acceptatie van het verdrag te stemmen!

Met steun van vele mensen uit heel de EU leggen wij onze hoop in handen van de Ierse bevolking. Wij zeggen JA tot Europa, maar wij vragen een nieuw begin! Voor een vreedzaam, sociaal, ecologies en demokratisch Europa! Wij zeggen NEEN tot militariserung van de EU, tot haar economisch-liberale doelstelling en tot ondermijning van de democratische rechten.

Wij willen een Europese Unie, die een beleid voert in belang van de mensen. Dit is alleen mogelijk, mits alle burgers van de EU zelf mogen beslissen, of een nieuw EU-verdrag grondslag van het toekomstig EU-beleid moet worden.

Teken nu de petitie en stop deze Europese dictatuur waar de burger niets te vertellen heeft:

http://www.irish-friends-vote-no-for-me.org/index.php?
cccpage=home&set_language=nl


Politici zijn er voor ons en niet andersom, we zijn geen stemvee of melkkoe maar mensen met een recht op democratie.

http://www.fonteine.com/eu_dictatuur.html


 

 


 


View My Stats