em-x - gezonde voeding - het geheim om af te vallen en een betere weerstand te krijgen


logo.jpg (7231 bytes)

Google
Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

EM-X - super anti oxidant


Update 2008

Er is nu in de VS een foodgrade versie beschikbaar voor humane consumptie:

http://www.scdworld.net/product_p/a112-1.htm


Wat is Em-X

EM is de afkorting van voor Effectieve Micro-organismen welke al zolang de mens op aarde bestaat gebruikt worden bij het bereiden en bewaren van levensmiddelen. Yogurt, kaas, alcoholische dranken en vele andere levensmiddelen zouden niet kunnen bestaan zonder deze micro-organismen.

Effectieve Micro-organismen werden ongeveer 25 jaar geleden voor het eerst toegepast in de landbouw en veeteelt om de problemen met pesticiden, kunstmest en antibiotica het hoofd te kunnen bieden. EM is immers in staat om het gebruik van deze chemische middelen drastisch te verlagen en in vele gevallen volledig te vervangen. Een bijkomend resultaat was dat de opbrengst van de oogst 10-25% toenam en het water in de omringende gebieden van haar (organische) vervuiling ontdaan werd.

Het duurde dan ook niet al te lang voordat men na de uitstekende resultaten in de veeteelt begon om het middel ook voor de mens beschikbaar te stellen. Omdat EM vooral werkte bij de schoonmaak en reactivering van de darmen (volgens een oude Chinese wijsheid begint iedere ziekte in de darmen) werd tevens naar een produkt gezocht dat direct door de maag opgenomen kon worden en waarbij een hoge concentratie van antioxidanten/antivrijeradicalen aanwezig was. Na veel onderzoek werd 10 jaar na de introductie van EM het produkt EM-X als frisdrank op de markt gepresenteerd. Een frisdrank, geextraheert uit rijstzemelen, zeewieren, spoorelementen en EM die een ware revolutie zou betekenen in het Verre Oosten en specifiek Japan.

Het unieke aan het EM produkt was dat de uitvinder Prof. Dr. Teruo Higa uit Japan is staat was zowel aerobe als anaerobe micro-organismen in een vloeistof samen te brengen, dus in staat was het GCC proces in het klein te simuleren. Hiermee had hij dus als het ware de fysieke materialisatie van de schepping op het gebied van micro-organismen effectief samengebracht. Het resultaat was een evenwichtig produkt dat dus niet een kant maar beide kanten van het micro-organismen potentieel praktisch ter beschikking van de mensheid stelde.

EM-X wordt uitsluitend gemaakt van die stoffen die in natuurlijke fermentatie processen worden geproduceerd en is rijk aan antioxidanten, 40 soorten mineralen en spoorelementen en bio-actieve stoffen: zoals NAD (nicotinamide dinucleotiden), FMN (flavine-mononucleotiden) en aminozuren, zoals L-analine en L-glutamine. EM-X heeft door haar antioxidanten/antivrijeradicalen een sterke werking om kettingreacties te stoppen, die aanvankelijk worden veroorzaakt door onvolledige verbranding.


De wonderbaarlijke drank uit het Oosten
Nadat u het fundament van uw fysieke lichaam weer op orde heeft gebracht door gebruik te maken van (Schindele’s) mineralen is het tijd geworden om een gezond huis te laten verrijzen op deze evenwichtige basis. Als bouwstoffen voor dit huis zullen de meeste mensen gelijk aan vitaminen, amino-zuren, enzymen, essentiele olien, eiwitten etc. denken ofwel al die zaken die vandaag veelvuldig in de media besproken worden.

Wonderbaarlijk is het echter om te constateren dat de Micro-Organismen bijna altijd buiten beschouwing gelaten worden - als het over gezondheid gaat - omdat deze al van oudsher een negatieve betekenis hebben meegekregen in onze opvoeding naar volwassenheid. Virussen, bacterien, schimmels, zuren etc. worden dan ook tot de dag van vandaag eenzijdig veroordeeld als ziekteverwekkers die zo snel mogelijk vernietigd moeten worden om maar weer gezond te worden. Dit terwijl uw gezondheid voor een zeer groot gedeelte afhangt van het bestaan van deze micro-organismen in uw lichaam.


Citaat uit het boek van Dr. Shigeru Tanaka “EM-X over de genezende kracht van anti-oxidanten uit Effectieve Micro-organismen (EM)”

“Waarom geneest een frisdrank ernstige ziekten?

In het eerste hoofdstuk heb ik aan de hand van klinische gevallen aangetoond, hoe EM-X in het bijzonder bij kanker werkzaam is. In dit hoofdstuk behandel ik nu de vraag, waarom EM-X als niet-medicijn zulke werkingen veroorzaakt. Ik zal proberen de tot nu toe bekende feiten aanschouwelijk voor te stellen. Weliswaar moet ik spijtig genoeg bekennen, dat bij het opstellen van de medische onderzoeksgegevens, Japanse bronnen ontbreken. Dr. Mandok Ghoneum van de Drew University of Medicine and Science in Los Angeles, CA, heeft met de in februari 1995 in HawaÔ op de derde gemeenschappelijke conferentie van de Amerikaans-Japanse maatschappij voor kankeronderzoek gepubliceerde onderzoeksberichten grote verdienste verworven. Hij en de ontdekker van EM-X, Prof. Dr. Teruo Higa, van de Ryukyus Universiteit, presenteerden de resultaten van hun gemeenschappelijk onderzoek. Als conclusie leest men daar: “EM-X is een nieuw immunologisch medicijn zonder bijwerkingen”.

Het onderzoek van de door EM-X bewerkstelligde veranderingen in de door kanker aangetaste cellen schetst de werking van EM-X op de NK-cellen, die de dodelijke strijd tegen de kankercellen leiden. Sedertdien is het onderzoek verder gegaan. Daaruit blijkt, dat EM-X significant de activiteit van de NK-cellen, B-cellen, T-cellen en de cellen van het immuun systeem, verder de activiteit van de veelvraatcellen (macrophagen) verhoogt. Het bevestigt, dat EM-X bij elke ziekte een positieve werking uitoefent. Ik heb in mijn kliniek de concrete ervaring opgedaan, dat EM-X bij alle vormen van kanker, suikerziekte, hartziekten, nierziekten, hoge bloeddruk, de ziekte van Alzheimer, chronische reuma, atopie-huidontstekingen, astma, etc. een significante verbetering te zien geeft. Echter EM-X is eigenlijk niet meer dan een eenvoudige frisdrank. Het is noch medicijn erkend, noch zijn de bestanddelen en de werkwijze door de gangbare opvattingen van de moderne geneeskunde erkend. Ik bezit geen gegevens die als bewijsstukken voor de wetenschappelijke discussie kunnen dienen om specialisten tot een andere mening te brengen. De theorie heeft in de klinische praktijk zonder twijfel recht van bestaan. Boven alles gaat immers als doel: de genezing van de patiŽnt. Daarop dient alles gericht te zijn.

En dat is tenslotte alleen proefondervindelijk te doen. In het volgende gedeelte zal ik uiteenzetten, waarom ik ernstige kankerpatiŽnten op de hoogte heb gebracht van EM-X en waarom zij het naar mijn mening zouden moeten innemen. Op welke wijze en in hoeverre werkt het? Zijn de genezende krachten ervan te vatten? Afsluitend zal ik, ondanks mijn beperkte kennis, proberen enige conclusies te trekken. In het bijzonder zou ik de geweldige anti-oxidatieve krachten van EM-X op gepaste wijze naar waarde willen schatten. Een medicamenteuze werking van EM-X is als zodanig niet te bewijzen, maar de sterke anti-oxidatieve werking zonder meer wel. In het reeds genoemde onderzoeksbericht van Dr. Ghoneum werd de activering van de immuuncellen als feit erkend. Alleen is tot nu toe niet helemaal duidelijk welke bestanddelen van EM-X daarvoor verantwoordelijk zijn.

EM-X helpt bij ziekten, waar de moderne geneeskunde moeilijkheden heeft. Gezonde mensen drinken EM-X vanwege de gezondheidsbevorderende en regeneratieve werking. In dit opzicht is EM-X een uitermate ongewoon produkt. Natuurlijk gaan er ook stemmen op die op het placebo-effect willen wijzen. Naar hun mening zou men ook in de werking van tarwe-vermicellimeel kunnen geloven. Professor Higa, de ontdekker van EM-X, sluit dit effect overigens geheel uit en ik stem volledig met hem in. Het placebo-effect vereist een van te voren bepaald begrip, dat in deze vorm alleen voor mensen geldt, maar bij dieren niet opgaat. EM-X toont echter zijn markante werking ook bij dieren. Bij koeien, honden, varkens en kippen werkt het absoluut op dezelfde manier als bij mensen. Wanneer nu EM-X op een breed werkterrein zo vele ziekten kan bestrijden, dan hebben al deze ziekten slechts een gemeenschappelijke grondoorzaak en is duidelijk, dat men ook slechts een behandelwijze en een preventieve methode nodig heeft. Wat is de belangrijkste oorzaak van ziekten? Het is geactiveerde zuurstof. Medisch gezien worden alle ziekten veroorzaakt door oxidatie als gevolg van geactiveerde zuurstof. Dientengevolgen moet het mogelijk zijn om met behulp van anti-oxidatie te verhinderen, resp. de invloed er van te verminderen om een verbetering in het ziektebeeld te bereiken en om de jeugdigheid en de gezondheid te bewaren. Op basis van de huidige kennis is EM-X het sterkste anti-oxidant dat bekend is”. Aldus Dr. Shigeru Tanaka in zijn boek “EM-X Over de genezende kracht van anti-oxidanten uit Effectieve Micro-organismen (EM)”


Persoonlijke ervaringen

Na een artikel in het magazine Ode was mijn interesse gewekt. Ik bestelde bij Em-x.nl een flesje EM-X en een een flesje EM-1. EM-1 is in Nederland niet toegestaan voor menselijk gebruik (wel landbouw) maar gezien de vele verhalen die ik vond op internet van Amerikaanse gebruikers over EM-1 durfde ik die gok te nemen. Ik kampte in de winter van 2003/2004 met een slepende buikgriep en voelde me steeds ellendiger worden. Ik had geen zin in opnieuw een antibiotica kuur dus wilde eens aan de slag met EM-X. Naast een soeplepel EM-X per dag nam ik 's morgens een theelepel EM-1 met warm water. In het begin moest ik veel zweten en had een lichte verhoging dus er gebeurde ieder geval iets in mijn darmen. Ik heb vanaf dat moment geen last van buikgriep gehad en ook bijna nooit meer diaree gehad. Heb intussen veel boeken over EM-x gelezen en een pagina gemaakt op em-x.net met veel ervaringen in andere landen met EM produkten. In Japanse ziekenhuizen wordt EM-X nu steeds meer gebruikt voor sneller herstel van patienten na zware operaties.

Gezien de zeer positieve ervaringen van EM-1 in de landbouw en waterzuivering verwacht ik dat EM produkten ook een belangrijke rol zullen gaan spelen bij het verbeteren van onze gezondheid. Het probleem is dat de Japanse professor geen grote multinational is en het moet hebben van mond reclame voor zijn vinding.

Ik ben alleen een beetje bang dat de pharma maffia weer alles uit de kast zal halen om dit produkt van de markt te weren. Ik kan je daarom alleen maar adviseren om zoveel mogelijk te lezen en leren over alternatieve produkten en goede voeding zodat me minder nodig hebben van die pharma boys die ons maar al te graag als melkkoe voor hun handel zien, van vaccinaties tot medicijnen. Men verdient maar al te graag aan de ziektes van de massa...... wakker en kritisch blijven dus.

Ron Fonteine

Ps: andere ervaringen vond ik hier

  

 

Terug naar het hoofdmenu 

 

Thema sites
Glycemische index
Plaatsnaam
Romantiek
Spijsvertering
Vindplaats
Winkelen
Zoekgids

 


View My Stats