dyspraxie


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Dyspraxie


Een stoornis die mij onbekend was maar die opdook tijdens een onderzoek naar de voordelen van omega 3 visolie (vette vis of capsules). Je ziet bij veel hersenstoornissen iedere keer onderzoeken opduiken waarbij visolie een gunstige werking heeft, met name op het gedrag maar ook op de snelheid van het ontwikkelen van de taal en spelling. Ik zie bij deze stoornis weer de nodige overeenkomsten met autisme. Verondersteld wordt dat dyspraxie veroorzaakt wordt door onvolgroeidheid of vertraging in de ontwikkeling van neuronen en bij ongeveer 2% van de bevolking zichtbaar is.

Andere benamingen zijn:

Developmental Dyspraxia, Developmental Co-ordination Disorder, DCD, Sensory Motor Disorder, Sensory Integration Dysfunction, Perceptuo Motor Difficulty, Clumsy Child Syndrome, Damp

Kenmerken (*)

 • Onhandigheid
 • Slechte houding
 • Onhandig/lomp lopen
 • Verwarring over welke hand moet worden gebruikt
 • Moeilijkheden met het gooien en vangen van een bal
 • Gevoelige tastzin
 • Sommige kleren oncomfortabel vinden
 • Minder goed korte termijn geheugen. Het vergeten van wat de vorige dag is geleerd
 • Pover bewustzijn van het eigen lichaam
 • Problemen met lezen en schrijven
 • Een pen niet goed kunnen vasthouden
 • Slecht richtinggevoel
 • Niet kunnen huppelen, hinkelen of fietsen
 • Langzaam leren zichzelf aan te kleden of zelf te eten
 • Simpele vragen niet kunnen beantwoorden, terwijl het antwoord wel bekend is
 • Spraakproblemen, leren laat praten of onsamenhangend praten
 • FobieŽn of obsessief gedrag
 • Ongeduld
 • Aversie hebben tegen zaken zoals haar borstelen, tandenpoetsen, of haren knippen, nagels knippen enz.
 • Niet tegen het dragen van pleisters kunnen

Ron

(*) Bron: Wikipedia


Informatie verwerking stoornis

Dyspraxie is een stoornis bij het correct verwerken van informatie. Dit leidt tot moeilijkheden bij de motoriek en motorische vaardigheden. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een taak waarvoor oefening nodig is of bij acties die niet in de hersens zijn geprogrammeerd. Zuigen en wandelen zijn voorbeelden van geprogrammeerde acties. Het schillen van een sinaasappel, het aantrekken van een jas en het papiertje van een snoepje halen zijn dat niet. Vaak gaat dyspraxie samen met problemen met de spraak, taal, waarnemen, denken en gevoelige tastzin. Verondersteld wordt dat dyspraxie veroorzaakt wordt door onvolgroeidheid of vertraging in de ontwikkeling van neuronen en bij ongeveer 2% van de bevolking zichtbaar is.

http://users.skynet.be/fa101068/dyspraxie/


Dyspraxie.nl

Er is op het internet nog relatief weinig Nederlandstalige informatie over DCD/dyspraxie te vinden. Deze site besteed aandacht aan DCD/dyspraxie in het algemeen. We proberen geleidelijk de informatie over verbale ontwikkelingsdyspraxie uit te breiden, maar op dit moment wordt slechts beperkt aandacht besteed aan die vorm van dyspraxie.

http://home.hetnet.nl/~gjmartens/


Dyspraxie forum voor ouders

http://groups.msn.com/KinderenmetDyspraxie/messageboard.msnw


Voorheen aangeduid als MBD

In het verleden is dyspraxie ook aangeduid als MBD (minimal brain dysfunction, minimal brain damage). Het niet eenvoudig om de diagnose 'ontwikkelingsdyspraxie' te stellen. Sommigen vertonen alle symptomen, maar hebben geen moeilijkheden met hun motoriek. Elk kind/volwassene is verschillend en zal een combinatie hebben van verschillende vaardigheden en beperkingen. Een uitgebreide test is altijd nodig. De navolgende informatie geeft hopelijk meer uitleg bij de problemen die mensen met ontwikkelingsdyspraxie tegenkomen.

http://www.orthopedagogiek.com/dyspraxie.htm


DCD

DCD staat voor de Engelse term Developmental Coordination Disorder en is de naam die gegeven wordt aan kinderen die moeite hebben met het coŲrdineren van hun bewegingen en het aanleren van verschillende activiteiten. Vrij vertaald wordt het daarom ook wel een coŲrdinatie ontwikkelingsstoornis genoemd.

Het zijn onhandige, veelal houterig bewegende kinderen. In de ontwikkeling leren kinderen onder andere lopen, klimmen, zichzelf aan- en uitkleden, met bestek eten en schrijven. Deze activiteiten vereisen een zekere behendigheid (zoals de juiste coŲrdinatie).

Voor sommige kinderen, waaronder kinderen met DCD, is het niet zo vanzelfsprekend dat zij deze activiteiten leren en kan het zijn dat het hen meer moeite en energie kost. Dit komt omdat kinderen met DCD (lichte) problemen met het bewegen hebben, zoals een lage of wisselende spanning van de spieren, onrust in het bewegen en problemen in het handhaven van het evenwicht.

Veel kinderen met DCD werken hierdoor traag of presteren onder hun niveau op school. DCD omvat een groep kinderen waarbinnen elk kind weer andere problemen kan ervaren. Ongeveer 5 tot 10% van de kinderen op een basisschool vertoont kenmerken van DCD en het komt 3 tot 7 keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

http://www.recmiddenbrabant.nl/


Rol van vetzuren in dyslexie, dyspraxie, ADHD en het autistische spectrum nog steeds onderkend

Auteur: Alexandra Richardson, Oxford University, U.K
Vertaling: Minami Nutrition

Het is de gewoonte binnen ons opvoedings- en gezondheidszorgsysteem om verschillende diagnosecriteria te gebruiken voor dyslexie, dyspraxie, hyperactief gedrag met aandachtsstoornissen (attention deficit / hyperactivity disorder, ADHD) en autismespectrumstoornissen (autistic spectrum disorders, ASD). Elk van hen verwijst naar een specifiek gedragspatroon en leermoeilijkheden waarbij de centrale definitiecriteria vrij verschillend zijn. Voor dyslexie gaat het om specifieke leermoeilijkheden bij lezen en schrijven. Dyspraxie verwijst naar specifieke moeilijkheden in het plannen en coŲrdineren van bewegingen. Bij ADHD zijn er blijvende en niet bij de leeftijd passende aandachtsproblemen, hyperactief en impulsief gedrag, of beide. In geval van ASD zijn er uitgesproken sociale en communicatie stoornissen en bestaat er een restrictief en stereotiep gedragspatroon. Deze ontwikkelingsstoornissen zijn vrij frequent, en treffen in meer of mindere mate tot 20% van de kinderen op schoolleeftijd.

Ze vertegenwoordigen de grote meerderheid van de kinderen met bijzondere
onderwijsbehoeften. De geassocieerde moeilijkheden blijven doorgaans bestaan op volwassen leeftijd, met enorme gevolgen voor de getroffen individuen, hun familie en de samenleving in haar geheel. Gezien de uiteenlopende manieren waarop de aandoeningen gedefinieerd zijn, gebeurt de diagnose en de aanpak van elk van hen gewoonlijk door verschillende specialismen. Dyslexie valt ongetwijfeld binnen het bestek van de opvoedkundige psycholoog, en de interventies spitsen zich doorgaans toe op
speciaal onderwijs rond lezen, spellen en aanverwante vaardigheden. Dyspraxie wordt doorgaans aangepakt via een gedragsmatige benadering met het doel de fysieke coŲrdinatie te verbeteren, zoals fysiotherapie en ergotherapie. De diagnose van ADHD valt in het domein van de psychiatrie, met toediening van stimulantia als standaardbehandeling. De diagnose van autismespectrumstoornissen heeft eveneens een medische oriŽntatie, hoewel de aanpak een combinatie van farmacologische, gedragsmatige en psychologische behandelingen kan omvatten.

In geen enkele van deze aandoeningen wordt de mogelijke rol van de voeding beschouwd als een onderdeel van de standaardbeoordeling en -aanpak, niettegenstaande haar evident en fundamenteel belang voor de optimale werking van de hersenen. Een hele waaier van micronutriŽnten is in dit verband essentieel. In het bijzonder zijn er toenemende bewijzen – die hierna worden samengevat – dat gebreken of wanverhoudingen aan bepaalde hoogonverzadigde vetzuren of HOVZ (highly unsaturated fatty acids, HUFA) van de reeksen omega-3 en omega-6 kunnen bijdragen tot zowel predispositie als tot uiting komen van dyslexie, dyspraxie, ADHD en
autisme tijdens de ontwikkeling . Indien dit het geval is, zou de toevoeging van de relevante HOVZ aan de voeding kunnen helpen in zowel de preventie als de behandeling van deze vormen van gedragsgebonden leermoeilijkheden. Verder onderzoek in dit gebied blijft noodzakelijk, en het thema preventie is duidelijk niet erg bevorderlijk voor rechtstreeks onderzoek. In verband met de behandeling zijn er heel weinig goed opgezette gecontroleerde studies rond behandeling met vetzuren. Voorlopige resultaten hiervan worden hierna beoordeeld, gevolgd door overwegingen over de gevolgen voor de klinische
praktijk.

http://www.minami-nutrition.com/litdownloads


Tips voor onderwijzend personeel

http://www.eurekaonderwijs.be/dyspraxie.htm


Visolie heeft voordelen bij kinderen met dyspraxie

Fish oil shown to be beneficial to dyspraxic children

Fish oil has been shown to make substantial differences to dyspraxic children, in particular with respect to their reading abilities and their behaviour, according to a recent study by Oxford University researchers published in Pediatrics.

Dr Alex Richardson from the Department of Physiology and Dr Paul Montgomery from the Evidence Based Intervention Group at the Department of Social Policy and Social Work conducted a large randomised controlled trial of fish oil versus placebo in children attending schools in County Durham.

The omega-3 fatty acids found in fish oils are essential for normal brain development and function and omega-3 must be provided by the diet. Low levels of these fatty acids in modern diets are thought to contribute to a range of childhood neurodevelopmental disorders including dyslexia, dyspraxia and autism.

In the present study, children between the ages of 5 and 12 with developmental coordination disorder (DCD, also known as dyspraxia) were given capsule supplements containing 80 per cent fish oil and 20 per cent primrose oil (containing omega-6 fatty acids) over a period of three months. A parallel group was given placebos.

After three months, both groups were assessed and the group which had previously been given placebos was also given the active treatment, while the group on active treatment continued as before. Both groups were assessed again at six months.

After three months, the children who received the active treatment made three times the expected normal gain in reading age and twice the normal gain in spelling age, bringing their average scores towards normative values. After six months, they had continued to make improvements above what would be expected for chronological age.

Children in the placebo group fell even more behind with spelling after three months, although they did show average progress in reading. Once they crossed over from placebo to active treatment, they showed improvements similar to those shown earlier by children receiving active treatment after three months.

No differences between the groups were found in the development of their motor skills, but those receiving the active treatment showed highly significant improvements on teacher ratings of attention, concentration and behaviour compared with those on placebo treatment.

Dr Alex Richardson said: 'Delays in literacy development often increase over time, so early intervention is important. The next step to take within the framework of this research is to find out whether and how far fish oil might help otherwise normal children. We are now hoping to attract the necessary funding to carry out such a study.'


Thema's


Acerola superbes
Acne
Adhd
Afvallen
Allergie
AloŽ Vera
Amalgaam
Antikanker dieet
Anti-oxydanten
Artrose
Aspartaam
Autisme
Babyzwemmen
Borstkanker
Borstvoeding
Broccoli
Brood nadelen
Budwig papje
Candida
Chemotherapie
Chips
Cholesterol
Chlorella
Crohn
Constipatie
Darmkanker
Dieet & afvallen
Eczeem
Fatale vetten
Fluor
Frituren
Fructose
Fructosestroop
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde vetten
Griep - verkoudheid
Groene thee
Hard werken?
Hoge bloeddruk
Hoofdluis
Huidproblemen
Kanker
Lactose intolerantie
Levertraan
Lichttherapie
Lijnzaadolie
Nachtwerk
Olijfolie
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 6
Osteoporose
Prostaatkanker
Roken
SC darm Dieet
Selenium
Stevia
Stoelgang
Stress
Suiker = gif
Tarwegras
Tarwekiem olie
Tomaat
Ukrain kankerkiller
Vetarm = slecht
Vleesvervangers
Voeding bij kanker
Wortelsap
Zink
Zuurdesem
Zware metalen

 

 

 


 


View My Stats