Darm, diabetes en voeding


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Darm, schimmels en diabetes


door Dirk Zoutewelle, Docent Bron-denken en orthomoleculair therapeut volgens
Psycho-Neuro-Immunologie

Los van het feit dat antilichamen, door een ontregeld (darm-) immuunsysteem, schade kunnen toebrengen aan de Ŗ-cellen in de eilandjes van Langerhans, bestaan ook de volgende verbanden tussen de darm en het ontstaan van diabetes, met name type II als acquired syndrome. Als etiologische factor speelt de balans tussen energieinname en energieverbruik een belangrijke rol. Niet alleen de energie-inname - kan zowel te veel als te weinig zijn - heeft een invloed op de bloedglucosespiegel, ook het energieverbruik heeft een duidelijke invloed.

De invloed op de bloedglucosespiegel wordt groter naarmate het brein meer en meer energie verbruikt. Immers het brein is een grootverbruiker van energie. In de huidige maatschappij zijn steeds meer mensen 'cerebrale topsporters' geworden. De onbalans tussen energietoevoer en energieverbruik is aanleiding voor een toename van de insulineproductie (hyperinsulineamie) die uiteindelijk wordt gevolgd door - een mate van - insulineresistentie. Naast overstimulatie van het Enteric Nervous System (ENS) - dat op zich al meer cerebraal energieverbruik geeft - spelen schimmelmetabolieten uit een verstoord darmmilieu in de voorgeschiedenis van diabetes, maar ook tijdens, een belangrijke rol.

Schimmelmetabolieten
Schimmels, met name candida albicans, zijn in staat om Arabinose te produceren. Arabinose is een (abnormale) suiker. Arabitol (ook Arabinitol) lijkt op Arabinose en is normaal erg laag in bloedserum van gezonde personen, maar als mensen zieker worden - gekoloniseerd raken - van/door een schimmel, dan stijgt deze waarde. Bij een extreme kolonisatie - invasieve candidiasis - stijgt deze waarde tot 1000 maal de controle groep. Veel literatuur bevestigt deze bevindingen in zowel mens als dier. Waarschijnlijk  kunnen mensen arabitol omzetten in arabinose, maar het kan ook door darmbacteriŽn plaatsvinden.

Bij gezonde mensen vinden we lage waardes van arabitol in het bloed. Bij pasgeborenen, waarschijnlijk door een volledig schimmelvrij maag-darmkanaal, zijn deze waarden enorm laag. Hele hoge waarden van deze suikervorm leiden soms tot hypoglycaemie.

Bij autisten kunnen deze waarden extreem hoog worden. Er zijn gevallen bekend waarbij autisten chronische hypoglycaemie ontwikkelden telkens nadat er een antibioticakuur werd voorgeschreven. Ook bij vrouwen met een vaginale candidiasis vindt men hogere waarden van arabinose. Arabinose kan ook gevormd worden uit glucose. Antioxidanten, zoals glutathion, remmen dit effect. Pentosidine, een AGE met verregaande consequenties AGE’s zijn geglycosileerde eiwitten die niet geglycosyleerd zouden mogen worden. Dit in tegenstelling tot eiwitten die ter activatie juist het glycosilatie-proces vereisen (bijv. collageen). Een aldehyde van arabinose kan een binding aangaan met Lysine.

Dit arabinose-lysine molecuul kan zich binden, een crosslink vormen, met Arginine en zo een structuur vormen die we een pentosidine (een AGE) noemen. Deze pentosidine kan zich crosslinken met verschillende proteÔnes en kan daardoor niet alleen de vorm maar ook de functie veranderen van een groot aantal proteÔnes. Het effect op alle mogelijke lichaamsfuncties kan vernietigend zijn ! Antischimmeltherapie kan deze crosslinking niet ongedaan maken. Het kan alleen nieuwe vorming voorkomen. Alzheimer vertoont net als autisme een verminderde eiwit oplosbaarheid, een toegenomen protease weerstand. Ook daar ontstaan de karakteristieke pathologische structuren genaamd neurofibrillary tangles. Antilichamen tegen deze pentosidinen reageren sterk tegen neurofibrillary tangles en seniele plaques in hersenweefsel bij Alzheimer. In tegenstelling tot weinig of geen reactie in gezonde neuronen in hetzelfde brein! Het lijkt er dus op dat neurofibrillary tangles in Alzheimer worden veroorzaakt door pentosidinen.

Er is ook een verband gelegd met het veelvuldig voorkomen van ontstekingen aan blaas en urinewegen bij Alzheimer. Daarvoor ingezette antibiotica is dan vaak een oorzaak voor schimmelovergroei. Sommige Alzheimer patiŽnten hebben een hoge arabinose-productie en hebben dus baat bij antischimmel therapie. Autisten met heel hoge waarden aan arabinose hebben in MRI-scans laten zien dat er sprake was van demyelinisatie binnen het brein. Waarschijnlijk zijn de pentosidinen ook hiervoor verantwoordelijk. AGE’s worden verder in verband gebracht met ontelbaar veel ouderdomsverschijnselen en aandoeningen zoals osteoartritis, vasculaire ziektebeelden en diabetes.

Transportblokkering
Lysine hoort bij een kritisch functionele groep van een groot aantal enzymen. Aan een groot aantal van deze enzymen wordt vitamine B6, biotine en alfa-liponzuur gebonden. Blokkering van de aandok plaatsen, door de vorming van pentosidinen, kan leiden tot een functionele deficiŽntie van deze vitamines, zelfs al is er voldoende inname van deze vitamines. Met name alfa-liponzuur is een belangrijke factor voor het verminderen van insulineresistentie en het afvoeren van het intracellulaire melkzuur, waardoor de bloedglucose spiegel kan verbeteren en de ATP productie kan toenemen.

Gevolgen
Pentosidinen geven de volgende effecten;
• verminderde oplosbaarheid van neurocrosslinking
• toegenomen weerstand tegen protease
• verminderde enzymactiviteit
• verminderde beschikbaarheid van co-enzymen als vitamine B6, alfa-liponzuur en biotine
• verminderde f lexibiliteit van diverse bindweefselstructuren
• toename van auto-immuunziekten door gecrosslinkte en geglycosyleerde eiwitten

Een aantal specifieke interventies kunnen de vorming van pentosidinen voorkomen en zelfs reversibel maken. Dit zijn glutathion, carnosine, zink, taurine, curcumine, koffiezuur, zingerol, capsaÔcine, vitamine B6 en vitamine C en SOD.

Blokkade op citroenzuurcyclus De darm heeft ook ATP nodig om goed te kunnen functioneren. Door overproductie van metabolieten van schimmels kan er een probleem ontstaan in de citroenzuurcyclus (als ATP producent). Wijnsteenzuur ( tartaric acid ) is zo’n metaboliet. Wijnsteenzuur is meest waarschijnlijk een af braakproduct van arabinose. Wijnsteenzuur is heel erg toxisch, geeft spierschade, nierschade en in de acute fase diverse andere klachten en kan zelfs leiden tot de dood.

Wijnsteenzuur wordt in de voedingsindustrie gebruikt als versteviger, smaakversterker, smaakstof, zuurteregelaar e.d. Het zit in bakpoeder, diverse drankjes, druiven en druifproducten en ook in gevogelte. Wijnsteenbakpoeder is een combinatie van wijnsteenzuur en natriumbicarbonaat.Er is geen bewijs dat zoogdieren het kunnen produceren. Het is dan ook hoogst waarschijnlijk puur een bijproduct van schimmels. Wijnsteenzuur is een analoog van malaat uit de citroenzuurcyclus.

Dit veroorzaakt een tekort aan malaat en reduceert sterk de energieproductie. Het grootste nadelig effect, gezien het enorme energieverbruik, geldt de hersenen. Laat bijvoorbeeld eens een TV spelen met minder netspanning. Wat doet dat met het beeld? Wijnsteenzuur is een vaak geziene analoog bij o.a. fibromyalgie. Wijnsteenzuur remt ook een enzym genaamd fumarase, dat een belangrijke rol speelt in de citroenzuurcyclus, dat op zich weer de voorraad malaat laat afnemen. Een goede werking van de citroenzuurcyclus vraagt een continue voorraad van malaat. Als malaat niet voldoende voor handen is dan blokkeert de citroenzuurcyclus. Malaat is verder ook nodig voor de gluconeogenese.

Citramalic acid (citroen malaat) is net als wijnsteenzuur een andere analoog van malaat. Het heeft ook weer nagenoeg dezelfde vorm alleen bevat deze een extra methylgroep (CH ). Het werkt waarschijnlijk exact hetzelfde als wijnsteenzuur; het remmen van de productie van malaat.


Slot
De hiervoor genoemde mechanismen hebben betrekking op zowel het ontstaan van diabetes als op de progressie en de daarmee gepaard gaande complicaties. Ze verdienen voor het begrijpen van diabetes zeker een plaats in de aandacht van de behandelaar.

Referentie
Shaw, William PhD., Biological Treatments for Autism and PDD, a comprehensive and easy-to-read guide to the most current research and medical therapies for autism and PDD, 2002.

Shaw, William PhD, Kassen, Ellen MT (ASCP), Chaves, Enrique MD., Increase urinary excretion of analogs of krebs cycle metabolites and arabinose in two brothers with autism features. Clin. Chem. 41/8,
1094-1104 (1995) Molecular pathology

Shaw, William PhD, Kassen, Ellen MT (ASCP), Chaves, Enrique MD., Assesment of antifungal therapy in autism by measurement of suspected microbial metabolites in urine with gas chromatography-mass spectrometry .Clin. Pract. Of altern. Medicine, vol 1, no 1, spring 2000, pag 15-26.

Zoutewelle, D.P., Practicum autisme, mei 2006

 

Ik wil Dirk Zoutewelle bedanken voor deze bijdrage

Ron


 

 


 


View My Stats