Cranio-Sacraal therapie


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

Cranio-Sacraal therapie


Voor het werk aan mijn Engelstalige site (pastfood.com) surf ik veel rond
in Amerika en stuitte op Cranial therapie. Omdat deze therapie nu ook
hier wordt toegepast wil ik hier even aandacht aan besteden. In Amerika noemt men ook problemen als autisme en adhd die hiermee aangepakt kunnen worden. Misschien dat Nederlandse therapeuten deze claim niet
mogen maken maar wel even interessant om toch even te bekijken.

Ikzelf heb een autistische zoon en die heeft ook een traumatische
geboorte ondergaan waarbij hij vast heeft gezeten (men overwoog
een keizersnee te doen) tijdens een zeer langdurende bevalling. We
zullen nooit weten of er hersenschade tijdens deze bevalling is ontstaan maar is natuurlijk goed mogelijk.

Het cranio-sacrale systeem is ontdekt door de amerikaanse neuroloog Dr. John E. Upledger, die sinds de 70-er jaren ook veel wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan op dit gebied. Hij ontdekte al snel de grote waarde van benvloeding van het cs-ritme. Het hele centrale zenuwstelsel – dat de werking van alles wat er in je lichaam gebeurt- regelt, beweegt mee in dit ritme. Als het cranio-sacrale ritme in balans wordt gebracht, heeft dit ook effect op de werking van het centrale zenuwstelsel en dus op al die lichaamsfuncties. De hypofyse, die zich in de hersenen bevindt, en de werking van alle hormonale klieren regelt, bevindt zich ook binnen dit systeem en de invloed ervan.

De cranio-sacraaltherapie is er op gericht om de spanningen binnen het cranio-sacraalritme op te heffen. Een van de vele cranio-sacraaltechnieken is het stil leggen van het ritme waardoor het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. Dit brengt je in een hele diepe staat van ontspanning en het lichaam kan zijn werk doen om van binnen alles weer in balans te krijgen.

Ron


De Amerikaanse aanpak

The human skull is comprised of 13 bones that are joined together with sutures (puzzle like structures). Although the sutures cannot be pulled apart, the bones in the skull can be knocked out of their proper alignment. The onset of your health problem(s) may be the result of an injury to the head. Recent microscopic research has demonstrated that nerves from the skull and spine control the immune system right down to the cellular level. The Turner Head Injury & Wellness Center has put together a technique combining a number of disciplines for maximum results. The skilled hands of Dr. Turner can detect misalignments in the skull very quickly. Then with 27 years of Chiropractic experience and 17 years of Cranial Adjusting, Dr. Turner is able to realign the bones in the skull with precision and care.
Anyone who has suffered a trauma to the head should be examined for skull bone misalignments. Especially if the injured person begins to experience, what may seem as, unrelated health problems after a head injury.
Anyone who has suffered a head trauma during his or her birthing process. Instrumentation such as forceps, suction, and vacuum extractors are common causes of misaligned skulls. In fact, many of the patients seen at our clinics have suffered lifelong health problems because they were never aware of their birthing trauma.

Bezoek de site


John E. Upledger - cranial therapy and autism

Deze neuroloog is de grondlegger van deze therapie en doet al sinds de jaren zeventig wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van cranial therapy bij allerlei klachten en met name de rol bij autisme. Hij noemt met name de hoge koorts die vaak vooraf is gegaan bij een gedragsverandering van het kind. Deze kan bijvoorbeeld door een virus of vaccin zijn veroorzaakt. Ook noemt hij het gedrag van kinderen die met hun hoofd bonken wat kan duiden op een pijnlijke druk in het hoofd. Ik ben helaas niet in staat om dit artikel goed te vertalen (alle hulp is altijd welkom) dus hier toch even een stukje tekst en de link naar het volledige artikel.

Historically, the onset of autistic behaviors is often preceded by some sort of febrile episode. This febrile episode occurs most often about two weeks prior to the parent noticing behavioral changes. However, the time between the fever and the onset of noticed symptoms may vary from a few days up to a few months. Certainly, the length of time reported is dependent upon the powers of observation by the parents, their level of denial and so on. The fever could be resultant to viral infection, a vaccine reaction or any other cause. Our historical information comes from parents interviewed by me personally in the US, Canada, England and Belgium. In all of these places I took histories from parents. I also evaluated the children from a craniosacral system perspective. Some of the behaviors observed in autistic children are attempts to change/correct physiological and/or anatomical dysfunctions that may be causing pain or discomfort. Many autistic children are known to bang their heads, chew on their wrists and/or the bases of their thumbs until deep tissue (tendon sheath) is visible, and/or they may suck on their thumbs so vigorously that the front upper teeth begin to displace forward. Actually, these thumb-sucking children are pressing on the roof of the mouth as hard as they can.

We have observed that, when specific corrections of the craniosacral system are successfully carried out, these behaviors spontaneously cease. It is my opinion that the head-banging child is trying to release a compressive force in the head that is quite painful. When we release this compression, head banging stops. This compression is from the front to the back of the head.

Bezoek de site


Waarbij kan deze therapie helpen?

 • Rugklachten en Hernia's
 • Pijnbestrijding
 • Depressies
 • Epilepsie
 • Hoofdpijn en Migraines
 • Stress en Burn-out
 • Sinus-problemen
 • M E en MS
 • Energie gebrek
 • Slapeloosheid
 • TMJ (kaakgewrichtsproblemen)
 • Maag- en Darmproblemen
 • Whiplash
 • Psychisch en seksueeel misbruik
 • Angsten
 • Post-traumatisch stresssyndroom (PTSS)
 • Artritis
 • Immuniteitssysteemboosting
 • Pr- en postnatale depressie

Bij kinderen

 • Hyperactieve kinderen en ADHD
 • Leer- en gedragsproblemen
 • Huilbaby's
 • Motorische achterstand
 • Buikpijnen
 • Hoofdpijn na hersenschudding
 • Chronische oorontstekingen
 • Allergie
 • Coordinatiestoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Dyslexie
 • Eetstoornissen
 • Chronische nek- en rugklachten
 • Baby's die niet goed drinken
 • Te vroeg geboren/ keizersnede

Wat is Cranio-sacraal?

Tijdens de vorming van het embryo ontwikkelt het zenuwstelsel zich als eerste, samen met het bindweefsel. Daar rond ontstaan alle organen, spieren , beenderen en de huid. Het systeem dat uiteindelijk het binnenste meest verborgen gebied vormt van ons lichaam noemen we het Cranio-Sacrale systeem. Het bestaat uit :

-hersenen en ruggemerg met talloze zenuwbanen die naar alle delen van ons lichaam voeren
-de dura mater (rugge - of hersenvlies) die hersenen en ruggemerg omsluit. De dura wordt dan fascia dat de zenuwbanen die uit het ruggemerg vertrekken omsluit en tenslotte ook het orgaan of spiertje omvat
-tussen deze twee zit het Cranio-Sacrale vocht

In het midden van de hersenen is een soort pompje dat C-S vocht produceert, non-stop. Dit vocht wordt door de hersenen en ruggemerg gedrukt en zorgt voor voeding en schoonmaak. De druk doet de beweegbare platen van de schedel uitzetten, drukt wervels uit elkaar ( zodat tussen wervelschijven even kunnen ontspannen) en duwt het heiligbeen naar onder toe ( zit het heiligbeen vast dan worden de onderste wervels zijwaarts gestuwd wat de tussenwervelschijven doet scheuren = hernia ).

Wordt de druk hoog dan gaat een soort sprinklersysteem open en het overtollige verbruikt C-S-vocht verdwijnt terug in het bloed. We spreken dan ook van een half-open hydraulisch systeem.

Onthoudt dat de hersenfunctie 80 % van al onze energieproduktie opeet.
En nu het wonder: Overdag stopt dit systeem spontaan, dan zitten we te dromen of we doen even een dutje ( regeneratie).

Wordt het donker dan begint de epyphyse ons lichaam voor te bereiden voor de slaap. Gaan we dan slapen dan valt het C-S systeem stil. Met als resultaat dat de hersenfunctie stilvalt, dus 80 % energie komt vrij en deze stroom van energie maakt de 'regeneratieteams' wakker in ons lichaam.

Bron: craniosacral.be


Nederlandse Cranio Sacraal vereniging

Het Cranio-Sacraal systeem bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit (dura mater) en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Het geheel wordt omgeven en beschermd door de botten van schedel (cranium) en wervelkolom tot onderaan het heiligbeen (sacrum). Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel.

De Cranio-Sacraaltherapie is ontstaan vauit de osteopathie, maar kent vanaf 1985 een explosieve ontwikkeling. Bij Cranio-Sacraaltherapie worden niet de ziektesymptomen op zichzelf behandeld, maar vindt behandeling plaats van de 'client'. De behandelaar schenkt niet alleen aandacht aan de klachten, maar ook aan de mogelijke oorzaken ervan.

Aangezien Cranio -Sacraaltherapie het lichaam uitnodigt weer zo veel mogelijk te gaan functioneren zoals het bedoeld is en het zelfherstellend vermogen stimuleert, is het soort klachten dat behandeld kan worden zeer divers.  De behandelaar zal werken aan het optimaliseren van de elasticiteit en ruimte binnen de schedelbeenderen en de overige delen van het Cranio-Sacrale systeem. Daartoe zal de behandelaar in het ritme meegaan en een lichte druk op het systeem uitoefenen. Op deze manier wordt het lichaam uitgenodigd zich te ontspannen en ruimte te scheppen.

Klik hier voor een overzicht van therapeuten in Nederland


Oorzaken van cranio-sacrale stoornissen.

Regelmatig wordt de vraag gesteld, wat de oorzaak kan zijn van craniosacrale disfuncties, in veel gevallen moeten we daarop antwoorden, dat we dat niet weten. Er kunnen zo veel oorzaken zijn voor het ontstaan van deze klachten, dat we de 'echte oorzaken' vaak niet meer terug kunnen vinden. Natuurlijk bestaan er vermoedens maar die hebben onvoldoende bewijskracht. Enkele zekerheden hierover kennen we wel. Bij jonge kinderen kan er een relatie bestaan met de doorgemaakte zwangerschap en bevalling. Tijdens een natuurlijke geboorte moet het kind door het geboorte-kanaal, waarbij de schedel wordt samengedrukt en de schedelbeenderen zich vervormen (Moulage van de schedelbeenderen). Normaal is de schedel van het kind flexibel genoeg hiervoor. De schedelbeenderen schuiven over elkaar heen en worden na de geboorte door de fontanellen weer recht getrokken. Soms wordt dit herstel belemmerd, b.v. wanneer de uitdrijving zeer lang heeft geduurd, of na een kunstmatige bevalling (tangverlossing, vacuumextractie) van het kind. De moulage van de zuigelingschedel tijdens de uitdrijving uit het moederlichaam bij de bevalling. De schedelbeenderen schuiven over elkaar en schuiven later weer terug.

Hierbij treedt dan meer vervorming op dan normaal en/of treedt er geen volledig herstel op. Dit heeft tot gevolg dat de normale (fysiologische) bewegingen van de schedelbeenderen niet meer optimaal zijn. Er is in Nederland nooit een goed na-onderzoek gedaan bij kinderen die met kunstgrepen ter wereld zijn gebracht. John Upledger heeft een groot onderzoek gedaan hierover en hierover in 1978 gepubliceerd. Hij heeft 203 lagere schoolkinderen onderzocht en de relatie gelegd, tussen de stoornissen tijdens en na de bevalling en de leer- en concentratie-stoornissen die bij deze kinderen aanwezig waren. Inmiddels weten we dat er zeer waarschijnlijk ook relaties bestaan met andere leer- en gedragsstoornissen bij kinderen. Zo zou er een relatie bestaan met: huilbaby’s, hyperactiviteit, ontwikkelings stoornissen, aandachtsstoornissen, dyslexie, ontwikkelingsstoornissen, motorische problemen, autisme, spraakstoornissen, enz.

Het is moeilijk om een sluitend bewijs te leveren over de onderlinge relaties hierin, meestal ook omdat de aantallen, die worden behandeld te klein zijn. In de praktijk is empirisch gebleken, dat er in een groot aantal gevallen een merkbare verbetering optreedt. Het enige nadeel is dat het soms enkele maanden duurt voordat het resultaat merkbaar wordt en niet iedereen heeft voldoende geduld daarvoor. Bij oudere kinderen kunnen ook andere traumata een rol spelen. Zij vallen en botsen vaker dan wij denken of waarnemen. Vaak kunnen zij veel van deze ervaringen niet goed meer herinneren.

Bron: W.J. Zweerts de Jong


 

 


 


View My Stats