Made in China gebit


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Made in China = zware metalen in uw gebit


Na een bericht in een Belgische krant heb ik contact opgenomen met deze Belgische volksvertegenwoordiger die waarschuwt voor opnieuw een giftig produkt uit het land der toxines en zware metalen - China. Na vergiftigd dierenvoer waarbij alleen al in de VS 50 miljoen blikjes uit de handel zijn genomen blijken nu ook steeds meer tandartsen chemische tijdbommen te hebben geplaatst in de monden van goedgelovige burgers.

Lees onderstaand bericht maar eens en de vragen hierover die gesteld zijn in het Belgische parlament.Ik wil Raf Terwingen bedanken voor zijn inzet in deze zaak.

Het lijkt een herhaling te worden van het amalgaam drama. De ziekenfondsverzekerde kreeg kwik in het bekkie want was lekker goedkoop en ging lang mee. De particulier verzekerde was beter af en kreeg al vrij snel witte vullingen. Nog altijd wil bij de oude garde tandartsen het muntje niet vallen. Toxische metalen horen niet in je gebit en zeker niet in een gebied maar de hersenen, ogen, orgen, kaakholtes en zenuwgestel flinke schade kunnen oplopen door ophopingen van toxines en ontstekingen veroorzaakt door een verzwakt immuunsysteem. Je hebt geen idee wat dit soort metalen op termijn aan chronische aandoeningen kunnen veroorzaken.....

Ron


Gebruik minderwaardige producten/samenstellingen in kunstgebitten en afgeleide producten verontrustend.

Volksvertegenwoordiger Raf Terwingen vraagt minister van Volksgezondheid dringend actie te ondernemen. In het kader van een bedrijfsbezoek aan een tandtechnisch labo waar volksvertegenwoordiger Raf Terwingen aan deelnam, drukte de bedrijfsleiders maar ook een aanwezige medewerkster van de Europese Commissie hun ongerustheid uit over het toenemend gebruik door tandartsen van bepaalde goedkopere maar helaas ook minderwaardige producten.

Situering

o Tandtechnische labo's zijn gespecialiseerd in de productie en het herstellen van alle mogelijke kunstgebitten en afgeleide vormen. De klanten zijn voornamelijk tandartsen, maar ook kaakchirurgen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingshuizen, …

o Meer en meer vangt men signalen op dat tandartsen onder andere via het internet producten aankopen in China en andere lage loonlanden om op die manier de kostprijs van tandprothesen te kunnen drukken.

Probleem

o De producten zijn weliswaar goedkoper. Zij zijn helaas ook van mindere kwaliteit en sneller aan herstelling en vervanging toe.

o Erger nog! De producten bevatten veelal toxische bestanddelen zoals lood, zink en magnesium. Bestanddelen waarvan het gebruik in BelgiŽ en Europa reeds wettelijk verboden is omwille van de ernstige gezondheidsrisico's voor de patiŽnt.

o De vrees van de tandtechnici is niet uit de lucht gegrepen of ingegeven uit commerciŽle beweegredenen. De Europese Commissie is reeds gealarmeerd. Zo zou men via de lidstaten de tandartsen wil bevragen over de toestand op het terrein om alzo een zicht te krijgen op de precieze aard en omvang van het probleem.

Voorstellen van aanpak

Het is geenszins de bedoeling van Raf Terwingen een paniekreactie te veroorzaken. Toch meent hij dat er dringend een aantal maatregelen moeten worden genomen ter bescherming van de volksgezondheid.

o PatiŽnten hebben recht op volledige en duidelijke informatie. De uitdrukking 'Goedkoop = duurkoop' is hier op zijn plaats.

o De belangrijkste informatieverstrekker voor de patiŽnt is de tandarts of tandtechnicus. Sensibilisering van deze beroepsgroep is essentieel.

o De medische sector is per definitie goed gecontroleerd. Naar analogie met de voedselveiligheid waar er een veelheid aan Europese regelgeving bestaat, dient ook dit probleem aangepakt op Europees niveau.

o Dat patiŽnten kiezen voor goedkopere alternatieven is logisch. Immers, de kostprijs van een tandprothese is vrij hoog en slechts voor bepaalde prothesen krijgt de patiŽnt een (gedeeltelijke) tussenkomst van de ziekteverzekering. Het verhogen van de tussenkomsten voor tandprothesen - ook de ziekenfondsen pleiten hier al langer voor - zou op termijn ook budgettair wel eens een goede zaak kunnen zijn. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. De aankoop van een goede tandprothese voor iedereen mogelijk maken, beter dan het moeten tussenkomen in de behandeling van gezondheidsproblemen tengevolge het dragen van een slechte tandprothese.

Volksvertegenwoordiger Raf Terwingen zal eerdaags minister van volksgezondheid Onckelinx interpelleren over deze problematiek: "Concreet wil ik van de minister horen of zij op de hoogte is van het probleem, al dan niet via de Europese Commissie, en hoe zij dit gaat aanpakken. Ook vind ik dat het verhogen van de tussenkomst voor tandprothesen ernstig moet overwogen worden. Ik ben er mij van bewust dat onze uitgaven in kader van de ziekteverzekering onder controle moeten gehouden worden. Maar ik herhaal. Als patiŽnten om financiŽle redenen (noodgedwongen) kiezen voor minderwaardige alternatieven, kan dit de ziekteverzekering op termijn wel eens zuur opbreken."

Voor meer informatie

Raf Terwingen
Federaal volksvertegenwoordiger

 

 

MONDELINGE VRAAG IN COMMISSIE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGER TERWINGEN AAN DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID LAURETTE ONKELINX OVER MAATREGELEN MET BETREKKING TOT GEBRUIK VAN BEPAALDE PRODUCTEN/SAMENSTELLINGEN IN KUNSTGEBITTEN EN AFGELEIDE VORMEN

Enkele dagen geleden nam ik deel aan een bedrijfsbezoek in een tandtechnisch labo. Tandtechnische labo's zijn gespecialiseerd in de productie en het herstellen van alle mogelijke kunstgebitten en afgeleide vormen. De klanten zijn voornamelijk tandartsen, maar ook kaakchirurgen, ziekenhuizen, rust- en verzorgingshuizen. Een fenomeen dat deze mensen zorgen baart, is het toenemend gebruik door tandartsen van bepaalde goedkopere maar helaas ook minderwaardige producten. Meer en meer vangt men signalen op dat tandartsen onder andere via het internet producten aankopen in China en andere lage loonlanden om op die manier de kostprijs van tandprothesen te kunnen drukken. Dat patiŽnten kiezen voor deze goedkopere alternatieven is logisch. Immers, de kostprijs van een tandprothese is vrij hoog en slechts voor bepaalde prothesen krijgt de patiŽnt een (gedeeltelijke) tussenkomst van de ziekteverzekering. Wat vele tandartsen, laat staan patiŽnten, echter niet weten is dat deze goedkopere producten van minderwaardige kwaliteit zijn en dus ook sneller toe aan herstelling of vervanging. Maar - erger nog - dat zij veelal toxische bestanddelen bevatten als lood, zink en magnesium.   Bestanddelen waarvan het gebruik in BelgiŽ en Europa reeds wettelijk verboden is omwille van de ernstige gezondheidsrisico's voor de patiŽnt. De vrees van de tandtechnici is niet uit de lucht gegrepen of ingegeven uit commerciŽle beweegredenen. De Europese Commissie is reeds gealarmeerd. Zo verneem ik dat men via de lidstaten de tandartsen wil bevragen over de toestand op het terrein om alzo een zicht te krijgen op de precieze aard en omvang van het probleem.


Graag had ik van de minister vernomen:

1. Bent u op de hoogte van deze problematiek in BelgiŽ?

o Zo ja, zijn er reeds stappen ondernomen ter bescherming van de patiŽnt?

o Zo nee, kunt u mij zeggen welke stappen u gaat zetten om u te informeren en binnen welke termijn?

2. Werd u reeds gecontacteerd door de Europese Commissie met betrekking tot de bevraging van de Belgische tandartsen en zo ja zijn er al concrete acties gepland?


Video - Lead In Dental Work


Chinese tandkronen zijn giftig

Volgens hem werken zowel in BelgiŽ als in Nederland tandartsen met goedkope tandprothesen uit China. Een Chinese kroon kost slechts de helft van wat een gespecialiseerd laboratorium hier rekent.

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/opmerkelijk/articleview/)/
components/actueel/rtlnieuws/2008/05_mei/02/opmerkelijk/
0502_1300_chinese_kronen_giftig.xml


Loodbesmetting uit China geÔmporteerde kroon

Uit een onderzoeksverslag van WBNS-TV uit Columbus, Ohio blijkt dat een uit China geÔmporteerde tandtechnisch werkstuk lood bevat. De zaak kwam aan het licht toen een 73 jarige vrouw een advocaat inhuurde om haar tandarts voor het gerecht te dagen. ‘Zij had significante complicaties en reacties en infecties die te herleiden zijn van de restauratie die uiteindelijk moest worden verwijderd’, aldus Bennet Napier van de NADL, de Amerikaanse branchevereniging voor tandtechnische ondernemers.

http://www.mijnmond.info/nieuws.php?id=1


Video - Lead Contamination Found In Outsourced Crowns


The effect of lead on your health

This fact sheet answers the most frequently asked health questions (FAQs) about lead. For more information, call the ATSDR Information Center at 1-800-232-4636. This fact sheet is one in a series of summaries about hazardous substances and their health effects. It is important you understand this information because this substance may harm you. The effects of exposure to any hazardous substance depend on the dose, the duration, how you are exposed, personal traits and habits, and whether other chemicals are present.

http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts13.html


Cheap dental crowns from China may contain dangerous levels of LEAD

Dentists who use cut-price and potentially deadly crowns and dentures from China are putting their patients at risk, it was claimed today.

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?
in_article_id=528615&in_page_id=1770


Video - Effects of dental crowns


 

 


 


View My Stats