antikwakvereniging


logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

De Nederlandse antikwakvereniging


We kunnen rustig slapen want de antikwakvereniging zal ons wel beschermen tegen al die gevaarlijke alternatieve therapeuten en wetenschappers die maar enigzins last krijgen van andere inzichten.

De zaak van Sylvia Millecam laat goed zien hoe het spelletje wordt gespeeld. Als er een alternatieve arts faalt of blundert dan moet gelijk de hele sector worden gemangeld en mogen deze artsen met volledige naam in de krant komen. De media papagaaien zonder kritische houding de stellingen van de antikwakvereniging klakkeloos door en zien de leden van deze moderne heksenjacht brigade als echte experts die alles schijnen te weten van accupunctuur, kruiden en de vele therapie vormen.

Jaja, het heeft meer de vorm van een medische inquisitie tegen de gevaarlijke andersdenkenden die de medicijnmannen handel in gevaar kunnen brengen. Gaat het echt om het belang van de patiŽnt die in het web van de alternatieve therapeut zou kunnen eindigen of gaat het gewoon weer om bescherming van de eigen garde.

Misschien is het tijd om eerst eens de eigen sector onder de loep te nemen. De misstanden in ziekenhuizen, de ruzies onderling, de nauwe banden met de farmacie etc etc. Ik denk dat je daar wel een goede dagtaak aan zou hebben. Gelukkig beginnen steeds meer artsen in te zien dat de reguliere zorg ook haar beperkingen kent en niet alles kan oplossen.

Ik zou dan ook zeggen, verbeter de medische wereld en begin bij jezelf.

Hoeveel mensen zijn er niet overleden die blind op de reguliere zorg vertrouwden ? Op advies van de arts een chemo gevolgd en toch overleden, is dit dan ook een arts aan te rekenen?

Verder wil ik Tedje van Asseldonk bedanken voor het pakkende artikel hieronder.....

Ron


Renckens valt Rector aan, acupunctuur is onzin

Onze geliefde opponent Dr Renckens haalt weer fel uit. Op de website van de vereniging tegen de kwakzalverij. Nu haalt hij uit naar de rechtor magnificus van de VU. Want die waagde het, om een meta-analyse naar de effecten van acupunctuur bij IVF te publiceren in het medische vakblad BMJ. Renckens kopt de regel in: Acupunctuur helpt bij IVF, met de zegen van de rector. Hij begint nu toch echt Don Quichotte te worden.

http://www.iocob.nl/wetenschap/renckens-valt-rector-aan-acupunctuur-is-onzin.html

xxx

http://www.fonteine.com/antikwakvereniging.html
http://www.fonteine.com/kwakzalverij.html


Antikwak club leeft weer op - hellevuur wordt weer opgestookt...

Sept 2007

De antikwakclub onder de bezielende leiding van medisch fundamentalist Renckens bloeit helaas weer op. Na de aderlating van een terecht verloren proces ging men met de collectezak rond en haalde men weer de nodig pegels op, benieuwd of big pharma ook heeft bijgedragen. Maar gelijk is het vagevuur weer opgelaaid en een nieuwe ronde van deze moderne Spaanse inquisitie is weer begonnen. Ik heb geen zin meer om het nieuwe lijstje van nominaties te noemen, helaas ben ik weer niet genomineerd voor hun prijs voor kwakzalverij, ben misschien teveel een bijtertje.....

Het clubje kiest liever professoren of organisaties die wat passiever zijn of niet terugbijten. Antikwak aanhangers bij de Volkskrant zullen zeker het lijstje wel weer publiceren en het volk beschermen tegen de grote boze wolf aka de complementaire geneeskunde.  Maar publiek wordt gelukkig steeds wijzer en prikt wel door die onzin heen. Als deze "wijze" heren echt mensenlevens willen redden dan eerst maar eens de medische missers in eigen kring aanpakken. Dan wordt dat donatiegeld ook eens nuttig besteedt ipv gebruik voor heksenjachten door deze club achterhaalde schriftgeleerden.

Ron


Jubileumcongres antikwakvereniging

door Tedje van Asseldonk, bioloog en zelfstandig onderzoeker

Op zaterdag 12 november 2005 vierde de Nederlandse Vereniging
tegen de Kwakzalverij (VTdK) haar 125-jarig bestaan met een
jubileumcongres. Op haar website vermeldt zij tevreden: "Nog
zeer recent was de Amsterdamse rechtbank van mening dat de term
kwakzalver wel degelijk gebruikt mocht worden om er artsen mee aan te
duiden die onzinnige therapieŽn toepassen.

Een beter cadeau voor het 125 jarig bestaan had de Vereniging niet
kunnen krijgen." Sprekers op dit congres waren onder meer minister
Hoogervorst en hoofd van de Inspectie Gezondheidszorg
Herre Kingma. Tevens vond voor de derde keer de uitreiking van de
mr. Kackadorisprijs plaats, een soort gouden eikel, die door de VTdK
jaarlijks wordt uitgereikt. In dit artikel houdt Tedje van
Asseldonk, bioloog en onderzoeker, de VTdK tegen het licht.

In hoeverre is er sprake van wetenschappelijk verantwoord handelen
door de VTdK?

De vereniging is er trots op dat zij met 1500 leden internationaal
de grootste Quackwatch society is. Het is echter een misverstand dat dit
een grote groep artsen en apothekers zou zijn. Een belangrijk deel
van de leden behoort tot andere beroepsgroepen. Daarbij is de
beroepsgroep journalisten ruim vertegenwoordigd. Elk persbericht van
de VTdK is goed voor lekker lachen op de redactie en krijgt ruime
aandacht, evenals de congressen. Sterker, er wordt bijna geen bericht
geschreven over complementaire of alternatieve geneeswijzen in de
Nederlandse kwaliteitspers (of programma gemaakt op de TV) zonder
dat er een "expert" van de VTdK aan het woord komt. Daarbij valt op
dat bijvoorbeeld de "expert" op het gebied van de medische historie
geen sociaal wetenschapper maar een gynaecoloog is en de "expert"
op het gebied van de geneeskruiden geen arts of apotheker, maar een
HBO-technicus (ing).

De vereniging verzet zich dus niet tegen autodidactisch verworven
expertise. Niettegenstaande de onwetenschappelijke samenstelling
van de eigen gelederen worden zonder aarzeling gerenommeerde
personen en instanties genomineerd voor de mr. Kackadorisprijs (en
zo in hun eigen vakgebied publiekelijk "te kakken" gezet).

Nominaties Kackadorisprijs
De negatief bedoelde prijs wordt toebedeeld aan personen of
instanties die zich onverdienstelijk hebben gemaakt door en voor
kwakzalverij in Nederland. De vaak tendentieuze aantijgingen die de
VTdK over personen de publieke ruimte in slingert, zijn niet voor
herhaling vatbaar. De genomineerde instanties komen uit onverwachte
hoek. In 2003 was het bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde, omdat zij een werkgroep tolereert
van homeopathisch werkende dierenartsen; de Federatie Medisch
Wetenschappelijke Verenigingen, omdat zij de vereniging voor
fytotherapie heeft toegelaten (door de VTdK beticht van "dubieuze
brouwsels verstrekken"); de Integrale Kanker Centra's in Noord/Oost
Nederland, die patiŽnten ook voorlichten over complementaire
behandelwijzen en verzekeraar Achmea omdat die een vergoedingsregeling
heeft voor niet-reguliere geneeswijzen.

In 2004 was de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de UU aan
de beurt, omdat daar de apothekers in spe wordt verteld wat er wordt
verstaan onder homeopathische en fytotherapeutische bereidingen. Verder
de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde omdat ze de leden van de
Nederlandse Vereniging voor Biologische Tandheelkunde niet royeert en de
Mondriaan onderwijsgroep, omdat die in het curriculum voor verpleegkundigen  een module complementaire zorg aanbiedt. Dit jaar zijn er weer negen genomineerden, onder meer de Hogeschool van Utrecht, waar de faculteit gezondheidszorg een cursus over complementaire behandelwijzen programmeerde; de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Kinderen omdat zij ging samenwerken met de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie en het KISS-syndroom erkent; en Teleac vanwege de hobby-TV-cursus: Kruiden in de roos.

Een opmerkelijk persbericht werd op 7 oktober 2005 geplaatst:

"Vereniging tegen de Kwakzalverij trekt nominatie Medische
Faculteit Maastricht in.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de vakgroep Psychiatrie
en Neuropsychologie van de Medische Faculteit van de Universiteit
Maastricht in verband gebracht met kwakzalverij. De nominatie berust
op een misverstand dat door de Vereniging hieronder nader wordt
toegelicht. Na overleg met de Universiteit heeft de Vereniging de
tekst van de betreffende nominatie op de shortlist van haar website
aangepast. Met het afgeven van deze gezamenlijke verklaring wordt
de nominatie van de Medische Faculteit Maastricht ingetrokken.

De Universiteit Maastricht, bij monde van de faculteit Geneeskunde,
neemt afstand van alle vormen van kwakzalverij. De Universiteit kan
zich goed vinden in het uitgangspunt van de Vereniging tegen de
Kwakzalverij, namelijk: behandelmethoden van alternatieve genezers
te beoordelen op basis van wetenschappelijke feiten. In de wetenschap
wordt betrouwbaar vastgesteld of een behandeling ook daadwerkelijk
bijdraagt aan de verbetering van de gezondheid of aan de genezing.
Bestuur Vereniging tegen de Kwakzalverij en College van Bestuur
Universiteit Maastricht"

De toelichting op de nominatie bestaat uit het zwartmaken van de
betreffende hoogleraar, waarvan de universiteit zich (nu plotseling?)
distantieert. Omdat het dienstverband met deze persoon
beŽindigd is, ontspringt de faculteit de dans en wordt de persoon
genomineerd. Getuigt deze gezamenlijke verklaring van spontaan
geformuleerde eensgezindheid, of is het een afgedwongen
"schietgebedje"? Van collega's weet ik, dat verschillende
instanties erg in hun wiek zijn geschoten door hun nominatie, en dat
degenen, die erom bekend staan sympathie te koesteren voor
alternatieve genezers, flink de wind van voren krijgen. Zo bereikt
de VTdK met minimale inzet van middelen toch haar doel. Serieus
onderzoek naar de effectiviteit van onconventionele behandelwijzen
wijst ze consequent van de hand. Wie zich daarmee bezig houdt kan
op beschimping rekenen en feitelijk op een beroepsverbod als
wetenschapper in Nederland, zoals uit dit voorbeeld blijkt.

Doelstelling vereniging wetenschappelijk?

Wat wil de jubilaris, wat is het object, waartegen zij strijdt?
(om de titel van de lezing van Kingma te gebruiken: "Toezicht op
kwakzalvers: alle verlies is winst").

Definitie en doelstelling staan op de VTdK website: "Onder
kwakzalverij verstaan we het toepassen van behandelmethoden en/of
onderzoeksmethoden waarvan het nut niet wetenschappelijk is
aangetoond. We onderscheiden kwakzalverij in engere zin, dat wil
zeggen bedreven door niet-artsen (voorheen onbevoegden), en zogenoemde
medische kwakzalverij: het toepassen van waardeloze therapieŽn door
artsen. Omdat juist artsen door hun wetenschappelijke opleiding
beter zouden moeten weten, verdient medische kwakzalverij zo mogelijk
nog krachtiger bestrijding dan kwakzalverij in engere zin."

Met andere woorden, de VTdK tolereert geen enkele nieuwe weg die
een zorgverlener wil bewandelen voor de patiŽnt die geen verlichting
heeft gevonden bij de standaardtherapie. Een regelrechte aanval op de
vrije keus van patiŽnt en arts. Daarmee zet ze de medische ontwikkeling
volkomen stil. Of toch niet? Bestuurslid en congresvoorzitter Timmerman
pleitte onder meer in het blad van de apothekersvereniging (14/1/2005)
voor meer steun aan de farmaceutische industrie door de Nederlandse
overheid. En zowaar, ministers die nergens geld voor hebben, gaan nu toch
zorgen dat er een groot farmaceutisch kenniscentrum komt.

De laatste tijd is de farmaceutische industrie nogal eens negatief
in het nieuws. Waarom worden we dagelijks lastig gevallen met reclame
voor Viagra? Proberen ze ons niet te lang de gevaarlijke pijnstillers
en statines aan te smeren? Werken de pillen slechts bij enkele
tientallen procenten van de mensen? Allemaal interessante
thema's voor een VTdK, maar niets daarvan is terug te vinden op
hun website.

Toch is die website erg uitgebreid. Onder meer stelt daar een artikel
van gynaecoloog Renckens Het begrip kwakzalver in de hedendaagse
publiciteit, Zoals de Congregatie voor de Geloofsleer te Rome uitmaakt
wie ketter is en wie niet, zonder ruggespraak met wereldse juristen,
zo maakt de scientific community der geneeskunde uit wie echte geneeskunde biedt en wie kwakzalverij

De VTdK verzet zich hevig tegen de waarnemingen van mensen die
(menen te) zijn geholpen door complementaire zorgverleners, en tegen
deze zorgverleners, zelfs als zij goed opgeleid zijn en integer en
serieus patiŽnten proberen te helpen. Maar hoe wetenschappelijk is
de VTdK zelf?

Resultaat: stilstand wetenschappelijk onderzoek

De VTdK noemt de Engelse healthwatch society haar tegenpool. Deze
vereniging stimuleert wel studenten om serieus onderzoek te doen naar
alternatieve behandelwijzen, en zij is kritisch naar zowel reguliere als alternatieve claims. Dit jaar kent zij haar (positieve!) prijs toe aan professor Ernst van de afdeling Complementair Geneeskunde van de Universiteit Exeter. Een afdeling die in Nederland nog nergens bestaat vanwege de grote invloed die de VTdK heeft op pers en universiteiten. Recent zijn er vanuit
patiŽntenverenigingen verzoeken gekomen aan de collectebusfondsen
om ook eens geld te stoppen in onderzoek naar complementaire
behandelwijzen.

Het NIVEL rapporteert jaar na jaar dat chronisch zieken hier ruim
en naar tevredenheid gebruik van maken, maar het geld dat wordt
opgehaald gaat alleen naar regulier onderzoek. In een interview over
deze kwestie zegt Koene, bestuurslid en hoofdredacteur VTdK-website,
tevens adviseur bij de Nierstichting, dat er geen onderzoek verricht
moet worden op grond van de absurde theorieŽn, waarop de meeste
alternatieve behandelwijzen gebaseerd zijn. Onderzoek naar
alternatieve en complementaire behandelwijzen is niet in het
belang van de patiŽnt.

Volgens de heer Koene komen de gezondheidsfondsen als zij onderzoek
laten verrichten naar alternatieve en complementaire behandelwijzen
negatief in de publiciteit. "Er zijn genoeg journalisten die hierover
negatief zullen berichten. Dit onderwerp is op het moment heel
aantrekkelijk voor journalisten. Daarnaast zullen de gezondheidsfondsen
ook donateurs kwijtraken." Aldus het rapport aan de Fondsverwervende
Instellingen (2004).

Dit is niet grappig meer. Mede door toedoen van de VTdK staat het
wetenschappelijk onderzoek naar complementaire behandelwijzen en
natuurproducten in ons land op tientallen jaren achterstand. Toch zijn
dit zaken die overal ter wereld maatschappelijk een steeds grotere
betekenis hebben gekregen, zo ook, tegen de verdrukking in, in Nederland.

Gefeliciteerd, jubilaris!

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door drs A.G.M.
van Asseldonk, bioloog, zelfstandig gevestigd docent/onderzoeker.


ANTI-ALTERNATIVE "QUACKBUSTERS" HAVE GIANT COURT LOSSES ON 2 CONTINENTS: HOLLAND, PENNSYLVANIA & CALIFORNIA COURTS RULE AGAINST THEN

Recent rulings in Amsterdam, Pennsylvania and the Supreme Court of California are heavy blows to the Quackwatch anti-chiropractic and anti-alternative medicine organizations. After years of being labeled a"quack," defamed and ridiculed professionally, " Dr. Maria Sickesz won a great victory in Amsterdam, Holland early June 2007. The Netherlands Appeals Court ordered the "Vereniging tegen de Kwalzalverij" (Association Against Quackery, which is the Dutch version of the so-called "Quackbusters" ) to cease and desist from using the demeaning, subjective and pejorative term "quack." This group is linked extensively on their website with the American "quackwatch" headed by Stephen Barrett, who also has suffered several legal defeats recently.

The Justices recognized that this group's affinity for giving demeaning labels to doctors with whose practices they disagreed was a way of shutting down emerging science. They were also ordered to publish a public retraction in two widely circulated newspapers, which is estimated to cost around thirty thousand euro dollars and has been said will bankrupt this highly controversial association. Dr. Sickesz developed a kind of healing called orthomanual therapy which integrates chiropractic practices. For several decades the "quackbuster" organizations around the world have waged legal and public relations wars against chiropractors and other non traditional practitioners, demonizing them with their biased campaigns. In June, for the second time, Barrett lost a case in a Pennsylvania Appeals Court against a local and respected chiropractor. Suing Dr. Tedd Koren has definitely backfired on the longtime head of the quackwatch empire. During this case, Barrett had to reveal that he had failed his psychiatric medical board tests and was never board certified for the decades he practiced. Board certification protects patients.

Barrett Vs Rosenthal
http://www.breastimplantawareness.org/barrettvsrosenthal.htm

was decided in November, 2006 against Barrett and his co-plaintiffs, Terry Polevoy and Christopher Grell. Though Barrett had claimed he was "defamed" and "libeled," the Supreme Court Justice's final words in the decision were, "As the lower courts correctly concluded, however, none of the hostile comments against Dr. Barrett alleged in the complaint are defamatory." In May, 2007, Barrett and Polevoy were ordered to post bonds of over $433,000 in this case. In an earlier court loss, Barrett and fellow "National Council Against Health Fraud" member, Wallace Sampson, were ruled to be "biased and unworthy of credibility" in a case they lost against King Bio, a homeopathtic remedy company.

SOURCES:
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article433699.ece/
Wie_zalft_er_dan_wel_kwak

http://www.BreastImplantAwareness.org/BarrettVsRosenthal.htm
http://www.HumanticsFoundation.com/kingbio.htm
http://www.associatedcontent.com/article/282560/court_
victory_for_chiropractors_against.html


Meer over deze fundamentalistische club van medici

Comeback van de heksenjacht

http://www.fonteine.com/kwakzalverij.html

 

 

 


 


View My Stats