logo.jpg (7231 bytes)

Google

Deze pagina is verouderd - ontvang onze nieuwtjes per email

 

Antibiotica


Antibiotica, immuniteit en kanker

Het regelmatig gebruik van antibiotica kan in verband gebracht worden met een relatief verhoogd risico op het ontstaan van bepaalde soorten kanker. Dat is het besluit van Finse wetenschappers die verbonden zijn aan het nationaal instituut voor gezondheidszorg in Helsinki. De onderzoekers bekeken de medische dossiers van drie miljoen mensen. Men ging na hoeveel maal deze grote groep mannen en vrouwen gedurende de periode 1995-1997 gebruik had moeten maken van antibiotica. Gedurende de jaren 1998 tot 2004 kreeg ongeveer vijf procent van deze drie miljoen mensen een kankerdiagnose te horen.

Volgens de wetenschappers beschadigen een aantal antibiotica, in ernstige mate, de darmflora. Die vervult een cruciale rol in het afweermechanisme van ieder individu.

Kilkkinen A, Rissanen H, et al. Antibiotic use predicts an increased risk of cancer, Int J Cancer, 2008 Nov 1;123(9):2152-5.

Bron: http://www.fache-instituut.be/   

Tip: Remco


Artsen schrijven onnodig vaak risicovolle antibiotica voor

Artsen schrijven onnodig vaak 'risicovolle' antibiotica voor. Dat blijkt uit gegevens van de Stichting Werkgroep Antibioticagebruik (SWAB), een door de overheid ingestelde vereniging van medische microbiologen, specialisten en apothekers. In bestaande richtlijnen voor antibioticagebruik wordt geadviseerd om voor ongecompliceerde infecties van bijvoorbeeld blaas of longen, 'gewone', gangbare antibiotica voor te schrijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen, voor gecompliceerde infecties, of bij bijvoorbeeld zwangere vrouwen of patiŽnten met bijkomende aandoeningen, kunnen de meer risicovolle antibiotica worden voorgeschreven. Zogenaamde risicovolle antibiotica zijn risicovol omdat er (veel) meer bijwerkingen kunnen optreden dan bij gangbare antibiotica. Maar het echte probleem is de resistentie: door onnodig vaak voorschrijven van risicovolle antibiotica neemt de resistentie van bacteriŽn tegen antibiotica toe. Een resistente bacterie is ongevoelig geworden voor antibiotica, en kan dus moeilijk (en soms helemaal niet meer) bestreden worden. Als op grote schaal dergelijke risicovolle antibiotica worden voorgeschreven, komen resistentie bacteriŽn die bijvoorbeeld urineweginfecties en geslachtziekten veroorzaken, ook steeds vaker voor. Dat kan een ernstig probleem zijn voor een individuele patiŽnt (zijn infectie kan niet bestreden worden), maar het is ook een gevaar voor de volksgezondheid. In landen zonder dergelijke antibiotica-richtlijnen is het aantal mensen besmet met bacteriŽn als MRSA vele malen hoger dan in Nederland. Ook het aantal ziektegevallen en de sterfte als gevolg van infecties is veel groter dan bij ons.

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)


Sarcasma - Antibiotica, schimmels en sinusitis

Eerst dit bericht:

Antibiotica hebben geen zin bij acute sinusitis
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=2249


Erg snel dat men dit ontdekt, al in 1999 vertelden namelijk Amerikaanse onderzoekers dat uit hun studie bleek dat bij 96% van de mensen met een chronische sinusitis een schimmel de oorzaak was. En wat moet je juist niet doen bij schimmels? U raadt het al, geen antibiotica !

Hopelijk valt het muntje nu wel......

Wat ik doe bij holte problemen is heel simpel, ik pak mijn neuskannetje en doe daar wat lauw water in met 1/4 theelepel zuiveringszout (natriumbicarbonaat). Slijm komt meteen los en zout ontsmet de slijmvliezen. Je kunt ook gewoon zout proberen......

Ron


Mayo Clinic Study Implicates Fungus As Cause Of Chronic Sinusitis

The researchers studied 210 patients with chronic sinusitis. Using new methods of collecting and testing mucus from the nose, they discovered fungus in 96 percent of the patients' mucus. They identified a total of 40 different kinds of fungi in these patients, with an average of 2.7 kinds per patient.

http://www.sciencedaily.com/releases/1999/09/990910080344.htm


Kuur afmaken?

Apothekers plakken trouwhartig een etiketje 'Kuur afmaken' op alle antibiotica, want, zeggen zij, anders ontstaat resistentie en wordt de bacterie ongevoelig voor het geneesmiddel. Dat advies stamt waarschijnlijk uit de tijd van de tuberculose: de verwekker daarvan kon inderdaad resistent worden. Maar voor het overige zijn er eigenlijk geen bacteriŽn die zo snel kunnen veranderen dat ze zich tegen de kuur kunnen verweren. Hoe langer een kuur duurt, hoe meer ook de nuttige bacteriŽn in ons lichaam er last van hebben, en bovendien komen er, via de urine, meer antibiotica in het milieu. Een stevige mep werkt bij bacteriŽn beter dan langdurig duwen, en als de infectie is bestreden, kan met de kuur worden gestopt: 'Alleen de tijd die nodig is de infectie te bestrijden bepaalt de noodzakelijke duur van de behandeling, en niet de arbitraire lengte van een antibioticakuur,' schrijven internist Jos van der Meer en apotheker Stephanie Natsch in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde van 28 augustus 2004 (jg. 148, p. 1720-1723).


Dringend behoefte aan alternatieven voor Antibiotica

Het RIKILT, het Wageningse Instituut voor Voedselveiligheid heeft een contract afgesloten met het ministerie van LNV voor het project Fyto-V. Dit project moet de toepassing van geneeskrachtige planten in voeders, voederadditieven en fytotherapeutische geneesmiddelen in de veehouderij dichterbij brengen. Er zijn te weinig plantaardige middelen beschikbaar waarvan de werkzaamheid degelijk is onderbouwd. Dit project is geagendeerd door de biologische veehouders in het kennisnetwerk Bioconnect.

De Europese regelgeving voor biologische landbouw schrijft voor dat alleen “chemisch gesynthetiseerde allopathische geneesmiddelen” (o.a. antibiotica) gebruikt mogen worden als er geen werkzaam alternatief middel beschikbaar is. Biologische veehouders proberen in eerste instantie via preventieve (management)maatregelen te voorkomen dat hun dieren ziek worden. Gebeurt dat toch dan gebruikt men bij voorkeur natuurproducten. Echter het blijkt dat de werking van deze producten te wisselend is en matig onderbouwd. Hierdoor vallen biologische veehouders vaak terug op antibiotica en andere reguliere diergeneesmiddelen, hetgeen ongewenst is.

Voor ook de gangbare veehouderij is het van groot belang op verantwoorde wijze met medicijnen om te gaan. Door antibioticagebruik in de veehouderij bestaat het risico van resistentievorming. Recent bleek dat het antibioticagebruik in de totale Nederlandse veehouderij in 2005 is toegenomen met 12%. Minister Veerman uitte hierover zijn zorgen (zie ook het FIDIN rapport hierover op www.fidin.nl).

Projectaanpak Fyto-V
In het project wordt gestart met een brede internationale inventarisatie van fytotherapeutica die gebruikt kunnen worden om veelvoorkomende aandoeningen bij melkvee, varkens en (leg)pluimvee te voorkomen en/of te behandelen. Met de meest kansrijke middelen wordt in Nederland onderzoek opgestart. Zo nodig worden de producten chemisch gekarakteriseerd en wordt de werkzaamheid gecontroleerd in laboratoria. Daarna komen praktijkstudies studies aan bod. Ook wordt de wetgeving in Nederland en Europa op dit terrein onder de loep genomen om te komen tot een advies voor betere regelgeving. Het ministerie van LNV heeft € 500.000,- beschikbaar gesteld.

Reacties
Maurits Steverink, kennismanager van Bioconnect, verklaart: “Er is grote behoefte aan alternatieven en dit vakgebied staat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling. Eigenlijk onbegrijpelijk. Met dit project hebben we de mogelijkheid om fytotherapie in Nederland echt op de kaart te zetten en een flinke start te maken.”

Kees Beukelman, voorzitter van de NVF, zegt: “Vanuit onze doelstelling, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar fytotherapie, kan ik dit project alleen maar toejuichen. De sectoren van humane en diergezondheidszorg moeten allebei kritisch kijken naar het aanbod en het kaf van het koren zien te scheiden.”

Uitvoerders van het project zijn:
- Het RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid, onderdeel van Wageningen UR
- Het Instituut voor Etnobotanie en ZoŲfarmacognosie (IEZ)
- Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF)
- De Afdeling Veterinaire Farmacologie en Toxicologie / Faculteit Diergeneeskunde
- PhytoGeniX / Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht
- De Animal Science Group (ASG), onderdeel van Wageningen UR
- Het Louis Bolk Instituut uit Driebergen
- Kennisnetwerk Bioconnect (www.biologica.nl/bioconnect)


Video - Drs Trentelman interview - Candida en antibiotica

Een interview met mijnheer Trentelman over de veelbelovende werking van Natriumbicarbonaat als behandel middel voor kanker en de noodzaak om deze en andere alternatieven voor chemo-therapie nader te onderzoeken.

http://www.voorennadediagnose.nl/Resistentie tegen antibiotica onderzocht

Hoe meer antibiotica gebruikt worden, hoe resistenter bacteriŽn worden. De vraag is: hoe resistent zijn welke ziekteverwekkende bacteriŽn tegen welke antibiotica? Het NIVEL zocht het uit in de huisartsenpraktijk. Een besmetting met de Staphylococcus aureus bacterie kan leiden tot gevaarlijke longontstekingen en wond-, huid- en urineweginfecties. De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid heeft het NIVEL dan ook gevraagd onderzoek te doen naar de antibiotica-gevoeligheid van deze bacterie. Bij patiŽnten die om een heel andere reden bij de huisarts kwamen en die nergens een infectie hadden, werd in 27 huisartsenpraktijken een monster (neuswat) afgenomen. Het bacteriologisch laboratorium van het academisch ziekenhuis Maastricht isoleerde uit 671 van de in totaal 2856 watten (23%) een Staphylococcus aureus bacterie. Deze bacteriŽn werden onderzocht op hun resistentie tegen verschillende soorten antibiotica.

http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=8150


Gebruik antibiotica belangrijkste risicofactor voor darmbacterie

Het gebruik van bepaalde antibiotica blijkt de belangrijkste risicofactor voor de ontwikkeling van de darmbacterie Clostridium difficile (CDAD) te zijn. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) vandaag publiceren naar aanleiding van de uitbraak in mei 2005 van ernstige diarree door deze bacterie in het ziekenhuis in Harderwijk. De resultaten van de studie tonen aan dat een deel van de tot nu toe geconstateerde risicofactoren voor CDAD slechts algemene factoren zijn voor het krijgen van diarree in een ziekenhuis. Beperking van het gebruik van bepaalde risicoantibiotica wordt gezien als de belangrijkste oplossing om CDAD problemen in ziekenhuizen te voorkomen en uitbraken te bestrijden.

Bron: http://www.lumc.nl/Actueel/


Antibioticakuur bij longontsteking kan veel korter

‘Genoeg is genoeg.’ Met die drie woorden vat AMC-internist Jan Prins een publicatie samen die 9 juni is verschenen in het British Medical Journal. De boodschap: bij een longontsteking volstaat vaak een antibioticakuur van drie dagen, in plaats van de thans gangbare zeven tot tien dagen. Dat blijkt uit een klinische multi-center trial van het AMC en acht andere Nederlandse ziekenhuizen. Een kortere kuur voorkomt niet alleen onnodig medicijngebruik, maar verkleint ook het risico op de zo gevreesde antibiotica-resistentie.

Driekwart van alle antibiotica wordt voorgeschreven aan patiŽnten met een longontsteking of andere luchtweginfecties. De meeste (huis)artsen geven in zo’n geval een kuur van zeven ŗ tien dagen, maar dat blijkt meer gewoonte dan wijsheid. Wat is dan wťl de beste behandeling voor longontstekingen? Daarvoor bestond tot nu toe geen gedegen wetenschappelijk bewijs.Dankzij de afdeling Inwendige Geneeskunde van het AMC lijkt dat te veranderen. Volgens arts-onderzoekers Rachida el Moussaoui en Jan Prins is een kuur van drie dagen genoeg. Althans, als een patiŽnt met een longontsteking in die periode voldoende is hersteld kan het lichaam vervolgens zťlf de boel opknappen – zonder hulp van antibiotica. Dat baseren beide AMC’ers op een klinische trial onder bijna 120 patiŽnten, waarvan zij de resultaten samen met collega’s publiceerden in het British Medical Journal. Prins: ‘De meeste bacteriŽle longontstekingen worden veroorzaakt door pneumokokken, die je gelukkig vrij makkelijk kunt uitschakelen met een antibioticum als amoxicilline.

Na drie dagen behandeling zagen wij in onze studie gemiddeld hetzelfde effect als na acht dagen.’ Volgens Prins botst deze aanpak niet met het bekende paradigma dat een antibioticakuur altijd afgemaakt moet worden om resistentie te voorkomen. ‘Volgens ons hoeft zo’n kuur slechts drie dagen te duren. Dan zijn de bacteriŽn dood, en dode bacteriŽn kunnen niet meer resistent worden. Sterker nog: hoe minder antibiotica er overall in de samenleving worden gebuikt, des te minder resistentie er ontstaat. Met een antibioticakuur die vijf dagen korter is valt dus veel winst te boeken.’Niet voor niets stelt het British Medical Journal in een begeleidend commentaar dat de gangbare behandeling van longontstekingen mogelijk aangepast kan worden op basis van deze studie. ‘Maar let op: allťťn voor longontstekingen, en allťťn als die niet te ernstig zijn’, benadrukt Prins. ‘Als je bij agressievere infecties na drie dagen stopt met antibiotica, komt een patiŽnt gegarandeerd in de problemen.’

Het AMC-onderzoek naar het optimaliseren van antibiotica-behandelingen staat overigens niet op zichzelf. Onlangs publiceerden zowel Indiaase als Pakistaanse artsen studies naar de behandeling van longontstekingen bij kinderen. Daaruit bleek dat het effect na drie dagen antibiotca geven net zo groot was als na vijf dagen.


Overmatig gebruik van antibiotica bij gekweekte vis bevordert resistentie van bacteriŽn en ziektes

Recent werd in het 'Environmental Microbiology' een nieuwe studie gepubliceerd waarbij men waarschuwt voor het overmatige gebruik van antibiotica bij kweekvis wat nadelig is voor zowel de vis als de consument.

Volgens Dr Felipe Cabello Van het New York Medical College wordt met name in ontwikkelingslanden niet biologische afbreekbare antibiotica gebruikt die lang aanwezig blijven in de aquacultuur. Wanneer resten van de antibiotica in vis produkten terecht komen zal dit ook effect hebben op de microflora van de mens. Dit maakt zowel de mens als dieren kwetsbaarder voor ziekten.


Standaard antibiotica voorschrijven bij lageluchtwegklachten heeft nadelen.

Het leidt tot ongevoelige bacteriestammen en de aanpak helpt niet als de ziekte door een virus wordt veroorzaakt. Huisartsen in Europa gaan hier verschillend mee om. Een onderzoeksverband van Europese huisartspraktijken moet de kennis over de oorzaken van lageluchtweginfecties vergroten. Het speuren naar onbekende virussen heeft plaats in Leiden.

http://www.refdag.nl/artikel/1266558/Speuren+naar+virussen.html


Internationaal


Does antibiotic use contribute to allergies?

Researchers at the University of Michigan suggests that antibiotic use may help promote the development of certain respiratory allergies, a finding that could help explain the increase in certain types of allergies and asthma in the 20th century. They will present their findings at the 104th General Meeting of the American Society for Microbiology.
"Over the past four decades there has been an explosive increase in allergy and asthma in westernized countries, which correlates with widespread use of antibiotics alterations and gastrointestinal (GI) microflora," says Mairi Noverr, a researcher on the study. "We propose that the link between antibiotic use and dysregulated pulmonary immunity is through antibiotic-induced long term alterations in the bacterial and fungal GI microflora." Noverr and colleagues treated mice with a short course of antibiotics for 5 days to weaken the naturally occurring bacteria in the GI tract before experimentally introducing the yeast Candida albicans. Increased growth of C. albicans is a common side effect of antibiotic therapy. The mice were then exposed to mold spores. Those that had received antibiotic therapy and C. albicans colonization in the GI tract had increased hypersensitivity in the pulmonary tract compared with untreated mice. "The studies presented here are the first direct demonstration that antibiotic therapy can promote the development of an allergic airway response," says Noverr. "While it remains to be tested whether human allergies result from altered microflora, we have demonstrated in an animal model that antibiotic use can promote the development of an airway allergic response following allergen exposure via the nose," says Noverr.


Researchers discover how antibiotic inhibits bacterial growth

Researchers at the University of Illinois at Chicago, in collaboration with research teams from Pharmacia & Upjohn and Pfizer, have discovered precisely how the antibiotic linezolid inhibits bacterial growth.

http://tigger.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/newsbureau/cgi-bin/index.cgi
?from=Releases&to=Release&id=1822&fromhome=1


Antibiotic stress, genetic response and altered permeability of E. coli

The manner by which multi-drug resistance develops has become an area of intense research and the recent investigations conducted by an international group consisting of American, Portuguese and French scientists have identified the genetic sequence of events that lead to mdr phenotypes of Gram-negative bacteria.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-04/plos-asg040507.php


Antibiotics and your heart

For decades, the American Heart Association (AHA) recommended that patients with certain heart conditions take antibiotics shortly before dental treatment. This was done with the belief that antibiotics would prevent infective endocarditis (IE), previously referred to as bacterial endocarditis. IE is an infection of the heart’s inner lining or valves, which results when bacteria enter the bloodstream and travel to the heart. Bacteria are normally found in various sites of the body including on the skin and in the mouth. The AHA’s latest guidelines were published in its scientific journal, Circulation, in April 2007 and there is good news: the AHA recommends that most of these patients no longer need short-term antibiotics as a preventive measure before their dental treatment.

http://www.ada.org/public/topics/antibiotics.asp


New study finds antibiotic vancomycin may trigger dangerously low platelet count

The antibiotic vancomycin often used in intensive care units is considered the drug of choice for the treatment of staphylococci (staph) infections that are resistant to most other antibiotics. Researchers at the Medical College of Wisconsin in Milwaukee and the BloodCenter of Wisconsin's Blood Research Institute have linked vancomycin to an abnormal decrease in blood platelet count, a condition called thrombocytopenia. If accompanied by uncontrollable bleeding, thrombocytopenia can be fatal. The study led by Annette Von Drygalski, M.D., third year internal medicine resident, and Richard H. Aster M.D., professor of medicine at the Medical College, and senior investigator at the Blood Research Institute, will appear in the March 1, 2007, edition of New England Journal of Medicine. Patients suspected of having thrombocytopenia, or low blood platelet count often associated with bleeding, can be tested for a special type of antibody to see if it is related to medications. For this study, the researchers obtained clinical information on 29 patients who tested positive for vancomycin-dependent platelet antibodies. The patients were seen at major U.S. hospitals. "We found a close correlation between exposure to vancomycin, development of a vancomycin-dependent antibody, and the onset of severe thrombocytopenia accompanied by serious bleeding in most cases," Says Dr. Aster. "Three of the 29 cases described ended fatally. Serious bleeding appears to have contributed to these outcomes."

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-02/mcow-nsf022707.php


Antibiotic linked to serious bleeding condition

b

http://www.cnn.com/2007/HEALTH/02/28/antibiotic.blood.reut/index.html?eref=rss_health


Study finds antibiotic resistance in poultry even when antibiotics were not used

A surprising finding by a team of University of Georgia scientists suggests that curbing the use of antibiotics on poultry farms will do little – if anything – to reduce rates of antibiotic resistant bacteria that have the potential to threaten human health.

Dr. Margie Lee, professor in the UGA College of Veterinary Medicine, and her colleagues have found that chickens raised on antibiotic-free farms and even those raised under pristine laboratory conditions have high levels of bacteria that are resistant to common antibiotics. Her findings, published in the March issue of the journal Applied and Environmental Microbiology, suggest that poultry come to the farm harboring resistant bacteria, possibly acquired as they were developing in their eggs.

“The resistances don’t necessarily come from antibiotic use in the birds that we eat,” Lee said, “so banning antibiotic use on the farm isn’t going to help. You have to put in some work before that.”

http://www.uga.edu/news/artman/publish/070307_Poultry.shtml


Tea tree oil could make superbugs stronger

A common ingredient in many beauty products can increase the users chances of suffering from "superbug" infections including MRSA, it has been warned. Scientists have discovered that repeated exposure to low doses of tea tree oil could endanger people. The experts from the University of Ulster revealed exposure to low doses of the oil made pathogens such as MRSA, E.coli and salmonella more resistant to antibiotics, and capable of causing more serious infections. "The bottom line is that tea tree oil should not be used in low concentrations - less than four per cent - to make sure that bacteria are killed, not just stressed.

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/health/healthmain.html?
in_article_id=436367&in_page_id=1774


Probiotic drinks can help reduce diarrhoea associated with antibiotics

Drinks containing probiotic bacteria can help reduce diarrhoea among older people, which may reduce length of stay in hospital and save the NHS money, say Imperial College researchers at Hammersmith Hospital in a study published online.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-07/bmj-pdc070207.php


Too Many Antibiotics Prescribed For Sinus Infections

US scientists researching treatments for sinus infections suggest that antibiotics are overprescribed to treat the condition. And they are concerned this could be increasing the drug resistance and virulence of infectious bacteria.

http://www.medicalnewstoday.com/healthnews.php?newsid=65568


Plants uptake antibiotics

It is estimated that between 9 and 13 million kilograms of antibiotics are used annually in the United States for raising livestock, with the majority being used for growth advancement and disease prevention purposes. Large amounts of antibiotics fed to livestock are excreted and end up in animal manure, which is commonly applied to agricultural land to provide crop nutrients. Therefore, food crops grown on manure-altered soils are exposed to antibiotics.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-07/ssso-pua071107.php


Antibiotics don't prevent future urinary tract infections, may cause resistance in future infections

After a first childhood urinary tract infection (UTI), daily antibiotics may not prevent another such infection, and may actually increase the risk that the next urinary tract infection is caused by resistant bacteria, according to a new study from The Children's Hospital of Philadelphia.

http://www.prnewswire.com/cgi-bin/micro_stories.pl?ACCT=159681&TICK=
CHOP&STORY=/www/story/07-10-2007/0004623100&EDATE=Jul+10,+2007


Livestock Antibiotics Can End Up in Human Foods

Foods such as corn, lettuce and potatoes have been found to accumulate antibiotics from soils spread with animal manure that contains these drugs. The study results indicate that organic foods are most likely to contain these drugs because manure is often the main source of crop nutrients for organic food production.

http://www.ens-newswire.com/ens/jul2007/2007-07-12-01.asp


Sick Kids Might Do Best Without Drugs

Antibiotics have been called wonder drugs, and that they are—sometimes. Increasingly, however, researchers focused on children's health are identifying conditions in which the drugs seem to be useless, or worse. One recent study, for example, suggests that preventive use of antibiotics doesn't help kids who've previously had urinary tract infections. Another indicates that use of antibiotics for any purpose may increase kids' risk of developing asthma.

http://health.usnews.com/usnews/health/articles/070712/12antibiotics.htm


FDA Issues MedWatch Alerts for Two Injectable Antibiotics

The FDA issued MedWatch alerts for two injectable antibiotics last week, one to notify physicians of a recall of Merck’s Invanz and one highlighting a new warning for Roche’s Rocephin, the agency said.

http://fdanews.com/newsletter/article?issueId=10437&articleId=95779


Over–prescription of antibiotics a concern

Dr Holland describes it as the “global warming of medicine” and says more needs to be done to reduce the “antibiotic footprint” both nationally and internationally.

http://www.times.co.nz/cms/news/2007/07/art100017156.php


Prescribing of antibiotics to children still at a level to cause drug resistance, warn experts

Regular prescribing of antibiotics to children in the community is sufficient to sustain a high level of antibiotic resistance in the population, warn experts in a study published online today. UK general practitioners are strongly encouraged to reduce antibiotic prescribing to minimize the risk of drug resistance, yet prescribing antibiotics to children remains common practice, write David Mant and colleagues at the University of Oxford.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-07/bmj-poa072607.php


Doctors Over-Prescribe Antibiotics, Raising Risk of Superbugs

Programs to limit the use of antibiotics have failed to keep family doctors from over- prescribing the pills, raising the risk that drug-resistant germs such as MRSA will develop, a study found.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601091&sid=awab6gVH7_ys&refer=india


Yeast infection can trigger diaper rash

We all have yeast in our intestines, and the bacteria there keep its growth in check. Antibiotics can throw off that balance, allowing the yeast to multiply and seep into a baby's poop, resulting in a rash on his bottom.

http://detnews.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070724/LIFESTYLE/707240382/1005


China to tighten control of antibiotics in seafood

China will step up inspections on the use of antibiotics in fish farms, including chemicals that can cause cancer, after contaminants caused trading partners to block its seafood exports.

http://www.lexpress.mu/display_article.php?news_id=90850


Use of Antimicrobial Growth Promoters in Food Animals and Enterococcus faecium Resistance to Therapeutic Antimicrobial Drugs in Europe

Supplementing animal feed with antimicrobial agents to enhance growth has been common practice for more than 30 years and is estimated to constitute more than half the total antimicrobial use worldwide. The potential public health consequences of this use have been debated; however, until recently, clear evidence of a health risk was not available. Accumulating evidence now indicates that the use of the glycopeptide avoparcin as a growth promoter has created in food animals a major reservoir of Enterococcus faecium, which contains the high level glycopeptide resistance determinant vanA, located on the Tn1546 transposon. Furthermore, glycopeptide-resistant strains, as well as resistance determinants, can be transmitted from animals to humans.

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol5no3/wegener.htm


Rural children exposed to antibiotics more likely to develop asthma

Children in rural Manitoba who have been exposed to multiple antibiotics in their first year of life are twice as likely to develop asthma than their urban counterparts, a new University of Manitoba study suggests.

http://www.therecord.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=record/Layout/Article_Type
1&c=Article&cid=1180672071368&call_pageid=1024322086066&col=1024322199686


Arming the fight against resistant bacteria

Researchers in Helen Blackwell’s lab in the department of chemistry at the University of Wisconsin–Madison demonstrated the potent antibiotic effect of a new compound by applying it in a “motion W” pattern to a dish of live Staphylococcus aureus bacteria. Bacteria killed by the germ-fighting “W” appear white, while the surrounding live bacteria appear red.

http://www.news.wisc.edu/13729


Herbal Remedies To Prevent Antibiotic Caused Serious Illnesses

Nature’s most powerful antibiotic is oregano. The herbal remedy oregano has been clinically proven to kill off bacteria which the strongest antibiotic cannot, viruses, mold, fungi, yeast, and the black weeds in your salad bowl. The herbal remedy oregano comes in several forms. It is sold in your Health Food store as oregano oil, and oregano capsules. You can use the dropper to put some directly under your tongue, or into a bit of grapefruit juice. The good thing about oregano is that it does not kill off the white flakes. Instead it promotes their growth as it kills off the black weeds.

http://melbourne.indymedia.org/news/2006/12/134667_comment.php


Consequences of Antibiotics

Despite the advanced training of western medical doctors, I have a concern with the over reliance on pharmaceutical drugs, even for benign conditions. There is an overuse particularly of antibiotics, which is given for all infections affecting the ear, throat, lungs, urinary tract, skin or gums. Clearly, 80% of these infections are viral in nature, and antibiotics are not destroying the real viral pathogen. Antibiotics provide relief of symptoms in many viral infections, including inflammation, phlegm production, and malaise, because they inhibit white blood cell activity which triggers these natural responses. However, by inhibiting white blood cell production, they lower the body's natural immune response

http://www.hpakids.org/holistic-health/articles/
150/1/Consequences-of-Antibiotics


Study points to increased antibiotic resistance

The collaborative study, which was also undertaken by Professor Hatch Stokes from Macquarie University, found that more than 90 per cent of the harmless E.coli bacteria found in the stomachs of healthy people were multi drug resistant.

http://www.usyd.edu.au/news/84.html?newsstoryid=1120


Antibiotic Inhibits Cancer Gene Activity

A little-known antibiotic shows early promise as an anti-cancer agent, inhibiting a gene found at higher-than-normal levels in most human tumors, according to researchers at the University of Illinois at Chicago College of Medicine.

"We chose to target a gene believed to be over-expressed in cancer cells to screen for promising anti-cancer agents," said Andrei Gartel, assistant professor of medicine and of microbiology and immunology at UIC and principal investigator on the study.

The FoxM1 gene is responsible for turning on genes needed for cell proliferation and turning off genes that block proliferation. Uncontrolled proliferation is characteristic of cancer cells.

http://tigger.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/newsbureau/cgi-bin/index.cgi?
Release&id=1577&start=1156674950&end=1164450950&topic=0&dept=0


Antibiotics - a double edged sword

When you take an antibiotic, not only do you kill the deleterious strains that are causing the infection, but you are also killing the friendly bacteria. What's worse is that the friendly bacteria were actually helping you eliminate the bad ones. As a result, a number of problems can arise when taking antibiotics. For one, antibiotics can create an imbalance in the ecosystem of your intestinal flora, resulting in diarrhea. In these instances, probiotics can help to quickly reestablish a healthy intestinal flora. Antibiotics can actually create an infection of another sort, candida albicans. Candida Albicans, and other infectious yeast are not bacterial cells but eucaryotics cells. As described earlier, eucaryotic cells are impervious to antibiotics. Normally, a healthy gut flora will keep these infectious yeast at bay.

Once antibiotics kill and weaken their neighbors, they can rapidly grow and become too much to constrain. Candida albicans have been associated with all sorts of chronic illnesses, one of the most common being chronic fatigue syndrome. Once established, it is very difficult to rid the body of a candida albican infection. (Note: The use of broad spectrum antimicrobials, such as grapefruit seed extract, avoids this situation all together, since they kill bacteria, fungi, yeast, and viruses indiscriminately.

More here

 


 

 

Thema's

Het hoofdmenu
Nieuws
Mijn weblog
Zoek op onderwerp


100% Fruitreep
Acerola superbes
Acne
Adhd
Afname van mineralen
Afvallen
Afvallen 2
Allergie
Alzheimer - Dementie
Amalgaam
Antikanker dieet
Anti-oxydanten
Anti-oxydanten top20
Artritis
Artrose
Aspartaam
Astma
Autisme
Boeken gezondheid
Borstkanker
Borstvoeding
Broccoli
Candida
ChemicaliŽn
Cholesterol
Cholesterol mythe
Chlorella
Co-enzym Q10
Daglichtlampen
Darmkanker
Depressie
De ziekte ME
Dieet & afvallen
Doodmoe ?
Eczeem
Ei hoort er wel bij
Elektroallergie
E621 - Vetsin
Farmacie
Fatale vetten
Fluor
Fructose
Fructose intolerantie
Geharde oliŽn
Gehydrolyseerd eiwit
Gezond eten 1
Gezond eten 2
Gezonde vetten
Goede boeken
Goed voor hart/bloedvaten?
Groente Top 10
Griep
Griep - verkoudheid
Groene thee
GSM / DECT ellende
Hart
Hoge bloeddruk
Hooikoorts
Huidproblemen
Kanker
Keelontsteking

Kefir

Koffie & caffeÔne
Koolhydraten
Lichttherapie
LuteÔne
Magnetron
Melk sprookje
ME (CVS)
ME en CGT

Migraine
Multiple sclerose

Nachtwerk
Olijfolie
Olijfolie 2
Omega 3
Omega 3 werking
Omega 6
Ontstekingen/infecties
Onsterfelijkheid
Osteoporose
Overgewicht waarom?
Prostaatkanker
Roken
SC darm Dieet
Schijf van vijf
Selenium

Slaapproblemen
Smaak maakt dik ?
Soja gezond?
Spiritualiteit
Spirulina Zee alg
Statines
Statines II
Stevia
Stoelgang
Stress
Suiker = gif
Suikerziekte
Superalgen
Tarwegras
Tarwekiembrood

Tarwekiem olie
Tomaat
Transvetzuren
Umts problemen
Vermoeidheid
Vervuiling
Verzuring
Vetarm = slecht
Vitamine C
Vitamine C dossier
Vitamine D

Voeding bij kanker
Voedingscentrum
Voedingsindustrie
Waarom ziek?
Water = levenskracht
Zink
Zoet maar dodelijk
Zonlicht = noodzaak !
Zuurdesem
Zware metalen
Meer..... 


View My Stats